Knijga O Kristu

Otkrivenje 2:1-29

Poruka Crkvi u Efezu

1Anđelu2:1 Ili: glasniku. Crkve u Efezu napiši:

‘Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji hodi između sedam zlatnih svijećnjaka: 2Znam za tvoja dobra djela. Vidio sam tvoj trud i postojanost. Ne podnosiš opake. Iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i otkrio da su lažljivci. 3Strpljivo si za mene trpio i nisi posustao.

4Ali imam i prigovor na tebe. Napustio si prvu ljubav: ne voliš me i ne volite se međusobno žarko kao u početku! 5Prisjeti se dakle kako si volio u početku i pogledaj na što si spao! Obrati se ponovno k meni i čini opet kao u početku. Ne učiniš li to, doći ću i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova mjesta među crkvama. 6Ali dobro je što mrziš djela pokvarenih nikolaita jednako kao i ja.

7Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svakome tko pobijedi dat ću da jede sa stabla života u Božjemu raju.’

Poruka Crkvi u Smirni

8Anđelu Crkve u Smirni napiši:

‘Ovo govori Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio: 9Znam za tvoje patnje i tvoje siromaštvo—ali bogat si! Trpiš pogrde od onih koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu. Sotonina su sinagoga! 10Ne boj se onoga što ćete pretrpjeti. Đavao će neke od vas baciti u tamnici da vas iskuša. Trpjet ćete nevolju deset dana. Ostanite vjerni i kad se suočite sa smrću pa ću vam dati vijenac života.

11Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Nikome tko pobijedi neće nauditi druga smrt!’

Poruka Crkvi u Pergamu

12Anđelu Crkve u Pergamu napiši:

‘Ovo je poruka od onoga koji ima oštar dvosjekli mač: 13Znam da živiš u gradu u kojemu je Sotonino prijestolje, a ipak si ostao vjeran mojemu imenu. Nisi zanijekao vjeru u mene ni onda kad su kod vas, gdje Sotona prebiva, ubili mojega vjernog svjedoka Antipu.

14Ali imam ti ponešto prigovoriti. Trpiš ondje neke ljude nalik Bileamu, koji je poučio Balaka da izraelskome narodu postavi stupicu pa ih je naučio da blaguju meso žrtvovano idolima i odaju se bludu. 15Tako i ti u svojoj sredini imaš takvih koji slijede nikolaitsko učenje i počinjaju iste grijehe. 16Obrati se zato ili ću ubrzo doći k tebi i boriti se protiv njih mačem svojih usta.

17Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svaki koji pobijedi jest će manu skrivenu i dat ću mu bijel kamen na kojemu će pisati njegovo novo ime, koje ne zna nitko osim onoga koji ga prima.’

Poruka Crkvi u Tijatiri

18Anđelu Crkve u Tijatiri napiši:

‘Ovo govori Božji Sin, čije su oči poput ognjenog plamena a noge poput ulaštene mjedi: 19Znam za tvoja dobra djela, za tvoju ljubav i vjeru, služenje i postojanost. Znam i da si u tomu sve revniji.

20Ali imam i prigovor na tebe: dopuštaš onoj ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, da moje sluge odvlači na stranputicu te se odaju bludu, štuju idole i jedu meso njima žrtvovano. 21Dao sam joj vremena da se pokaje i obrati od svojega bluda, ali nije htjela. 22Bacit ću je zato na postelju, a i svi koji s njome bludno griješe mnogo će trpjeti ne odvrate li se od zlih djela. 23I djeca će joj umrijeti. Sve će crkve znati da sam ja onaj koji ispituje misli i nakane2:23 U grčkome: bubrege i srca. svakoga čovjeka. Svakome ću dati što zaslužuje.

24A od vas ostalih u Tijatiri, koji ne slijedite to lažno učenje (“duboke istine”, kako nazivaju te sotonske dubine), tražim samo 25da se čvrsto držite onoga što znate dok ne dođem.

26Svakome tko pobijedi, tko do konca bude vršio što mu kažem, dat ću vlast nad narodima. 27Vladat će nad njima željeznom palicom i razbijati ih kao glineno posuđe 28istom vlašću koju je meni dao moj Otac. Dat ću im i zvijezdu Danicu.

29Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 2:1-29

Către îngerul bisericii din Efes

1Îngerului bisericii din Efes1 Efesul era capitala de facto a provinciei Asia, fiind așezat la răscrucea drumurilor comerciale, precum și a schimburilor interculturale. Era orașul de reședință al guvernatorului roman. Din punct de vedere religios, Efesul purta titlul de neokoros (păzitoarea templului), atât datorită cultului și vestitului templu al lui Artemis, cât și datorită cultului imperial (vezi nota de la F.A. 19:31). scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce ține cele șapte stele în mâna Sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur: 2știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu‑i poți suporta pe cei răi, că i‑ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. 3Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru Numele Meu și că n‑ai obosit.

4Dar ce am împotriva ta este că ți‑ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu‑ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește‑te și fă faptele dintâi! Dacă nu, voi veni la tine și‑ți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești! 6Ai însă aceasta: urăști faptele nicolaiților6 O grupare despre care se cunosc prea puține lucruri sau chiar deloc. Aparent, i‑ar fi îndemnat pe creștini să accepte anumite compromisuri cu păgânismul în ce privește moralitatea și religia de stat, pentru a scăpa de persecuții. Vezi, de asemenea, v. 15 și nota., pe care și Eu le urăsc.

7Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din Pomul Vieții, care se află în Raiul lui Dumnezeu.»

Către îngerul bisericii din Smirna

8Îngerului bisericii din Smirna8 Smirna (modernul Izmir), un oraș important al provinciei Asia. A fost un aliat credincios al Romei înainte ca Roma să devină stăpână în estul Mediteranei. Prin urmare, s‑a bucurat de mari privilegii din partea romanilor. Era un centru notoriu al cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31), fiind orașul care a zidit primul templu în cinstea lui Tiberius (care a domnit între anii 14–37 d.Cr.). Acolo locuia o mare comunitate de iudei. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel Ce a fost mort și a înviat: 9știu necazul și sărăcia ta – dar ești bogat – și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă9 Lit.: întrunire sau loc de adunare. a lui Satan9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan; [peste tot în carte].. 10Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi! Iată că diavolul10 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; [peste tot în carte]. urmează să‑i arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați, și veți fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții!

11Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de moartea a doua.»

Către îngerul bisericii din Pergam

12Îngerului bisericii din Pergam12 Pergam (modernul Bergama) era un oraș vestit pentru frumusețea și bogăția lui, fiind capitala de drept a provinciei Asia. Purta titlul de „De trei ori neokoros (păzitoare a templului)“, deoarece acolo existau trei temple dedicate cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31). Orașul era centrul religios al provinciei. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce are o sabie ascuțită, cu două tăișuri: 13știu unde locuiești – acolo unde este tronul lui Satan.13 Cu referire fie la cultul imperial, fie la altarul din marmură albă închinat lui Soter Zeus (Zeus Mântuitorul), sau la templul închinat lui Asclepios, zeul vindecării, reprezentat printr‑un șarpe. Tu ții strâns Numele Meu și nu ai negat credința Mea nici chiar în zilele când Antipa, martorul Meu credincios13 Vezi 1:5, unde Domnul Isus este numit astfel., a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan.

14Am însă câteva lucruri împotriva ta: ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l‑a învățat pe Balak să pună o piatră de poticnire14 Termenul grecesc skandalon se referă strict la bățul care declanșează o capcană, însă el cuprinde în aria sa semantică mai multe sensuri: ceea ce împinge o persoană să păcătuiască; prilej de cădere; cauză de poticnire. înaintea fiilor lui Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să curvească14 Vezi Num. 25:1-3; 31:16. Probabil unii dintre creștinii din Pergam participau la ritualurile religioase orgiastice ale locuitorilor orașului.. 15Tot așa și tu, ai câțiva care țin învățătura nicolaiților15 Este posibil ca învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților să fi fost asemănătoare, dat fiind că, etimologic, cuvintele sunt similare: nikao (a cuceri) și laos (popor); baal (a domni) și am (popor).. 16Pocăiește‑te, deci! Dacă nu, voi veni curând la tine și Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele!

17Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă și‑i voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou,17 Posibil că cei ce erau invitați la un banchet în cinstea unui zeu primeau o invitație pe care se prea poate să fi fost scris numele lor. Sau, este posibil ca piatra albă să face aluzie la amuletele pe care le purtau oamenii, care credeau că, purtând numele unei anume zeități înscris pe acea amuletă, se puteau folosi de puterea ei spre binele lor. pe care nu‑l cunoaște nimeni în afară de cel care‑l primește.»

Către îngerul bisericii din Tiatira

18Îngerului bisericii din Tiatira18 Tiatira (modernul Aksihar) nu era un oraș impunător, ca Efes, Smirna și Pergam, însă era important datorită meșteșugurilor și a comerțului. Probabil existau mai multe bresle, fiecare avându‑și propria zeitate. scrie‑i:

«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins: 19știu faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele.

20Dar ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela20 Vezi 1 Regi 16:31-33; 2 Regi 9:22., femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să‑i ducă în rătăcire pe robii Mei, ca să curvească și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor. 21I‑am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia21 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă [peste tot în carte]. ei. 22Iată, o arunc la pat, iar pe cei ce comit adulter cu ea îi arunc într‑un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei. 23Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și toate bisericile vor ști că eu sunt Cel Care cercetez mințile și inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre.

24Vouă însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut ‘adâncimile lui Satan’24 Cu o posibilă referire la o anume învățătură gnostică, numele lui Satan fiind folosit pe un ton ironic. (Gnosticii susțineau că mântuirea se dobândește prin cunoaștere, și numai de către cei inițiați.) Sau, este posibil ca învățătura să fi promovat tocmai ideea eronată și periculoasă potrivit căreia nu poți cunoaște cu adevărat „adâncimea harului lui Dumnezeu“ până nu ai cunoscut pe deplin „adâncimile lui Satan“, adică adâncimile păcatului., cum le zic ei, vă spun: nu pun peste voi altă greutate. 25Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni!

26Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri –

27el le va conduce cu un sceptru de fier,

le va sfărâma ca pe niște vase de lut – 27 Vezi Ps. 2:9.

28tot așa cum am primit și Eu autoritate de la Tatăl Meu. Și îi voi da Steaua de dimineață28 Vezi 22:16.. 29Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»