Knijga O Kristu

Otkrivenje 18

Pad Babilona

1Nakon toga ugledam još jednoga anđela kako silazi s neba s velikom moći - sva se Zemlja rasvijetlila od njegova sjaja.

'Pao je!' poviče. 'Pao je Babilon, Bludnica! Postao je prebivalištem zloduha, stjecištem nečistih duhova, gnijezdom nečistih ptica i jazbinom odurnih životinja.

Svi su se narodi opili vinom njezina gnjeva i bluda. Zemaljski su kraljevi s njom bludničili, a zemaljski se trgovci bogatili zbog njezine silne raskoši.'

Začujem zatim još jedan glas kako viče s neba: 'Iziđite iz nje, moj narode, da vas ne snađe zlo! Ne budite dionicima grijeha!

Jer njezini su se grijesi nagomilali do neba i Bog će kazniti njezine opačine.

Vratite joj milo za drago. Dvostruko joj platite za njezina djela. U čašu koju je drugima natakala natočite dvostruko!

Koliko se razmetala raskoši i uživanjem, toliko joj zadajte muke i jada. U srcu je mislila: "Sjedim kao kraljica na svojemu prijestolju. Nikad neću postati udovicom, nikada me neće snaći jad!'

Zato će ju u isti dan zadesiti smrt, i žalost, i glad. Bit će ognjem spaljena. Jer silan je njezin Sudac, Gospodin Bog.'

A zemaljski će kraljevi, koji su s njome bludničili i uživali u njezinoj raskoši, za njom tužiti i naricati kad vide kako se diže dim s njezina zgarišta.

10 Stajat će daleko, prestrašeni njezinim mukama, i naricati: "Teško tebi! Teško tebi, Babilone, silni grade! Božja te osuda stigla u tren oka.'

11 Zemaljski će trgovci za njom plakati i tugovati jer više neće imati kome prodavati

12 zlato, srebro, drago kamenje, biserje, fini lan, grimiz, svilu, skrlet, predmete od skupocjena mirisna drva, mjedi, željeza i mramora,

13 cimet, balzam, miomiris, pomasti, tamjan, vino, ulje, bijelo brašno, pšenicu, goveda, ovce, konje, kočije ni robove - žive duše.

14 "Sva dobra za kojima ti je duša žudjela nestala su,' tužit će oni, "sva raskoš i sjaj zauvijek su propali - nema ih više.'

15 Trgovci što su se obogatili prodajući joj sve to, stajat će i gledati izdaleka, prestrašeni njezinim mukama.

16 "Teško tebi!' plakat će i tugovati. "Teško tebi, veliki grade! Nekoć si bio obučen u fini lan, grimiz i skrlet, okićen zlatom, dragim kamenjem i biserjem!

17 Toliko je bogatstvo opustošeno u tren oka!'Svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci izdaleka će stati i gledati.

18 Plakat će gledajući kako se diže dim njezina požara i zapomagati: "Ima li igdje ovakva grada?'

19 Posipat će se po glavi pepelom te plakati i tugovati: "Teško tebi! Teško tebi, veliki grade! Svi brodovlasnici obogatili su se njegovim raskošnim bogatstvom, a opustošen je u tren oka!'

20 Ali ti se, nebo, veseli zbog njezine sudbine! Veselite se svi sveti, svi apostoli i proroci jer je Bog osudivši nju vama dosudio pravdu!'

21 Snažni anđeo uzme zatim kamen velik poput mlinskoga i baci ga u more govoreći: 'Ovako će silovito biti strmoglavljen veliki grad Babilon i zauvijek će nestati.'

22 Nikad se više u tebi neće čuti glazba - zvuci citre, pjevači, svirka i trublje. Neće više biti vještog obrtnika. Neće se čuti klopot žrvnja što melje žito.

23 Svjetlo svjetiljke neće više u tebi sjati. Neće se čuti glasovi zaručnika i zaručnice. Jer tvoji su trgovci bili svjetski velikaši. Svojim si vračanjem zaveo sve narode.

24 U tebi se stekla prolivena krv proroka i svetaca i svega poubijanoga Božjeg naroda na Zemlji.'

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 18

巴比伦的下场

1之后,我看见另一位执掌大权的天使从天降下,他的荣光照亮了大地。 他用强有力的声音喊着说:

“巴比伦大城倒塌了!倒塌了!
她成了鬼魔的住处、
各样污鬼的监狱和一切可憎的不洁鸟兽的牢笼!
因为列国都被她荒淫的烈酒灌醉了。
地上的君王曾经与她通奸,
地上的商人也因她穷奢极侈的生活而发了财。”

我听见天上又有一个声音说:

“我的子民啊,离开那城,
以免沾染她的罪恶,
受她所受的灾祸。
因为她已经罪恶滔天,
上帝没有忘记她一切的不义。
她怎样待人,
你们也要怎样待她,
要按她所做的加倍地报应她,
用她调酒的杯加倍地调给她喝。
她过去怎样自炫自耀、
奢华荒淫,
现在也要让她怎样痛苦哀伤。
因为她心里说,
‘我贵为女王,不是寡妇,
绝不会经历哀伤。’
所以在一天之内,
她的灾祸,就是死亡、
哀伤和饥荒要同时临到她身上。
她要被火烧尽,
因为审判她的主上帝能力伟大。

“那些曾与她通奸享乐的君王目睹焚烧她的烟,必为她哭泣哀号。 10 他们对她所受的灾祸充满恐惧,就远远地站着说,

“‘强大坚固的巴比伦城啊,
真悲惨!真悲惨!
因为审判顷刻间临到你了。’

11 “地上的商人也为她哀伤,因为再也没有人购买他们的货物了。 12 他们的金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫布、丝绸、朱红布、各样香木、象牙器具,贵重木材、铜、铁、大理石制品, 13 以及肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面粉、小麦、牛、羊、马、车、仆婢和人口都没有人购买了。 14 他们呼喊,‘巴比伦啊!你贪爱的美物已离你而去了,一切珍馐百味、奢侈华丽的东西都消失殆尽,无影无踪。’

15 “靠贩卖这些货物给她而致富的商人对她所受的灾祸充满恐惧,就站在远处为她哀伤哭号, 16 说,‘身穿紫色和朱红色的细麻布衣服,以黄金、宝石、珍珠为装饰的大城啊,真悲惨!真悲惨! 17 因为顷刻间你这一切的繁华都化为乌有了。’所有船主、乘客、水手及靠海为生的人都远远地站着, 18 看见烧她的烟,就说,‘有哪一座城能与她相比呢?’ 19 他们又把尘土撒在头上,哀伤哭泣,喊着说,

“‘这大城啊,真悲惨!真悲惨!
所有经营航运的都因她的奢华而发了财,
可是顷刻间她却沦为废墟了!’
20 上天啊,
众圣徒、众使徒和众先知啊,
为她的下场欢乐吧!
因为上帝已经向她施行报应,
为你们申冤了。”

21 这时,有一位大力天使举起一块像大磨石的石头扔进海里,说:

“巴比伦大城也必这样被用力扔下去,
消失得无影无踪。
22 在你那里,
再也听不见弹琴作乐、
鸣笛吹号的声音了,
再也找不到能工巧匠了,
再也听不到推磨的声音了,
23 再也看不到闪耀的灯光了,
再也听不见新婚夫妇的欢笑声了。
因为你的商人曾经趾高气扬,
你的邪术曾经迷惑万国,
24 你的城墙内流满了众先知、
众圣徒和地上一切被杀之人的血。”