Knijga O Kristu

Otkrivenje 15

Mojsijeva i Jaganjčeva pjesma

1Ugledam zatim na nebu još velikih i čudesnih znakova. Sedam je anđela držalo sedam posljednjih zala kojima se navršuje Božji gnjev.

Preda mnom je bilo nešto poput mora od prozirca, pomiješano s ognjem. Na njemu su stajali oni koji su pobijedili Zvijer i njezin kip i broj njezina imena, s Božjim citrama u ruci.

Svi su pjevali pjesmu Božjega sluge Mojsija i Jaganjca:
    'Velika su i čudesna tvoja djela,
            Gospodine Bože Svemogući!
    Tvoji su putovi pravedni i istiniti,
            Kralju naroda!
    Tko da se tebe ne boji, Gospodine,
            tko da ne proslavlja tvoje ime?
    Jer ti si jedini svet.
    Svi će narodi doći
            i tebi se pokloniti
            jer su se očitovala tvoja pravedna djela.'

Sedam čaša Božjega gnjeva

Opazim zatim da je otvoren hram u nebu, Šator Božjega svjedočanstva.

Sedam anđela sa sedam zala iziđe iz hrama. Bili su odjeveni u blistavobijeli lan, sa zlatnim pojasima oko prsiju.

Jedno od četiriju bića pruži sedmorici anđela zlatne posude pune gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova.

Hram se napuni dimom Božje slave i njegove snage, tako da nitko nije mogao ući u njega dok se ne dovrši sedam zala sedmorice anđela.

Słowo Życia

Objawienie św. Jana 15

Pieśń Mojżesza i Baranka

1Potem zobaczyłem na niebie ogromny, zadziwiający obraz: Siedmiu aniołów trzymających siedem ostatnich klęsk, wyrażających Boży gniew. Ujrzałem też morze, które wyglądało tak, jakby było z kryształu i ognia. Nad jego brzegiem stali ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, jej posągiem i liczbą oznaczającą jej imię. W rękach trzymali harfy i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka:

„Panie, wszechmocny Boże,
    dokonujesz wielkich i wspaniałych rzeczy!
Jesteś Władcą wszystkich narodów
    i zawsze czynisz to, co jest słuszne i prawe.
Czy ktoś może nie okazać Ci respektu
    i nie oddać Ci chwały?
Panie, tylko Ty jesteś święty!
Wszystkie narody przybędą i oddadzą Ci cześć,
bo zobaczą, że jesteś sprawiedliwym Władcą”.

Po tym wszystkim, zobaczyłem, że otworzyła się świątynia w niebie i wyszło z niej siedmiu aniołów, trzymających siedem klęsk. Byli oni ubrani w czyste, lśniące szaty, i przepasani na piersiach złotymi wstęgami. Jedna z czterech istot wręczyła im siedem złotych pucharów, wypełnionych gniewem wiecznego Boga, a chwała i potęga Boga wypełniła świątynię jak dym. Nikt nie mógł do niej wejść, dopóki siedmiu aniołów nie zrzuciło na ziemię siedmiu klęsk.