Knijga O Kristu

Otkrivenje 15

Mojsijeva i Jaganjčeva pjesma

1Ugledam zatim na nebu još velikih i čudesnih znakova. Sedam je anđela držalo sedam posljednjih zala kojima se navršuje Božji gnjev.

Preda mnom je bilo nešto poput mora od prozirca, pomiješano s ognjem. Na njemu su stajali oni koji su pobijedili Zvijer i njezin kip i broj njezina imena, s Božjim citrama u ruci.

Svi su pjevali pjesmu Božjega sluge Mojsija i Jaganjca:
    'Velika su i čudesna tvoja djela,
            Gospodine Bože Svemogući!
    Tvoji su putovi pravedni i istiniti,
            Kralju naroda!
    Tko da se tebe ne boji, Gospodine,
            tko da ne proslavlja tvoje ime?
    Jer ti si jedini svet.
    Svi će narodi doći
            i tebi se pokloniti
            jer su se očitovala tvoja pravedna djela.'

Sedam čaša Božjega gnjeva

Opazim zatim da je otvoren hram u nebu, Šator Božjega svjedočanstva.

Sedam anđela sa sedam zala iziđe iz hrama. Bili su odjeveni u blistavobijeli lan, sa zlatnim pojasima oko prsiju.

Jedno od četiriju bića pruži sedmorici anđela zlatne posude pune gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova.

Hram se napuni dimom Božje slave i njegove snage, tako da nitko nije mogao ući u njega dok se ne dovrši sedam zala sedmorice anđela.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 15

Ang mga Anghel nga Nagadala sang Katapusan nga mga Kalalat-an

1Kag may nakita ako liwat nga makatilingala nga talan-awon sa langit. May pito didto ka anghel nga may dala nga pito ka kalalat-an. Amo na ini ang katapusan nga mga kalalat-an nga ipadala sang Dios sa iya kaakig.

Kag nakita ko dayon ang daw dagat nga matin-aw nga pareho sa kristal kag daw may kalayo. Kag didto nakita ko ang mga tawo nga nagdalaog kontra sa sapat kag sa iya rebulto. Wala gid sila nagpamarka sang numero sang sapat. Ini sila nagauyat sang mga arpa nga ginhatag sa ila sang Dios. Nagakanta sila sang kanta ni Moises nga alagad sang Dios, nga kanta man sang Karnero. Amo ini ang ila kanta,

“Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan,
makatilingala ang imo mga binuhatan!
Hari sang tanan nga nasyon,
matarong kag husto ang imo mga pamaagi!
Sin-o bala Ginoo ang indi mahadlok kag magdayaw sa imo?
Ikaw lang gid ang balaan.
Ang tanan nga mga katawhan magapalapit kag magasimba sa imo,
tungod kay nakita nila ang imo matarong nga mga binuhatan.”

Pagkatapos sini, nakita ko nga nag-abri ang templo sa langit, ang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag halin didto sa templo nagguwa ang pito ka anghel nga nagadala sang pito ka kalalat-an. Nagabayo sila sing matinlo nga linen nga nagabadlak, kag sa ila dughan may wagkos nga bulawan. Karon, ang isa sa apat ka buhi nga mga tinuga naghatag sa pito ka anghel sang pito ka yahong nga bulawan, nga puno sang kaakig sang wala sing kamatayon nga Dios. Napuno ang templo sang aso tungod kay didto ang Dios kag ang iya gahom. Kag wala sing may makasulod didto sa templo samtang wala pa matapos ang pito ka kalalat-an nga halin sa pito ka anghel.