Knijga O Kristu

Otkrivenje 15

Mojsijeva i Jaganjčeva pjesma

1Ugledam zatim na nebu još velikih i čudesnih znakova. Sedam je anđela držalo sedam posljednjih zala kojima se navršuje Božji gnjev.

Preda mnom je bilo nešto poput mora od prozirca, pomiješano s ognjem. Na njemu su stajali oni koji su pobijedili Zvijer i njezin kip i broj njezina imena, s Božjim citrama u ruci.

Svi su pjevali pjesmu Božjega sluge Mojsija i Jaganjca:
    'Velika su i čudesna tvoja djela,
            Gospodine Bože Svemogući!
    Tvoji su putovi pravedni i istiniti,
            Kralju naroda!
    Tko da se tebe ne boji, Gospodine,
            tko da ne proslavlja tvoje ime?
    Jer ti si jedini svet.
    Svi će narodi doći
            i tebi se pokloniti
            jer su se očitovala tvoja pravedna djela.'

Sedam čaša Božjega gnjeva

Opazim zatim da je otvoren hram u nebu, Šator Božjega svjedočanstva.

Sedam anđela sa sedam zala iziđe iz hrama. Bili su odjeveni u blistavobijeli lan, sa zlatnim pojasima oko prsiju.

Jedno od četiriju bića pruži sedmorici anđela zlatne posude pune gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova.

Hram se napuni dimom Božje slave i njegove snage, tako da nitko nije mogao ući u njega dok se ne dovrši sedam zala sedmorice anđela.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 15

1אחר כך ראיתי בשמים חזיון מסתורי נוסף: שבעה מלאכים נושאים שבע מגפות. אלה הן המכות האחרונות, כי יחד איתן בא הקץ לזעמו של אלוהים.

ראיתי מולי מעין ים זכוכית ואש, ועליו עומדים כל אלה שהתגברו על החיה הרעה, על פסלה, על סימן החותם שלה ועל מספרה. כולם החזיקו בידיהם את כינורות האלוהים,

ושרו את שירת משה עבד אלוהים ואת שירת השה:

"גדולים ונפלאים מעשיך,

ה' אלוהי צבאות.

צדק ואמת דרכיך,

ה' מלך הגויים.

מי לא ירא מפניך, ה'?

ומי לא ייתן כבוד לשמך?

כי אתה לבדך קדוש.

כל העמים יבואו וישתחוו לפניך,

כי נגלו מעשיך הצודקים."

אחרי כן ראיתי את קודש הקודשים בהיכל השמים נפתח לרווחה, ומתוכו יצאו שבעת המלאכים שנשאו את שבע המכות. הם לבשו גלימות לבנות, צחורות וטהורות, ועל החזה חגרו חגורות זהב. אחת מארבע החיות הגישה לכל אחד מהשבעה קערת זהב מלאה בזעם האלוהים החי לנצח.

ההיכל נמלא עשן מגבורתו של אלוהים ומכבודו, ואיש לא יכול היה להיכנס לתוכו עד שסיימו שבעת המלאכים להכות את הארץ בשבע המגפות.