Knijga O Kristu

Matej 8:1-34

Isus iscjeljuje gubavca

(Mk 1:40-44; Lk 5:12-14)

1Veliko je mnoštvo pohrlilo za Isusom dok je silazio s gore. 2Odjednom mu pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i zamoli ga: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti!”

3Isus ispruži ruku i dotakne čovjeka. “Hoću! Budi čist!” reče mu. I guba odmah nestane. 4Isus mu reče: “Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu kao javno svjedočanstvo svojeg ozdravljenja.”

Vjera rimskoga stotnika

(Lk 7:1-10; 13:28-29)

5Kad Isus dođe u Kafarnaum, pristupi mu neki stotnik 6i reče: “Gospodine, sluga mi kod kuće leži uzet i u teškim mukama!”

7“Doći ću ga iscijeliti”, odgovori mu Isus.

8Stotnik odgovori: “Gospodine, nisam dostojan da uđeš u moju kuću. Samo reci da moj sluga ozdravi i on će ozdraviti! 9Jer i ja moram slušati svoje nadređene. A podređenom vojniku kažem: ‘Idi!’ i on ode, te drugome: ‘Dođi!’ i dođe; a sluzi kažem: ‘Učini to!’ i on učini.”

10Kad je to čuo, Isus se zadivi. Okrene se mnoštvu, pa reče: “Zaista vam kažem, takve vjere nisam vidio ni u koga u cijelom Izraelu. 11Kažem vam da će mnogi s istoka i zapada sjesti u nebeskom kraljevstvu s Abrahamom, Izakom i Jakovom, 12a mnogi Izraelci8:12 U grčkome: sinovi kraljevstva. biti izbačeni u mrklu tamu gdje će biti plač i škrgut zuba.”

13Zatim reče rimskome stotniku: “Idi! Neka ti bude kako si vjerovao!” I sluga mu istog trena ozdravi.

Mnoga ozdravljenja

(Mk 1:29-34; Lk 4:38-41)

14Kad je Isus došao u Petrovu kuću, Petrova punica ležala je bolesna, u vrućici. 15Isus joj dotakne ruku i vrućica nestane. Žena ustane i počne ga posluživati.

16Te mu večeri dovedu mnoge opsjednute. Na njegovu riječ svi su zli duhovi izlazili, a svi bolesnici ozdravljali. 17Tako se ispunilo što je napisao prorok Izaija:

“On slabosti naše uze

i ponese naše bolesti.”8:17 Izaija 53:4.

Cijena učeništva

(Lk 9:57-60)

18Kad je Isus vidio koliko se mnoštvo okuplja, zapovjedi da otplove na drugu stranu jezera.

19Tada mu priđe neki pismoznanac i reče: “Učitelju, slijedit ću te kamo god ti pošao.”

20Isus mu odgovori: “Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje ni glavu nasloniti.”

21Drugi mu od učenika reče: “Gospodine, dopusti mi da najprije pokopam svojeg oca.” 22Ali Isus mu odgovori: “Pođi za mnom i pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtvace!”

Isus smiruje oluju

(Mk 4:36-41; Lk 8:22-25)

23Isus se ukrca u lađu, a za njim uđu i njegovi učenici. 24Odjednom nastane tako silna oluja da su se valovi prelijevali preko lađice. Isus je spavao. 25Učenici dođu k njemu i probude ga: “Gospodine, spasi nas! Izginut ćemo!” 26Isus im reče: “Malovjerni! Što se toliko strašite?” Ustane zatim i zaprijeti vjetru i valovima, a oluja se stiša i nastane velika tišina.

27Ljudi su se u čudu pitali: “Pa tko je on da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?”

Isus iscjeljuje dvojicu opsjednutih

(Mk 5:1-17; Lk 8:26-37)

28Kad su stigli na drugu stranu jezera, u gadarski kraj8:28 U nekim rukopisima geraski ili gergezenski kraj. Vidjeti: Marko 5:1; Luka 8:26., susretnu ga dvojica opsjednutih koji su dolazili iz grobnica i bili tako goropadni da zaradi njih nitko nije mogao proći tim putem. 29Odjednom poviču: “Što hoćeš od nas, Sine Božji? Došao si nas ovdje mučiti prije vremena?”

30Nedaleko je paslo veliko krdo svinja. 31Zli duhovi zamole Isusa: “Ako nas istjeraš, pošalji nas u ono krdo svinja.”

32“Idite!” reče im Isus. Oni iziđu iz opsjednutih i uđu u svinje. Nato cijelo krdo jurne niz strminu u more i podavi se u vodi. 33Svinjari pobjegnu u grad te razglase što se dogodilo s opsjednutima. 34Tada sav grad iziđe u susret Isusu. Kad su ga ugledali, zamole da ode iz njihova kraja.

New Russian Translation

Матфея 8:1-34

Исцеление прокаженного

(Мк. 1:40-44; Лк. 5:12-14)

1Когда Иисус спустился с горы, за Ним последовало множество людей. 2Тут к Нему подошел человек, больной проказой, поклонился Ему и сказал:

– Господи, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

3Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. 4Иисус тогда сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнику и принеси в жертву дар, как это повелел Моисей8:4 См. Лев. 14:1-32.. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми.

Вера офицера

(Лк. 7:1-10; Лк. 13:28-29)

5Когда Иисус пришел в Капернаум, к Нему подошел сотник и попросил о помощи.

6– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

7Иисус ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

8Сотник возразил Иисусу:

– Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. 9Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идет, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Слуге моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10Иисус, услышав это, удивился и сказал тем, кто шел за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Израиле Я не встречал такой сильной веры. 11Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в Небесном Царстве. 12Сыны же Царства будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13И Иисус сказал сотнику:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час слуга выздоровел.

Исцеления больных

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14Придя в дом Петра, Иисус увидел, что его теща лежит в горячке. 15Он прикоснулся к ее руке, и жар оставил ее, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял наши немощи и понес наши болезни»8:17 Ис. 53:4..

Будущие последователи Иисуса

(Лк. 9:57-60)

18Когда Иисус увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19Тут к Нему подошел один из учителей Закона и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел.

20Иисус ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнезда, а Сыну Человеческому8:20 Сыну Человеческому – букв.: «Сыну Человека» – это один из титулов Христа, данный пророком Даниилом (см. Дан. 7:13-14). Иисус всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Он делал это, чтобы намекнуть на то, что Он и есть Тот Самый, о Ком говорится у Даниила – Царь над всеми народами, Чье Царство будет вечным. негде и голову приклонить.

21А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Господи, разреши мне прежде пойти и похоронить отца моего8:21 В первом веке существовал погребальный обычай, по которому тело усопшего на год помещали в пещеру. После этого времени, когда от тела ничего кроме костей не оставалось, их убирали и хоронили в урне. Этот стих может также быть переведен как: Господи, разреши остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрет, я смог похоронить его..

22Но Иисус ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов.

Иисус усмиряет шторм

(Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25)

23Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами. А Иисус в это время спал. 25Ученики разбудили Его, говоря:

– Господи, спаси нас! Мы гибнем!

26Иисус ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27Ученики удивленно спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Иисус изгоняет демонов в стадо свиней

(Мк. 5:1-17; Лк. 8:26-37)

28Когда Иисус прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из гробниц вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29– Что Ты от нас хочешь, Сын Божий? – закричали они. – Ты пришел мучить нас еще до назначенного срока?

30Неподалеку от них паслось большое стадо свиней. 31Демоны попросили Иисуса:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32Иисус сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Все стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33А свинопасы побежали в город и все рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34Тогда все жители города вышли навстречу Иисусу и, увидев Его, попросили покинуть их края.