Knijga O Kristu

Matej 5:1-48

Propovijed na gori

(Lk 6:20-23)

1Kad Isus ugleda da se okupilo mnoštvo, popne se na goru i sjedne. Nato mu priđu njegovi učenici. 2On počne poučavati.

3“Blago onima koji shvaćaju da im je Bog potreban5:3 U grčkome: onima koji su ponizna duha, ili doslovce: siromašnima u duhu.

jer je njihovo nebesko kraljevstvo!

4Blago onima koji tuguju,

jer će ih Bog utješiti!

5Blago krotkima,

jer će baštiniti zemlju!

6Blago onima koji su gladni i žedni pravednosti,

jer će je se nasititi!

7Blago milosrdnima,

jer će se i njima iskazati milosrđe!

8Blago ljudima čista srca,

jer će gledati Boga!

9Blago mirotvorcima,

jer će se nazivati Božjom djecom!

10Blago onima koje progone zato što su pravedni pred Bogom,

jer je njihovo nebesko kraljevstvo!

11Blago vama kad vas zbog mene budu grdili i progonili i lažno vam pripisivali kojekakva zla! 12Radujte se zbog toga, silno se radujte! Jer velika vas nagrada čeka na nebesima. Tako su progonili i proroke prije vas!”

Sol i svjetlo

(Mk 9:50; Lk 11:33; 14:34-35)

13“Vi ste sol čovječanstvu5:13 U grčkome: sol zemlje.. Ali kakva je korist od soli ako obljutavi? Za što se može uporabiti? Ni za što, osim da se izbaci van, da ju ljudi pogaze.

14Vi ste svjetlost svijetu—grad na gori koji noću sjaji da ga svi vide. 15Svjetiljku ne palite da biste ju pokrili pod košaru, nego da biste ju postavili tako da svijetli svima u kući. 16Neka vaša svjetlost svijetli pred ljudima tako da vide vaša dobra djela i da slave vašega Oca koji je na nebesima.”

Isus poučava o Zakonu

(Lk 16:17)

17“Nemojte pogrešno shvatiti da sam došao ukinuti Zakon i zapise proroka. Nisam ih došao ukinuti, nego ispuniti. 18Zaista vam kažem: sve dok postoji nebo i zemlja, nijedno slovce, nijedan potez pera u Zakonu neće nestati dok se sve ne ostvari. 19Prekrši li zato tko i najmanju zapovijed i druge tome pouči, bit će najmanji u nebeskom kraljevstvu. Ali oni koji poučavaju Božjim zakonima i pokoravaju im se bit će veliki u nebeskom kraljevstvu. 20Kažem vam, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nipošto nećete ući u nebesko kraljevstvo!”

O srdžbi

(Lk 12:58-59)

21“Čuli ste da je starima rečeno u Zakonu: ‘Ne ubij! Tko ubije, mora biti izveden pred sud.’ 22A ja vam kažem: tko se rasrdi na svojeg brata, odgovarat će pred sudom! Nazove li ga glupanom, odgovarat će pred najvišim sudom. A nazove li ga luđakom, odgovarat će za to u paklenome ognju!

23Stojiš li, dakle, pred žrtvenikom u Hramu prinoseći žrtvu Bogu pa se iznenada sjetiš da neki tvoj brat ima što protiv tebe, 24ostavi žrtvu pred žrtvenikom pa se najprije pomiri s njime, a tek onda dođi i prinesi žrtvu Bogu.

25Brzo se nagodi s protivnikom, prije nego što bude kasno, dok te nije izveo pred sud, a sudac bacio u tamnicu. 26Zaista ti kažem, odande nećeš izići sve dok ne isplatiš sve do posljednjeg novčića!”

O preljubu

(Mt 18:8-9; Mk 9:43-48)

27“Čuli ste da u Zakonu piše: ‘Ne čini preljuba!’ 28A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub. 29Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je da samo jedan dio tvojeg tijela bude uništen nego da sav budeš bačen u pakao. 30Pa makar te i tvoja desna ruka navodila na grijeh, odsijeci ju i baci od sebe. Bolje da ostaneš bez jednoga od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.”

O rastavi

(Mt 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18)

31“Također ste čuli: ‘Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.’5:31 Ponovljeni zakon 24:1. 32Ali ja vam kažem: Tko god se razvede od svoje žene, osim zbog njezina bluda, navodi ju na preljub. I tko god se oženi razvedenom ženom, čini preljub.”

O zakletvi

33“Čuli ste da u Zakonu piše: ‘Ne krši zakletve, nego izvrši ono na što si se Gospodinu zakleo.’5:33 Brojevi 30:2. 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom, jer je Božje prijestolje, 35ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom, jer je to grad velikoga kralja. 36Ne kunite se ni svojom glavom, jer ni jednu jedinu vlas niste u stanju učiniti bijelom ili crnom. 37Kad kažete: ‘Da’, neka to znači ‘da’, kad kažete: ‘Ne’, neka znači ‘ne’; sve što je više, dolazi od Zloga.”

O osveti

(Lk 6:29-30)

38“Čuli ste da u Zakonu piše: ‘Oko za oko, zub za zub!’5:38 Izlazak 21:24. 39A ja vam kažem: Ne opirite se zlotvoru! Pljusne li vas, naprotiv, tko po jednom obrazu, okrenite mu i drugi! 40Ako bi se tko htio s tobom parničiti da ti otme košulju, daj mu i svoj ogrtač. 41Primoraju li te rimski vojnici da im poneseš opremu jednu milju, ponesi ju dvije.5:41 Prema ondašnjem zakonu rimski su vojnici imali pravo to činiti. 42Zatraži li tko nešto od tebe, daj mu, i nemoj okrenuti leđa onome tko te zamoli da mu posudiš.”

O ljubavi prema neprijatelju

(Lk 6:27-28, 32-36)

43“Čuli ste da u Zakonu piše: ‘Ljubi svojega bližnjega, a mrzi neprijatelje!’ 44A ja vam kažem: Ljubite i svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone! 45Tako ćete se ponijeti kao prava djeca svojega nebeskog Oca, koji daje da njegovo sunce izlazi i nad zlima i nad dobrima te da kiša pada i pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako volite samo one koji vas vole, kakvu nagradu možete očekivati? Ne čine li tako i ubirači poreza?5:46 Oni su u to doba bili omraženi u narodu zbog suradnje s okupatorskim vlastima i zbog toga što su iznuđivali novac od siromašnoga puka. 47Ako ste ljubazni samo prema svojoj braći, po čemu se razlikujete od drugih? To čine i neznabošci. 48Budite, dakle, savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 5:1-48

Нагорная проповедь

(5:1–7:29)

О благословениях

(Лк. 6:20-23)

1Увидев множество народа, Иса поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, 2и Он начал их учить такими словами:

3– Благословенны те, кто осознаёт свою нужду в Аллахе5:3 Букв.: «Благословенны бедные духом».,

потому что они подданные Царства Аллаха5:3 Букв.: «Царства Небес». Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18)..

4Благословенны плачущие,

потому что они будут утешены.

5Благословенны кроткие,

потому что они наследуют землю5:5 См. Заб. 36:11. Под выражением «наследуют землю» многие понимают грядущее Тысячелетнее Царство аль-Масиха (см. Мих. 4:1-7; Отк. 20:4-6) или даже рай (см. Отк. 21:1)..

6Благословенны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,

потому что они насытятся.

7Благословенны милосердные,

потому что и к ним будет проявлено милосердие.

8Благословенны чистые сердцем,

потому что они увидят Аллаха.

9Благословенны миротворцы,

потому что они будут названы сынами Всевышнего5:9 То есть будучи миротворцами, они уподобятся Аллаху, дающему мир (см. 2 Кор. 13:11), как сыновья уподобляются своим отцам..

10Благословенны те, кого преследуют за праведность,

потому что они подданные Царства Аллаха.

11– Благословенны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждёт великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

О соли и свете

(Мк. 9:50; Лк. 11:33; 14:34-35)

13– Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить её вон, под ноги людям. 14Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15Зажжённый светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Священном Писании

(Лк. 16:17)

17– Не думайте, что Я пришёл отменить сказанное в Таурате или в Книге Пророков; Я пришёл, чтобы исполнить, а не отменить5:17 Иса не отменил прежде данных Писаний, но Он Сам исполнил их, потому что был Тем, на Кого они указывали (см. Ин. 5:39; Лк. 24:27, 44-47). Например, жертвенное пролитие Его крови сделало более ненужным приношение в жертву животных для прощения грехов (см. Евр. 10:10-14, 18). Таким образом законы относительно жертв, данные в Таурате, не отменены, но исполнены.. 18Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет из Священного Писания – всё сбудется. 19Кто нарушит даже самое малое из этих повелений5:19 Здесь Иса говорит либо о повелениях Закона Мусы, либо о тех повелениях, которые Он собирался дать дальше в Своём учении об этом Законе (см. ст. 22, 28, 32 и др.). и научит других нарушать его, тот в Царстве Аллаха будет наименьшим, а кто исполнит повеления и научит этому людей – будет велик в Царстве Аллаха. 20Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдёт праведности блюстителей Закона и учителей Таурата, вы не войдёте в Царство Аллаха.

Об убийстве

(Лк. 12:58-59)

21– Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай»5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17., и что каждый убийца должен быть судим5:21 См. Нач. 9:6.. 22Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовёт своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Судом, а того, кто обзовёт своего брата глупцом, ждёт огонь ада. 23Поэтому если ты приносишь в дар Аллаху свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. 25Поторопись помириться со своим обвинителем ещё по дороге, до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё, до последнего гроша5:26 Букв.: «кодранта». Кодрант – римская мелкая монета..

О супружеской верности

(Мат. 18:8-9; Мк. 9:43-48)

27– Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18., – 28Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своём сердце. 29Если твой правый глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30И если твоя правая рука влечёт тебя ко греху, то отсеки её и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё твоё тело пойдёт в ад.

О разводе

(Мат. 19:9; Мк. 10:11-12; Лк. 16:18)

31– Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»5:31 Втор. 24:1.. 32Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине её измены, толкает её к нарушению супружеской верности5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене»., и всякий, кто женится на разведённой женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33– Вы слышали, что ещё в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте всё, в чём вы поклялись Вечному»5:33 См. Лев. 19:12; Втор. 23:21-23.. 34Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно – престол Аллаха, 35ни землёй, потому что она – подножие для ног Его, ни Иерусалимом, потому что это город Аллаха, Великого Царя5:34-35 См. Заб. 47:2; Ис. 66:1.. 36Не клянитесь своей головой, потому что сами вы даже одного волоска не можете сделать белым или чёрным. 37Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» – действительно «нет». Всё же, что вы к этому добавляете, – от Иблиса5:37 Или: «от зла»..

О мести

(Лк. 6:29-30)

38– Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.. 39Я же говорю вам: не противься сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, то поверни к нему и другую5:39 Существует два понимания этого учения: 1) Иса запрещает личную месть, когда тебя оскорбляют или поступают по отношению к тебе неправильно, но не запрещает самооборону в случае атаки или нападения на других; 2) Иса здесь запрещает любое сопротивление или самозащиту, даже в случае войны или покушения преступника.. 40Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41Если же кто заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи её вдвое дальше5:41 Букв.: «Если же кто заставит тебя идти с ним одну милю (1,5 км), то иди с ним две». В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.. 42Тому же, кто у тебя просит, – дай, и тому, кто хочет занять, – не отказывай.

О любви к врагам

(Лк. 6:27-28, 32-36)

43– Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего5:43 Лев. 19:18. и ненавидь врага твоего»5:43 См. Втор. 23:3-6.. 44Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45так вы уподобитесь вашему Небесному Отцу5:45 Букв.: «так станете сынами вашего Небесного Отца».. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов?5:46 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». 47Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.