Knijga O Kristu

Kološanima 4:1-18

1Gospodari, postupajte pravedno i pošteno prema svojim robovima. Ne zaboravite da i vi imate Gospodara—na nebu!

Poticaj na molitvu

2Molite se ustrajno i budno, sa zahvalnošću. 3Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima 4te da ga navijestim onako kako treba.

5Mudro postupajte prema onima koji su vani; koristite svaku prigodu da činite dobro. 6Neka vaše riječi uvijek budu ljubazne, solju začinjene, da znate što kome treba reći.

Posljednje napomene i pozdravi

7Moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji, ispričat će vam sve o meni. 8Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri. 9Šaljem vam i vjernoga, dragog brata Onezima, vašega zemljaka. On i Tihik ispričat će vam kako je ovdje.

10Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u zatvoru, te Barnabin nećak Marko, za kojega sam vas već prije uputio da ga lijepo primite dođe li k vama. 11Pozdravlja vas i Isus, kojega zovemo Just. To su jedini moji suradnici na kraljevstvu Božjemu koji su židovskoga podrijetla. Oni su mi bili utjeha.

12Pozdravlja vas vaš zemljak Epafra, sluga Krista Isusa. On se uvijek žarko moli za vas da, prema Božjoj volji, budete zreli i čvrsti u vjeri. 13Zaista vam mogu reći da se svojski trudi za vas, kao i za kršćane u Laodiceji i u Hierapolu.

14Pozdravljaju vas dragi liječnik Luka i Dema. 15Pozdravite braću i sestre u Laodiceji te Nimfu i Crkvu koja se sastaje u njezinu domu.

16Kad pročitate ovo pismo, neka ga pročitaju i u laodicejskoj Crkvi, a vi pročitajte ono koje sam njima napisao. 17Arhipu recite da obavlja službu koju mu je Gospodin dao.

18Evo i pozdrava mojom, Pavlovom rukom.

Sjećajte se mojih okova.

Neka je s vama Božja milost.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 4:1-18

1Stăpânilor, dați‑le sclavilor voștri ceea ce este drept și corect, știind că și voi aveți un Stăpân în cer.

Alte instrucțiuni

2Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! 3Rugați‑vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din cauza căreia sunt închis, 4ca s‑o pot face cunoscută așa cum trebuie. 5Umblați cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută și consistentă., ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Saluturi finale

7Tyhikos vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit și un slujitor credincios, rob împreună cu mine în Domnul. 8L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile. 9L‑am trimis împreună cu Onisim, un frate credincios și preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10Aristarhus, închis împreună cu mine, vă trimite salutări, precum și Marcu, vărul lui Barnabas, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să‑l primiți bine. 11De asemenea, vă trimite salutări Isus, zis și Justus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt lucrători împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu11 Vezi nota de la 1:12.. Ei au devenit o încurajare pentru mine. 12Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârșiți și pe deplin convinși, să puteți rămâne în toată voia lui Dumnezeu. 13Căci mărturisesc despre el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis. 14Luca, doctorul preaiubit, și Demas vă trimit salutări. 15Salutați‑i pe frații din Laodicea, precum și pe Nimfa și biserica din casa ei.

16După ce va fi citită această scrisoare în prezența voastră, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea.16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge și în alte biserici. Scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare scrisă de Pavel, fiind foarte posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose.

17Spuneți‑i lui Arhippos: „Ai grijă de slujba pe care ai primit‑o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Aduceți‑vă aminte de lanțurile mele! Harul să fie cu voi! Amin.