Knijga O Kristu

Kološanima 3:1-25

Novi život u Kristu

1Uskrsnuli ste s Kristom. Zato težite za nebeskim, gdje Krist sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna. 2Razmišljajte o onome što u nebu; ne provodite vrijeme baveći se zemaljskim stvarima. 3Jer umrli ste s Kristom i vaš je pravi život skriven s Kristom u Bogu. 4A kada se Krist, koji je naš pravi život, objavi cijelome svijetu, tada će i vi imati udjela u njegovoj slavi.

5Usmrtite dakle ono zemaljsko u svojemu tijelu: blud, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu. Ne budite pohlepni za stvarima ovoga svijeta jer je to idolopoklonstvo 6zbog kojega će na ljude pasti Božji gnjev. 7I vi ste nekoć tako živjeli. 8Ali sada od sebe odbacite gnjev, srdžbu, opakost, hulu i prostotu! 9Ne lažite jedni drugima jer ste sa sebe svukli staru zlu narav i njezina zla djela. 10Obukli ste na sebe posve novoga čovjeka, koji se obnavlja spoznajući svojega Stvoritelja. 11Nema više ovdje ni Grka ni Židova, ni obrezana ni neobrezana, ni barbara ni skita, ni roba ni slobodna čovjeka; tu je samo Krist—koji je sve i u svima.

12Vi ste sveti i ljubljeni Božji izabranici. Obucite se stoga u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost i strpljivost. 13Podnosite nedostatke drugih i praštajte onima kojima imate što zamjeriti. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi opraštajte drugima. 14A najvažnije je: obucite se u ljubav! Ona nas veže u savršeni sklad.

15Neka vašim srcima upravlja Kristov mir. Udovi ste istoga tijela i zato ste pozvani živjeti u miru. Budite zahvalni! 16Neka Kristova riječ u svem svojem bogatstvu prebiva u vama. Poučavajte se i opominjite međusobno sa svom mudrošću. U srcu pjevajte Bogu psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme sa zahvalnošću. 17I ma što činili, riječju ili djelom, činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući po njemu Bogu Ocu.

Upute kršćanskim obiteljima

18Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu.

19Muževi, volite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

20Djeco, slušajte u svemu roditelje jer je to ugodno Gospodinu.

21Očevi, ne ogorčujte svoju djecu da ne postanu malodušna.

22Robovi, budite poslušni svojim zemaljskim gospodarima u svemu. Ne trudite se da im ugodite samo dok vas vide, već uvijek tako činite, iskrena srca, u strahu Gospodnjem. 23Što god činili, činite od srca, kao Gospodinu, a ne ljudima. 24Znajte da ćete od Gospodina kao nagradu dobiti baštinu. Služite Gospodinu Kristu. 25Tko čini nepravdu, dobit će i plaću nepravednika. U Bogu nema pristranosti!

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 3:1-25

O nouă viață în Cristos

1Dacă deci ați fost înviați împreună cu Cristos, căutați lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu! 2Gândiți‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, 3pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. 4Când Cristos – viața voastră4 Unele mss conțin: noastră. – Se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă.

5De aceea, dați la moarte mădularele care sunt pe pământ: curvia5 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă., necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este idolatrie. 6Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7În acestea ați umblat și voi cândva, când trăiați între ei. 8Însă acum, lăsați‑vă de toate aceste lucruri: de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v‑ar putea ieși din gură. 9Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v‑ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui 10și v‑ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, după chipul Creatorului său. 11Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar11 Nume dat de greci și de romani celor care aparțineau altor popoare. Termenul barbar era folosit adesea cu sens peiorativ., nici scit11 Sciții erau văzuți de către romani drept cei mai de pe urmă dintre barbari., nici sclav, nici liber, ci Cristos este totul și în toți.

12Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați‑vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, 13îngăduindu‑vă unii pe alții și iertându‑vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva. Așa cum v‑a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi! 14Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați‑vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii14 Sau: legătura desăvârșită.!

15Iar pacea lui Cristos – pace la care ați și fost chemați, într‑un singur trup – să stăpânească în inimile voastre. Și fiți mulțumitori! 16Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug, învățându‑vă și sfătuindu‑vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându‑I lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. 17Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în Numele Domnului Isus, mulțumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Îndemnuri privind relațiile din familia creștinului

18Soțiilor, supuneți‑vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul!

19Soților, iubiți‑vă soțiile și nu vă amărâți pe ele!

20Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta Îi place Domnului!

21Părinților21 Sau: Taților., nu‑i întărâtați pe copiii voștri, ca să nu‑și piardă dârzenia21 Gr.: athymeo, termen care se referă la pierderea curajului de a înfrunta greutățile, la pierderea forței morale și a motivației de a înfrunta pericolele.!

22Sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești, nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci în sinceritatea inimii, temându‑vă de Domnul. 23Orice faceți, să lucrați din suflet, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Cristos. 25Căci cel ce face rău va fi răsplătit după răul pe care l‑a făcut; și nu este niciun fel de părtinire.