Knijga O Kristu

Kološanima 2:1-23

1Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali. 2Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista. 3U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.

4Govorim vam to da vas nitko ne prevari uvjerljivim riječima. 5Iako sam daleko od vas, u mislima sam s vama. Veoma me raduje što živite kako treba i što je vaša vjera u Krista čvrsta.

Sloboda od pravila i novi život u Kristu

6Kako ste prihvatili Krista za Gospodina, tako nastavite s njime živjeti. 7Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.

8Nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga svijeta, a ne na Kristu. 9Jer u Kristu doslovce prebiva sva punina božanstva, 10a vi ste ispunjeni kroz zajedništvo s njime, koji je iznad svakoga poglavarstva i vlasti u svemiru.

11Kad ste došli Kristu, “obrezani” ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat—“odrezana” je vaša grešna narav. 12Jer s Kristom ste ukopani pri krštenju. I s njim ste uskrsnuli u novi život jer ste se pouzdali u moćnu Božju silu, koja je i Krista podignula od mrtvih.

13Bili ste nekoć mrtvi zbog svojih prijestupa i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila “odrezana”. Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je sve prijestupe. 14Izbrisao je zadužnicu čije su odredbe bile protiv nas. Pribio ju je na Kristov križ i uništio. 15Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.

16Neka vas zato nitko ne osuđuje zbog jela, pića ili zbog svetkovanja blagdana, mlađaka ili subote. 17Jer ta su pravila bila tek sjena prave stvarnosti—Krista. 18Ne dajte da vam oni koji uživaju u lažnoj poniznosti i štovanju anđela kažu kako niste zaslužili nagradu. Takvi ljudi, oholi zbog svoje tjelesne pameti, unedogled nabrajaju pojedinosti viđenja koja su imali. 19Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.

20Ako ste zaista umrli s Kristom, onda vas je on oslobodio temeljnih počela ovoga svijeta. Zašto se onda, kao da još pripadate ovomu svijetu, podvrgavate propisima kao što su: 21“Ne jedi! Ne kušaj! Ne takni!” 22Takva pravila obična su ljudska umotvorina jer se odnose na stvari koje uporabom nestaju. 23Ti propisi prividno su mudri zbog samozvanog bogoštovlja, poniznosti i trapljenja tijela, ali ne pomažu čovjeku da nadvlada svoje zle misli i želje.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 2:1-23

1Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m‑au văzut față în față1 Lit.: nu mi‑au văzut fața în trup., 2pentru ca inimile lor să fie încurajate, să fie uniți în dragoste și să aibă parte de toată bogăția siguranței depline a priceperii, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Cristos, 3în Care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. 4Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. 5Căci, chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși, în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna voastră organizare și fermitatea credinței voastre în Cristos.

Trăire în Cristos și libertate față de filozofiile omenești

6Așadar, după cum L‑ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să și continuați să umblați în El, 7înrădăcinați și zidiți în El, întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire.

8Vedeți să nu cumva să fie cineva care să vă ia captivi prin vreo filozofie goală și înșelătoare, după tradiția oamenilor, după principiile8 Gr.: stoicheia, care poate însemna lucru elementar, învățătură fundamentală, literele alfabetului, elementele fundamentale pe care se zidește lumea, principiile fundamentale ale matematicii. În acest context expresia se poate referi la învățăturile elementare ale acestei lumi sau la spiritele naturii acestei lumi (ambele sensuri cu referire, probabil, la învățătura gnostică din acea vreme – gnosticismul era un curent filozofico-religios care învăța, în principal, că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaștere“, la care puteau ajunge numai cei inițiați – referitoare la spiritele care operează în această lume și o controlează). lumii, și nu după Cristos.

9Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii 10și în El, Care este Capul oricărei conduceri și autorități, sunteți și voi împliniți. 11În El ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Cristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, 12fiind înmormântați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, Care L‑a înviat dintre cei morți.

13Pe voi, care erați morți în nelegiuirile13 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături. voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v‑a adus la viață împreună cu Cristos, când ne‑a iertat toate nelegiuirile. 14El a șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul14 Gr.: cheirografon, termen ce se referea la un document care autentifica existența unei datorii. cu regulile lui, care ne era ostil, și l‑a îndepărtat, pironindu‑l pe cruce. 15A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le‑a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce15 Sau: în (prin) El (adică prin Cristos). În textul grecesc nu avem decât pronumele personal persoana a 3‑a masculin, singular, care se poate referi fie la cruce (vezi v. 14), substantiv care în greacă este de gen masculin, singular, fie la Cristos (vezi v. 13)..

16Așadar, să nu cumva să vă judece cineva cu privire la mâncare și băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau la vreo lună nouă16 Vezi Num. 28:11-15. sau la vreo zi de Sabat, 17care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare; trupul17 Sau: realitatea. însă este al lui Cristos. 18Să nu vă răpească premiul nimeni care‑și găsește plăcerea într‑o falsă smerenie și în închinarea la îngeri18 Sau: închinarea îngerilor., cercetând amănunțit lucrurile pe care le‑a văzut18 Mss bizantine redau: lucrurile pe care nu le‑a văzut., îngâmfat fiind, fără motiv, prin gândurile18 Lit.: mintea. firii lui. 19El nu se ține strâns de Cap, din Care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane, își primește creșterea pe care i‑o dă Dumnezeu.

20Dacă ați murit împreună cu Cristos față de principiile20 Vezi nota de la v. 8. lumii, de ce vă mai supuneți lor, ca și cum trăiți încă în lume? 21„Nu atinge!“, „Nu gusta!“, „Nu pune mâna!“ – 22toate acestea sunt pentru distrugere, odată ce au fost folosite, ele având la bază poruncile și învățăturile oamenilor. 23Ele au, într-adevăr, o formă de înțelepciune23 Lit.: un cuvânt de înțelepciune., printr‑o închinare autoimpusă și o falsă smerenie, prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului firii.