Knijga O Kristu

Kološanima 2:1-23

1Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali. 2Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista. 3U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.

4Govorim vam to da vas nitko ne prevari uvjerljivim riječima. 5Iako sam daleko od vas, u mislima sam s vama. Veoma me raduje što živite kako treba i što je vaša vjera u Krista čvrsta.

Sloboda od pravila i novi život u Kristu

6Kako ste prihvatili Krista za Gospodina, tako nastavite s njime živjeti. 7Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.

8Nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga svijeta, a ne na Kristu. 9Jer u Kristu doslovce prebiva sva punina božanstva, 10a vi ste ispunjeni kroz zajedništvo s njime, koji je iznad svakoga poglavarstva i vlasti u svemiru.

11Kad ste došli Kristu, “obrezani” ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat—“odrezana” je vaša grešna narav. 12Jer s Kristom ste ukopani pri krštenju. I s njim ste uskrsnuli u novi život jer ste se pouzdali u moćnu Božju silu, koja je i Krista podignula od mrtvih.

13Bili ste nekoć mrtvi zbog svojih prijestupa i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila “odrezana”. Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je sve prijestupe. 14Izbrisao je zadužnicu čije su odredbe bile protiv nas. Pribio ju je na Kristov križ i uništio. 15Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.

16Neka vas zato nitko ne osuđuje zbog jela, pića ili zbog svetkovanja blagdana, mlađaka ili subote. 17Jer ta su pravila bila tek sjena prave stvarnosti—Krista. 18Ne dajte da vam oni koji uživaju u lažnoj poniznosti i štovanju anđela kažu kako niste zaslužili nagradu. Takvi ljudi, oholi zbog svoje tjelesne pameti, unedogled nabrajaju pojedinosti viđenja koja su imali. 19Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.

20Ako ste zaista umrli s Kristom, onda vas je on oslobodio temeljnih počela ovoga svijeta. Zašto se onda, kao da još pripadate ovomu svijetu, podvrgavate propisima kao što su: 21“Ne jedi! Ne kušaj! Ne takni!” 22Takva pravila obična su ljudska umotvorina jer se odnose na stvari koje uporabom nestaju. 23Ti propisi prividno su mudri zbog samozvanog bogoštovlja, poniznosti i trapljenja tijela, ali ne pomažu čovjeku da nadvlada svoje zle misli i želje.

New International Reader's Version

Colossians 2:1-23

1I want you to know how hard I am working for you. I’m concerned for those who are in Laodicea. I’m also concerned for everyone who has not met me in person. 2My goal is that their hearts may be encouraged and strengthened. I want them to be joined together in love. Then their understanding will be rich and complete. They will know the mystery of God. That mystery is Christ. 3All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in him. 4But I don’t want anyone to fool you with words that only sound good. 5So even though I am away from you in body, I am with you in spirit. And I am glad to see that you are controlling yourselves. I am happy that your faith in Christ is so strong.

Having All Things in Christ

6You received Christ Jesus as Lord. So keep on living your lives in him. 7Have your roots in him. Build yourselves up in him. Grow strong in what you believe, just as you were taught. Be more thankful than ever before.

8Make sure no one controls you. They will try to control you by using false reasoning that has no meaning. Their ideas depend on human teachings. They also depend on the basic spiritual powers of this world. They don’t depend on Christ.

9God’s whole nature is living in Christ in human form. 10Because you belong to Christ, you have been made complete. He is the ruler over every power and authority. 11When you received Christ, your circumcision was not done by human hands. Instead, your circumcision was done by Christ. He put away the person you used to be. At that time, sin’s power ruled over you. 12When you were baptized, you were buried together with Christ. And you were raised to life together with him when you were baptized. You were raised to life by believing in God’s work. God himself raised Jesus from the dead.

13At one time you were dead in your sins. Your desires controlled by sin were not circumcised. But God gave you new life together with Christ. He forgave us all our sins. 14He wiped out what the law said that we owed. The law stood against us. It judged us. But he has taken it away and nailed it to the cross. 15He took away the weapons of the powers and authorities. He made a public show of them. He won the battle over them by dying on the cross.

Freedom From Human Rules

16So don’t let anyone judge you because of what you eat or drink. Don’t let anyone judge you about holy days. I’m talking about special feasts and New Moons and Sabbath days. 17They are only a shadow of the things to come. But what is real is found in Christ. 18Some people enjoy pretending they aren’t proud. They worship angels. But don’t let people like that judge you. These people tell you every little thing about what they have seen. They are proud of their useless ideas. That’s because their minds are not guided by the Holy Spirit. 19They aren’t connected anymore to the head, who is Christ. But the whole body grows from the head. The muscles and tendons hold the body together. And God causes it to grow.

20Some people still follow the basic spiritual powers of the world. But you died with Christ as far as these powers are concerned. So why do you act as if you still belong to the world? Here are the rules you follow. 21“Do not handle! Do not taste! Do not touch!” 22Rules like these are about things that will pass away soon. They are based on merely human rules and teachings. 23It is true that these rules seem wise. Because of them, people give themselves over to their own kind of worship. They pretend they are humble. They treat their bodies very badly. But rules like these don’t help. They don’t stop people from chasing after sinful pleasures.