Knijga O Kristu

Jakovljeva 5:1-20

Opomena bogatašima

1Čujte me, bogataši! Zaplačite i zakukajte nad nevoljama koje će vas snaći. 2Bogatstvo vam trune, a odjeću vam izgrizaju moljci. 3Vaše zlato i srebro hrđaju i postaju nevrijednima. Baš to bogatstvo u koje ste se pouzdali progutat će vaša tijela kao oganj. To blago koje ste skupili bit će dokaz protiv vas na Dan suda. 4Slušajte! Viču žeteoci vaših njiva kojima ste uskratili plaću. Plaća koju im niste dali viče protiv vas. Glasovi žetelaca doprli su do ušiju Gospodina nad vojskama. 5Živjeli ste na zemlji raskošno i razuzdano. Srca su vam utovljena za dan klanja. 6Osudili ste i ubili pravednika koji vam se nije mogao suprotstaviti.

Strpljivost u patnjama

7Draga braćo i sestre, strpite se do Gospodnjeg dolaska. I ratar, eto, iščekuje dragocjeni urod zemlje, čekajući ranu i kasnu kišu. 8Strpite se i vi i ohrabrite jer se Gospodnji dolazak približio.

9Ne prigovarajte jedni drugima, braćo i sestre, da vas Bog ne osudi. Pazite! Sudac već stoji pred vratima.

10Uzorom strpljivog podnošenja nevolja neka vam budu proroci koji su govorili u ime Gospodnje. 11Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.

12A prije svega, draga braćo i sestre, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni bilo čime drugim. Neka vaše “da” znači “da”, a vaše “ne” neka znači “ne”, da ne zgriješite i ne padnete pod osudu.

Snaga molitve

13Trpi li tko među vama? Neka se za to moli. Ako je tko radostan, neka pjeva hvalospjeve.

14Je li tko od vas bolestan? Neka dozove crkvene starješine da se mole nad njim. Neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje 15pa će molitva vjere ozdraviti bolesnika. Gospodin će ga podignuti i oprostiti mu ako je zgriješio.

16Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite se jedni za druge da ozdravite. Žarka molitva pravednika mnogo može učiniti. 17Ilija je bio samo čovjek kao i mi, ali kad se usrdno pomolio da ne pada kiša, nije pala na zemlju tri godine i šest mjeseci. 18Zatim se pomolio da kišna padne pa je nebo dalo kišu i zemlja je opet donijela rod.

Vraćanje zalutalih vjernika na pravi put

19Draga braćo i sestre, odluta li tko od vas od istine pa ga tko vrati, 20znajte da će onaj tko je vratio grešnika s krivog puta spasiti njegovu dušu od smrti i postignuti oproštenje mnogih grijeha.

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 5:1-20

Avertizări pentru bogați

1Veniți acum voi, bogaților! Plângeți și jeliți‑vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. 4Iată că plata pe care le‑ați oprit‑o lucrătorilor ce v‑au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor4 Gr.: Kurios Sabaoth, care îl redă pe ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi la: (1) oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers.! 5Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri. V‑ați hrănit inimile într‑o zi de măcel. 6L‑ați condamnat, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivește.

Răbdare în suferință

7Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie7 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu‑se în aprilie.. 8Fiți și voi răbdători, întăriți‑vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul stă chiar la uși! 10Fraților, luați‑i ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv.

12Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr‑un alt fel de jurământ, ci „Da“ al vostru să fie „Da“, iar „Nu“ să fie „Nu“12 Sau: ci din partea voastră să fie „Da! Da!“ și „Nu! Nu!“, în sensul că, repetând, afirmația este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ., ca să nu cădeți sub judecată.

Rugăciunea făcută cu credință

13Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! 14Este vreunul dintre voi bolnav? Să‑i cheme pe bătrânii14 Sau: prezbiterii. bisericii, iar ei să se roage pentru el, ungându‑l cu ulei în Numele Domnului. 15Rugăciunea15 În acest context, termenului tradus în general prin rugăciune îi corespund termeni mai specializați, mai detaliați: euche (rugăciune de închinare către Dumnezeu), deesis (rugăciune de mijlocire; vezi v. 16, multă putere are rugăciunea…celui drept), proseuche (rugăciune de implorare). credinței îl va salva pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, i se va ierta. 16Așadar, mărturisiți‑vă păcatele unii altora și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în lucrarea ei. 17Ilie era un om obișnuit ca și noi.17 Sau: om de aceleași suferințe [trăiri] ca noi. El s‑a rugat17 Lit.: s‑a rugat cu rugăciune. În ebraică, acest idiom nu scoate în evidență acțiunea propriu-zisă, ci pune accentul pe intensitatea acesteia. În greacă lucrurile stau exact invers: aici nu se subliniază faptul că Ilie s‑a rugat cu ardoare, ci faptul că pur și simplu a decis să se roage. să nu plouă și n‑a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. 18S‑a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și‑a adus rodul.

19Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, 20să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.