Knijga O Kristu

Jakovljeva 4:1-17

Približiti se Bogu

1Što je uzrok sukoba i svađa među vama? Zar nisu pohote koje se bore u vašim udovima? 2Žudite za onim što nemate pa zbog toga ubijate. Zavidni ste na onomu što ne možete dobiti pa se borite i svađate da drugima oduzmete. Nemate jer ne molite Boga za to što želite. 3A kad i molite, ne dobivate jer molite s grešnom nakanom: da to potratite u svojim pohotama.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo s ovim svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijateljem Bogu. 5Mislite li da u Svetome pismu bez razloga piše: “On ljubomorno čezne za duhom što ga je u nama nastanio?” 6Ali on nam, u svojoj milosti, daje sve više snage da se suprotstavimo takvim zlim željama; kao što Sveto pismo veli:

“Bog se protivi oholima,

ali poniznima daruje milost.”4:6 Izreke 3:34.

7Predajte se, dakle, ponizno Bogu! Oduprite se đavlu pa će pobjeći od vas! 8Približite se Bogu pa će se i on približiti vama. Operite ruke, grešnici! Očistite srca, licemjeri! 9Zatužite i zaplačite nad svojim grijesima! Neka se vaš smijeh pretvori u plač, a radost u žalost. 10Ponizite se pred Gospodinom pa će vas on uzvisiti.

Upozorenje na osuđivanje drugih

11Draga braćo i sestre, ne ocrnjujte jedni druge! Tko kritizira i osuđuje svojega brata, kritizira i osuđuje Božji zakon. A vi niste suci Zakonu da možete odlučivati o tomu je li on dobar ili loš. Vaša je dužnost da ga vršite. 12Samo Bog, koji je dao Zakon, može među nama pravedno presuditi. Samo on ima moć spasiti ili pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

Upozorenje na samopouzdanje

13Poslušajte me sad vi koji govorite: “Danas ili sutra ćemo poći u taj i taj grad, ondje ćemo ostati godinu dana, trgovati i zaraditi”, 14a ne znate što će biti sutra. Pa što je vaš život? Poput daška je koji se načas pojavi i odmah nestane. 15Trebali biste reći: “Ako Gospodin bude htio, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono.” 16Inače se razmećete svojom hvalom. A svako je takvo hvastanje zlo.

17Grijeh je dakle znati što treba činiti, a ne činiti.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 4:1-17

Cai pachata cʼuyajca Diosta pʼiñajmi tucun

1¿Ima nishpataj cancunapurallataj macanacunguichij, caita chaita rimanacunguichij? Cancunapaj shungullapitaj millai munaicuna caita chaita yuyachicujpimari, chashnaca ruranguichij. 2Imata munashpapish, mana charinguichijchu. Huañuchishpapish, shujtajcunapajta munashpapish, mana imata japi tucunguichijchu. Quichushataj nishpa macanacushpapish, Diosta mana mañashpamari, cancuna munashcataca manataj japinguichij. 3Mañashpapish millai shunguhuanmi mañanguichij. Aicha ima munashcata rurashpa tucuchingapajlla, mañashcamantami, mana japinguichij.

4¡Cancunaca huainayashpamari causanguichij! Cai pachapajta munashpaca, Taita Diosta pʼiñacushcataca, ¿manachu yachanguichij? Maijanpish cai pachapajta munajca, Taita Diosta pʼiñajmari tucun. 5¿Yangallachu Dios Quillcachishcapica: “Ñucanchijpi causachun Dios churashca Espirituca, ñucanchijtaca Paipajlla cachunmi munan” nishca canata yuyanguichij? 6Ashtahuanpish Diosca, ñucanchij mana cʼuyaipaj cajpipish cʼuyaj cashcatamari, ashtahuan ricuchisha nishca. Chaimantami:

«Taita Diosca jatun tucushcacunataca pʼiñanmi, mana jatun tucushcacunatami jatunta cʼuyan» nishca.

Llaquicuna japijpipish alli shunguhuan apailla

7Chashna cajpica Taita Diosllata caźuichij, diablotaca cʼariyaichijlla. Cancuna cʼariyajpica, paica cancunamanta miticungallami. 8Taita Diospajman cʼuchuyaichij, Paipish cancunapajman cʼuchuyamungallami. Juchahuan mapayashcacuna, cancunapaj maquita maillaichij. Ishqui yuyai purijcuna, cancunapaj shungumanta mapa yuyaita anchuchichij. 9Llaquirichij, ‘¡Ai!’ nichij, caparirishpa huacaichij. Asinapaj randica, huacaichij. Cushicunapaj randica, llaquirichij. 10Apunchij Jesuspaj ñaupajpi, tucui shunguhuan cumurichij. Paimi cancunataca jatunyachinga. 11Huauquicuna, ama caishuj chaishuj yanganchinacuichijchu. Maijanpish shuj crijta, ‘Chai huauquica mana allichu’ nishpa juchachishpa rimajca, Mandashcata mana caźujmi, Mandashcata juchachishpa rimajmi. Mandashcata can juchachishpa rimashpaca, Mandashcata pajtachijca mana canguichu, ashtahuanpish Mandashcata juchachijmari tucungui.

12Shujlla Diosmi Mandashcata curca. Paillatajmi quishpichi tucun, mana cashpaca chingachi tucun. Shina cajpica canca, ¿ima cashpataj caishujtaca juchachinguiari?

‘Caita chaita rurashami’ nishpa jatun tucunaca mana allichu

13«Cunan cashpa, caya cashpapish, cai llajtaman chai llajtaman jacuchij. Huatata chaipi randishpa, cʼatushpa achca cullquita mirachimungapaj» nijcuna, uyahuaichij. 14¡Cancunaca, caya ima tucunataca mana yachanguichijchu! ¿Ñucanchij causaica imatagari? Ñucanchij causaica, pʼuyu ashacama ricurishcahuan, ñapish chingarij shinallami. 15Chashna ninapaj randica: «Mandaj Dios munajpica, caitapish chaitapish rurashunchari» ninami canguichij. 16Ashtahuanpish jatun tucushpamari, ‘Caitapish, chaitapish rurashunmi’ nishpa puringuichij. Jatun tucushpa chashna yuyanaca, manamari allichu. 17Maijanpish imatapish allita ruranata yachashca jahua mana rurajca, paillatajmi juchayuj tucun.