Knijga O Kristu

Jakovljeva poslanica 5

Opomena bogatašima

1Čujte me, bogataši! Zaplačite i zakukajte nad nevoljama koje će vas snaći.

Bogatstvo vam trune, a odjeću vam izgrizaju moljci.

Vaše zlato i srebro hrđaju i postaju nevrijednima. Baš to bogatstvo u koje ste se pouzdali progutat će vaša tijela kao oganj. To blago koje ste skupili bit će dokaz protiv vas na Dan suda.

Slušajte! Viču žeteoci vaših njiva kojima ste uskratili plaću. Plaća koju im niste dali viče protiv vas. Glasovi žetelaca doprli su do ušiju Gospodina nad vojskama.

živjeli ste na zemlji raskošno i razuzdano. Srca su vam utovljena za dan klanja.

Osudili ste i ubili pravednika koji vam se nije mogao suprotstaviti.

Strpljivost u patnjama

Draga braćo i sestre, strpite se do Gospodnjeg dolaska. I ratar, eto, iščekuje dragocjeni urod zemlje, čekajući ranu i kasnu kišu.

Strpite se i vi i ohrabrite jer se Gospodnji dolazak približio.

Ne prigovarajte jedni drugima, braćo i sestre, da vas Bog ne osudi. Pazite! Sudac već stoji pred vratima.

10 Uzorom strpljivog podnošenja nevolja neka vam budu proroci koji su govorili u ime Gospodnje.

11 Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.

12 A prije svega, draga braćo i sestre, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni bilo čime drugim. Neka vaše 'da' znači 'da

Snaga molitve

13 Trpi li tko među vama? Neka se za to moli. Ako je tko radostan, neka pjeva hvalospjeve.

14 Je li tko od vas bolestan? Neka dozove crkvene starješine da se mole nad njim. Neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje

15 pa će molitva vjere ozdraviti bolesnika. Gospodin će ga podignuti i oprostiti mu ako je zgriješio.

16 Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite se jedni za druge da ozdravite. žarka molitva pravednika mnogo može učiniti.

17 Ilija je bio samo čovjek kao i mi, ali kad se usrdno pomolio da ne pada kiša, nije pala na zemlju tri godine i šest mjeseci.

18 Zatim se pomolio da kiša padne pa je nebo dalo kišu i zemlja je opet donijela rod.

Vraćanje zalutalih vjernika na pravi put

19 Draga braćo i sestre, odluta li tko od vas od istine pa ga tko vrati,

20 znajte da će onaj tko je vratio grešnika s krivog puta spasiti njegovu dušu od smrti i postignuti oproštenje mnogih grijeha.

New International Version - UK

James 5

Warning to rich oppressors

1Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look! The wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter.[a] You have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.

Patience in suffering

Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near. Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!

10 Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. 11 As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job’s perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.

12 Above all, my brothers and sisters, do not swear – not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple ‘Yes’ or ‘No’. Otherwise you will be condemned.

The prayer of faith

13 Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. 14 Is anyone among you ill? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15 And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. 16 Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

17 Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years. 18 Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.

19 My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, 20 remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.

Notas al pie

  1. James 5:5 Or yourselves as in a day of feasting