Knijga O Kristu

Jakovljeva poslanica 4

Približiti se Bogu

1Što je uzrok sukoba i svađa među vama? Zar nisu pohote koje se bore u vašim udovima?

žudite za onim što nemate pa zbog toga ubijate. Zavidni ste na onomu što ne možete dobiti pa se borite i svađate da drugima oduzmete. Nemate jer ne molite Boga za to što želite.

A kad i molite, ne dobivate jer molite s grešnom nakanom: da to potratite u svojim pohotama.

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo s ovim svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu, postaje neprijateljem Bogu.

Mislite li da u Svetome pismu bez razloga piše: 'On ljubomorno čezne za duhom što ga je u nama nastanio'?

Ali on nam, u svojoj milosti, daje sve više snage da se suprotstavimo takvim zlim željama; kao što Sveto pismo veli:
    'Bog se protivi oholima,
            a poniznima daruje milost.'[a]

Predajte se, dakle, ponizno Bogu! Oduprite se đavlu pa će pobjeći od vas!

Približite se Bogu pa će se i on približiti vama. Operite ruke, grešnici! Očistite srca, licemjeri!

Zatužite i zaplačite nad svojim grijesima! Neka se vaš smijeh pretvori u plač, a radost u žalost.

10 Ponizite se pred Gospodinom pa će vas on uzvisiti.

Upozorenje na osuđivanje drugih

11 Draga braćo i sestre, ne ocrnjujte jedni druge! Tko kritizira i osuđuje svojega brata, kritizira i osuđuje Božji zakon. A vi niste suci Zakonu da možete odlučivati o tomu je li on dobar ili loš. Vaša je dužnost da ga vršite.

12 Samo Bog, koji je dao Zakon, može među nama pravedno presuditi. Samo on ima moć spasiti ili pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

Upozorenje na samopouzdanje

13 Poslušajte me sad vi koji govorite: 'Danas ili sutra ćemo poći u taj i taj grad, ondje ćemo ostati godinu dana, trgovati i zaraditi

14 a ne znate što će biti sutra. Pa što je vaš život? Poput daška je koji se načas pojavi i odmah nestane.

15 Trebali biste reći: 'Ako Gospodin bude htio, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono.'

16 Inače se razmećete svojom hvalom. A svako je takvo hvastanje zlo.

17 Grijeh je dakle znati što treba činiti, a ne činiti.

Notas al pie

  1. Jakovljeva poslanica 4:6 Izreke 3:34.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 4

Cai pachata c'uyajca Diosta p'iñajmi tucun

1¿Ima nishpataj cancunapurallataj macanacunguichij, caita chaita rimanacunguichij? Cancunapaj shungullapitaj millai munaicuna caita chaita yuyachicujpimari, chashnaca ruranguichij. Imata munashpapish, mana charinguichijchu. Huañuchishpapish, shujtajcunapajta munashpapish, mana imata japi tucunguichijchu. Quichushataj nishpa macanacushpapish, Diosta mana mañashpamari, cancuna munashcataca manataj japinguichij. Mañashpapish millai shunguhuanmi mañanguichij. Aicha ima munashcata rurashpa tucuchingapajlla, mañashcamantami, mana japinguichij.

¡Cancunaca huainayashpamari causanguichij! Cai pachapajta munashpaca, Taita Diosta p'iñacushcataca, ¿manachu yachanguichij? Maijanpish cai pachapajta munajca, Taita Diosta p'iñajmari tucun. ¿Yangallachu Dios Quillcachishcapica: “Ñucanchijpi causachun Dios churashca Espirituca, ñucanchijtaca Paipajlla cachunmi munan” nishca canata yuyanguichij? Ashtahuanpish Diosca, ñucanchij mana c'uyaipaj cajpipish c'uyaj cashcatamari, ashtahuan ricuchisha nishca. Chaimantami:

«Taita Diosca jatun tucushcacunataca p'iñanmi, mana jatun tucushcacunatami jatunta c'uyan» nishca.

Llaquicuna japijpipish alli shunguhuan apailla

Chashna cajpica Taita Diosllata caźuichij, diablotaca c'ariyaichijlla. Cancuna c'ariyajpica, paica cancunamanta miticungallami. Taita Diospajman c'uchuyaichij, Paipish cancunapajman cuchuyamungallami. Juchahuan mapayashcacuna, cancunapaj maquita maillaichij. Ishqui yuyai purijcuna, cancunapaj shungumanta mapa yuyaita anchuchichij. Llaquirichij, ‘¡Ai!’ nichij, caparirishpa huacaichij. Asinapaj randica, huacaichij. Cushicunapaj randica, llaquirichij. 10 Apunchij Jesuspaj ñaupajpi, tucui shunguhuan cumurichij. Paimi cancunataca jatunyachinga. 11 Huauquicuna, ama caishuj chaishuj yanganchinacuichijchu. Maijanpish shuj crijta, ‘Chai huauquica mana allichu’ nishpa juchachishpa rimajca, Mandashcata mana caźujmi, Mandashcata juchachishpa rimajmi. Mandashcata can juchachishpa rimashpaca, Mandashcata pajtachijca mana canguichu, ashtahuanpish Mandashcata juchachijmari tucungui.

12 Shujlla Diosmi Mandashcata curca. Paillatajmi quishpichi tucun, mana cashpaca chingachi tucun. Shina cajpica canca, ¿ima cashpataj caishujtaca juchachinguiari?

‘Caita chaita rurashami’ nishpa jatun tucunaca mana allichu

13 «Cunan cashpa, caya cashpapish, cai llajtaman chai llajtaman jacuchij. Huatata chaipi randishpa, c'atushpa achca cullquita mirachimungapaj» nijcuna, uyahuaichij. 14 ¡Cancunaca, caya ima tucunataca mana yachanguichijchu! ¿Ñucanchij causaica imatagari? Ñucanchij causaica, p'uyu ashacama ricurishcahuan, ñapish chingarij shinallami. 15 Chashna ninapaj randica: «Mandaj Dios munajpica, caitapish chaitapish rurashunchari» ninami canguichij. 16 Ashtahuanpish jatun tucushpamari, ‘Caitapish, chaitapish rurashunmi’ nishpa puringuichij. Jatun tucushpa chashna yuyanaca, manamari allichu. 17 Maijanpish imatapish allita ruranata yachashca jahua mana rurajca, paillatajmi juchayuj tucun.