Knijga O Kristu

Jakovljeva poslanica 1

Vjera i postojanost

Draga braćo i sestre, kad god zapadnete u kušnju, smatrajte da se imate čemu radovati.

Jer kad vam je vjera na kušnji, jača vaša postojanost.

Zato je pustite da se potpuno razvije, da postanete besprijekornima, bez ikakva nedostatka.

Treba li vam mudrosti, iskajte ju od Boga koji je svima daje rado, obilno i bez prigovora.

Ali tražite s vjerom, ne sumnjajući da ćete dobiti, jer čovjek koji sumnja nestalan je kao morski valovi koje vjetar lako baca amo-tamo.

Takav neka se ne nada išta primiti od Gospodina

jer je čovjek podijeljene duše, nepostojan na svim svojim putovima.

Neka se kršćanin[a] niskoga položaja ponosi time što ga je Bog uzvisio,

10 a bogataš time što ga je ponizio, jer će nestati poput poljskoga cvijeta.

11 Sunce žarko zasja, biljka usahne i cvijet joj otpadne te sva njegova ljepota nestane. Tako će i bogataši usahnuti na svojim putovima.

12 Blago čovjeku koji odolijeva kušnji. Kad se pokaže prokušanim, dobit će vijenac života koji je Bog obećao svima koji ga ljube.

13 Neka nitko od vas u napasti ne kaže: 'Bog me napastuje.' Niti se Boga može napastovati da čini zlo, niti on koga napastuje.

14 Svakoga, naprotiv, napastuje njegova vlastita požuda koja ga privlači i mami.

15 Požuda zatim začne i rodi grijeh, a kad se grijeh potpuno razvije, rađa smrt.

16 Zato se ne dajte varati, ljubljena braćo.

17 Sve što je dobro i savršeno dolazi nam odozgora, od Boga koji je stvorio sva nebeska svjetlila. Za razliku od njih, on se nikada ne mijenja; u njemu nema sjene zbog mijena.

18 On nas je dragovoljno rodio riječju istine, da budemo prvenci iznad svih stvorenja.

Poslušnost i djela

19 Upamtite, draga braćo: svatko bi trebao biti brz na slušanju, spor na pričanju i spor na srdžbi

20 jer ljudska srdžba ne može postupati prema Božjoj pravednosti.

21 Zato izbacite iz svojih života svako zlo i prljavštinu te ponizno prihvatite Božju poruku zasađenu u svoja srca jer ona može spasiti vaše duše.

22 I ne zaboravite da tu poruku nije dostatno samo slušati već treba i postupati prema njoj. Inače sami sebe zavaravate.

23 Jer ako samo slušate Riječ, a ne vršite ju, onda ste poput čovjeka koji pogleda vlastito lice u zrcalu,

24 ali čim se promotri, odmah ode ne popravivši što je trebalo i zaboravi kako izgleda.

25 Ali tko se ogleda u savršenomu Božjem zakonu - zakonu koji oslobađa - i nije samo zaboravan slušatelj, nego ga zaista i izvršava, Bog će ga blagosloviti u svemu što čini.

26 Umišlja li tko da je pobožan, a ne obuzdava svoj jezik, sam sebe vara jer je njegova pobožnost nevrijedna.

27 želite li da vaša pobožnost u očima Boga Oca bude čista i neokaljana, pomažite sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i čuvajte se neokaljanima od pokvarenosti ovoga svijeta.

Notas al pie

  1. Jakovljeva poslanica 1:9 U grčkome: brat.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 1

Приветствие

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и Повелителя Исо Масеха[a].

Мудрость и вера

Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[b], принимайте их с великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Всевышнего, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Вечного[c]. Это двоедушный человек, не уверенный ни в чём, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего. 10 А богатый может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает.[d] Так же и богатый человек увянет за своими делами.

Испытания и искушения

12 Счастлив тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[e], который Всевышний обещал всем, кто любит Его. 13 Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний Сам не может быть искушён злом и не искушает никого. 14 Каждого человека искушают его же собственные греховные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а совершённый грех порождает смерть.

16 Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[f] среди Его созданий.

Слова и поступки

19 Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20 В гневе человек не делает угодного Всевышнему. 21 Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22 При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23 Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24 он посмотрел на себя, отошёл и сразу же забыл, как выглядит. 25 Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон Всевышнего, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах.

26 Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27 Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. Якуб 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Якуб 1:2 Или: «искушениями».
  3. Якуб 1:7 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. Якуб 1:11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  5. Якуб 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  6. Якуб 1:18 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусо повелел исроильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и верующие: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21); 3) также возможно, что только ранние верующие были названы «первыми плодами», потому что одними из первых поверили, что Исо есть Масех (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:15, где использовано то же самое греческое слово для «первых плодов»).