Knijga O Kristu

Hebrejima 8:1-13

Krist je Veliki svećenik Novoga saveza

1Glavno u ovom izlaganju je: imamo Velikoga svećenika koji sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna na nebesima. 2On je bogoslužnik u svetome šatoru, na pravome mjestu bogoslužja koje nisu načinile ljudske ruke, nego Bog.

3A kako svaki veliki svećenik treba prinositi darove i žrtve, i naš Veliki svećenik trebao je nešto prinijeti. 4Da je on na zemlji, ne bi ni bio svećenik jer već postoje oni koji prema Zakonu prinose darove. 5Oni služe na mjestu bogoslužja koje je samo slika, samo sjena onoga nebeskoga. Jer kad se Mojsije spremao napraviti Šator, Bog ga je upozorio: “Pazi! Načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori!”8:5 Izlazak 25:40; 26:30. 6Ali naš je Veliki svećenik dobio uzvišenije bogoslužje od onih koji služe pod starim Zakonom jer je on posrednik boljega saveza s Bogom, ozakonjenoga na boljim obećanjima.

7Da je prvi savez bio besprijekoran, ne bi ga trebalo zamijeniti drugim. 8Ali sam mu je Bog našao zamjerku. Rekao je, naime:

“Doći će dan, veli Gospodin,

kad ću sklopiti novi savez

s narodom Izraela i Jude.

9Taj savez neće biti poput onoga

što sam ga sklopio s njihovim precima

kad sam ih uzeo za ruku

i izveo ih iz egipatske zemlje.

Nisu ostali vjerni mojem savezu

i zato sam im okrenuo leđa.

10Ali ovo je savez koji ću učiniti

s izraelskim narodom tog dana:

stavit ću svoje zakone u njihovu pamet

da ih mogu razumjeti,

i upisat ću ih u njihova srca

da ih mogu poštivati.

Ja ću biti njihov Bog,

a oni moj narod.

11I neće više morati učiti svoje susjede

niti svoju obitelj govoreći:

‘Spoznaj Gospodina!’

Svi će me, od najmanjega do najvećega, već poznavati,

12jer oprostit ću njihova bezakonja

i nikada se više neću sjećati njihovih grijeha.”8:8-12 Jeremija 31:31-34.

13To što Bog govori o novome savezu znači da je onaj prvi zastario. On je dakle blizu nestanka.

Slovo na cestu

Židům 8:1-13

Kristus je Nejvyšší kněz nové smlouvy

1-2Náš velekněz koná svou službu v nebeském chrámu, který postavil Pán a ne člověk jako pravé místo bohoslužby. Koná ji od chvíle, kdy zaujal vysoké postavení u Boha.

3-5Každý velekněz je ustanoven k tomu, aby obětoval dary a oběti. I Ježíš měl tuto povinnost. Ale nebyl z kněží, kteří přinášejí dary podle zákona a jejichž služba je jen stínem nebeské bohoslužby. Víme přece, že Mojžíš zhotovil na Boží příkaz svatyni přesně podle vzoru, který mu byl zjeven.

6Kristus je však prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na dalekosáhlejších zaslíbeních, protože mu byla svěřena vznešenější služba.

7Kdyby stará smlouva neměla vady, nebyla by nahrazována novou. 8Ale Bůh říká svému lidu:

„Nastane den,

kdy uzavřu s Izraelci a Judejci novou smlouvu.

9Bude se lišit od té,

kterou jsem uzavřel s jejich otci v den,

kdy jsem je vyvedl z Egypta.

Nedodrželi ji a já jsem o ně přestal dbát.

10Toto je nová smlouva,

kterou uzavřu s Izraelci,

praví Pán.

Napíšu své zákony do jejich myslí,

takže budou vědět,

co po nich žádám,

aniž bych to musel říkat.

A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom,

aby je plnili.

A budu jejich Bůh a oni budou můj lid.

11A nebude třeba,

aby někdo říkal svému příteli,

sousedovi nebo bratrovi: Poznávej Pána,

poněvadž mne už všichni,

velcí i malí, budou znát.

12Odpustím jim jejich přestupky a na jejich hříchy ani nevzpomenu.“

13Tím Bůh ohlašuje nové sliby a novou smlouvu místo staré, která je už nevhodná a pozbývá platnosti.