Knijga O Kristu

Hebrejima 8:1-13

Krist je Veliki svećenik Novoga saveza

1Glavno u ovom izlaganju je: imamo Velikoga svećenika koji sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna na nebesima. 2On je bogoslužnik u svetome šatoru, na pravome mjestu bogoslužja koje nisu načinile ljudske ruke, nego Bog.

3A kako svaki veliki svećenik treba prinositi darove i žrtve, i naš Veliki svećenik trebao je nešto prinijeti. 4Da je on na zemlji, ne bi ni bio svećenik jer već postoje oni koji prema Zakonu prinose darove. 5Oni služe na mjestu bogoslužja koje je samo slika, samo sjena onoga nebeskoga. Jer kad se Mojsije spremao napraviti Šator, Bog ga je upozorio: “Pazi! Načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori!”8:5 Izlazak 25:40; 26:30. 6Ali naš je Veliki svećenik dobio uzvišenije bogoslužje od onih koji služe pod starim Zakonom jer je on posrednik boljega saveza s Bogom, ozakonjenoga na boljim obećanjima.

7Da je prvi savez bio besprijekoran, ne bi ga trebalo zamijeniti drugim. 8Ali sam mu je Bog našao zamjerku. Rekao je, naime:

“Doći će dan, veli Gospodin,

kad ću sklopiti novi savez

s narodom Izraela i Jude.

9Taj savez neće biti poput onoga

što sam ga sklopio s njihovim precima

kad sam ih uzeo za ruku

i izveo ih iz egipatske zemlje.

Nisu ostali vjerni mojem savezu

i zato sam im okrenuo leđa.

10Ali ovo je savez koji ću učiniti

s izraelskim narodom tog dana:

stavit ću svoje zakone u njihovu pamet

da ih mogu razumjeti,

i upisat ću ih u njihova srca

da ih mogu poštivati.

Ja ću biti njihov Bog,

a oni moj narod.

11I neće više morati učiti svoje susjede

niti svoju obitelj govoreći:

‘Spoznaj Gospodina!’

Svi će me, od najmanjega do najvećega, već poznavati,

12jer oprostit ću njihova bezakonja

i nikada se više neću sjećati njihovih grijeha.”8:8-12 Jeremija 31:31-34.

13To što Bog govori o novome savezu znači da je onaj prvi zastario. On je dakle blizu nestanka.

New Russian Translation

Евреям 8:1-13

Иисус – Первосвященник нового завета

1Главное из того, о чем мы вам говорим, – это то, что у нас есть такой Первосвященник, Который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего8:1 См. Пс. 109:1., 2служитель в святилище, в истинной скинии8:2 Скиния – шатер, служивший походным святилищем израильтянам во время их странствия по пустыне., воздвигнутой не людьми, а Господом. 3Каждый первосвященник определен на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш Первосвященник должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. 4Если бы Он был сейчас на земле, Он не был бы даже священником, потому что уже существуют священники, приносящие жертвы в соответствии с Законом. 5Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Моисей, перед тем как строить скинию, был предупрежден: «Смотри, – сказал Бог, – сделай все точно по образцу, который был тебе показан на горе»8:5 См. Исх. 25:40.. 6Но сейчас Христу поручено служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что Он – посредник лучшего завета Бога с человеком, основанного на лучших обещаниях.

7Если бы первый завет8:7 Первый завет – см. Исх. 19:3-8; Втор. 5. был без недостатков, то не было бы нужды во втором. 8Но Бог, видя недостатки людей, говорит:

«Вот приходят дни, – говорит Господь, –

когда Я заключу новый завет

с домом Израиля и с домом Иуды.

9Этот завет будет не таким,

какой Я заключил с их праотцами,

когда Я за руку вывел их из Египта,

потому что они не были верны завету со Мной,

и Я отвернулся от них, –

говорит Господь. –

10Поэтому Я в будущем заключу с домом Израиля

такой завет, – говорит Господь. –

Законы Мои Я вложу в их разум

и запишу в их сердцах.

Я буду их Богом,

а они будут Моим народом.

11И уже не будет друг учить друга,

и брат – брата,

говоря ему: „Познай Господа“,

потому что Меня будут знать все

от мала до велика.

12Ведь Я прощу их беззакония

и больше не вспомню их грехов»8:8-12 См. Иер. 31:31-34..

13Он назвал этот завет «новым» и тем самым показал, что первый завет устарел. А то, что устарело и обветшало, – скоро исчезнет.