Knijga O Kristu

Hebrejima 8:1-13

Krist je Veliki svećenik Novoga saveza

1Glavno u ovom izlaganju je: imamo Velikoga svećenika koji sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna na nebesima. 2On je bogoslužnik u svetome šatoru, na pravome mjestu bogoslužja koje nisu načinile ljudske ruke, nego Bog.

3A kako svaki veliki svećenik treba prinositi darove i žrtve, i naš Veliki svećenik trebao je nešto prinijeti. 4Da je on na zemlji, ne bi ni bio svećenik jer već postoje oni koji prema Zakonu prinose darove. 5Oni služe na mjestu bogoslužja koje je samo slika, samo sjena onoga nebeskoga. Jer kad se Mojsije spremao napraviti Šator, Bog ga je upozorio: “Pazi! Načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori!”8:5 Izlazak 25:40; 26:30. 6Ali naš je Veliki svećenik dobio uzvišenije bogoslužje od onih koji služe pod starim Zakonom jer je on posrednik boljega saveza s Bogom, ozakonjenoga na boljim obećanjima.

7Da je prvi savez bio besprijekoran, ne bi ga trebalo zamijeniti drugim. 8Ali sam mu je Bog našao zamjerku. Rekao je, naime:

“Doći će dan, veli Gospodin,

kad ću sklopiti novi savez

s narodom Izraela i Jude.

9Taj savez neće biti poput onoga

što sam ga sklopio s njihovim precima

kad sam ih uzeo za ruku

i izveo ih iz egipatske zemlje.

Nisu ostali vjerni mojem savezu

i zato sam im okrenuo leđa.

10Ali ovo je savez koji ću učiniti

s izraelskim narodom tog dana:

stavit ću svoje zakone u njihovu pamet

da ih mogu razumjeti,

i upisat ću ih u njihova srca

da ih mogu poštivati.

Ja ću biti njihov Bog,

a oni moj narod.

11I neće više morati učiti svoje susjede

niti svoju obitelj govoreći:

‘Spoznaj Gospodina!’

Svi će me, od najmanjega do najvećega, već poznavati,

12jer oprostit ću njihova bezakonja

i nikada se više neću sjećati njihovih grijeha.”8:8-12 Jeremija 31:31-34.

13To što Bog govori o novome savezu znači da je onaj prvi zastario. On je dakle blizu nestanka.

Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerbrevet 8:1-13

Den gamle pagt og helligdom peger frem mod en ny pagt og helligdom

1Hovedsagen i det, som her er sagt, er, at vi har en fantastisk ypperstepræst, som sidder på tronen i Himlen ved den mægtige Guds højre hånd. 2Han gør tjeneste i den sande, åndelige helligdom i Himlen, som er skabt af Herren selv og ikke bygget af mennesker.

3Enhver ypperstepræst er indsat til at bringe gaver og ofre. Derfor måtte Kristus også som ypperstepræst bringe et offer. 4Han kunne ikke være blevet en almindelig ypperstepræst her på jorden, for der er allerede indsat præster efter lovbogens forskrifter, og de bringer de fastsatte gaver og ofre i templet. 5De tjener dog kun ved en jordisk helligdom, som er et billede på den sande helligdom i Himlen. Da Moses skulle bygge helligdommen i ørkenen, sagde Gud jo til ham: „Vær omhyggelig med at lave det hele i overensstemmelse med den plan, jeg viser dig her på bjerget.”8,5 2.Mos. 25,40. 6Men i stedet for en jordisk præstetjeneste har Kristus nu fået en meget vigtigere tjeneste i og med, at den nye pagt, han har indstiftet, er meget bedre end den gamle, og de løfter, som den nye pagt indeholder, er meget bedre end den gamle pagts løfter.

7Hvis den første pagt havde været god nok, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. 8Men Gud vidste, at den gamle pagt var utilstrækkelig, og derfor kom han med følgende udsagn gennem en af profeterne:

„Engang i fremtiden vil jeg oprette en ny pagt med Israels og Judas folk, siger Herren. 9Den nye pagt vil ikke komme til at ligne den, jeg oprettede med deres forfædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af slaveriet i Egypten. De overholdt jo ikke pagtens betingelser, og derfor lod jeg dem sejle deres egen sø, siger Herren. 10Den ny pagt, som jeg vil oprette med Israels folk engang i fremtiden, indeholder følgende løfte: Jeg vil lægge mine love i deres sind og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. 11Da skal man ikke længere sige til sine venner eller familie, at de bør kende mig som deres herre, for alle, både små og store, skal forstå, at jeg er Herren. 12Jeg vil være nådig og tilgive dem deres ondskab, og jeg vil slette deres synder fra min hukommelse.”8,8-12 Jer. 31,31-34 (LXX).

13Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle er forældet. Og det, der er gammelt og forældet, vil snart helt forsvinde.