Knijga O Kristu

Hebrejima 10:1-39

Krist se žrtvovao jednom zauvijek

1Stari sustav Zakona bio je tek sjena budućega, a ne pravo obličje stvarnosti koju je Krist postignuo za nas. Žrtve se u starome sustavu neprestano prinose, godinu za godinom, ali ne mogu savršeno očistiti ljude koji pristupaju. 2Da su mogle, prestale bi se prinositi jer bi ljudi bili očišćeni jednom zauvijek i njihov bi osjećaj krivnje zbog grijeha nestao.

3Ali bilo je upravo suprotno. Te su ih žrtve iz godine u godinu podsjećale na grijehe. 4Jer krv bikova i jaraca ne može očistiti od grijeha. 5Zato je Krist, kad je došao na svijet, rekao:

“Nisi htio životinjsku žrtvu ni prinos,

nego si mi dao tijelo.

6Nisu ti bile ugodne žrtve paljenice ni okajnice.

7Tada sam rekao: ‘Evo, dolazim ispuniti tvoju volju, Bože,

položiti svoj život,

kao što u Svetome pismu piše za mene.’”10:5-7 Psalam 40:7-9.

8Pošto je rekao: “Nisi htio životinjsku žrtvu ni prinos… Nisu ti bile ugodne žrtve paljenice ni okajnice” (iako je Zakon zahtijevao takve žrtve), 9Krist je nastavio: “Evo, dolazim ispuniti tvoju volju,… kao što u Svetome pismu piše za mene.” On dokida prvi savez da bi uspostavio drugi. 10Božja je volja da postanemo svetima prihvaćajući žrtvu na koju je Isus Krist prinio svoje tijelo jednom zauvijek.

11Svaki svećenik stoji pred oltarom dan za danom prinoseći žrtve koje ne mogu očistiti od grijeha. 12Ali naš je Veliki svećenik, prinijevši sebe Bogu zauvijek kao jednu jedinu žrtvu za grijehe, sjeo na najuzvišenije mjesto u nebu, zdesna Bogu. 13Ondje čeka da mu svi neprijatelji budu bačeni pod noge. 14Tim jednim jedinim prinosom on je zauvijek učinio savršenima one koje posvećuje.

15I Sveti Duh svjedoči da je tako. Rekao je:

16“Ali tog dana učinit ću novi savez

s izraelskim narodom, veli Gospodin:

Stavit ću svoje zakone u njihovu pamet

da ih mogu razumjeti

i upisat ću ih u njihova srca

da ih mogu poštivati.”

17Dodaje zatim

“Oprostit ću njihova bezakonja

i nikada se više neću sjećati njihovih grijeha.”10:16-17 Jeremija 31:31-34.

18A gdje su grijesi oprošteni, ne treba više prinositi žrtve.

Poziv na ustrajnost

19Sada dakle, braćo, možemo ući u Svetinju nad svetinjama zbog Isusove krvi. 20To je nov put koji daje život što nam ga je Krist otvorio svojom smrću.10:20 U grčkome: kroz zavjesu, to jest kroz svoje tijelo. 21Budući da imamo Velikoga svećenika koji vlada Božjom kućom, 22pristupimo Bogu iskrena srca i čvrste vjere pošto smo svoje srce očistili škropeći ga Kristovom krvlju, a tijelo oprali čistom vodom. 23Držimo se čvrsto vjere koju ispovijedamo jer vjeran je onaj koji je dao obećanje. 24Pazimo da se međusobno potičemo na ljubav i na dobra djela 25te da ne zanemarujmo svojih sastanaka, kao što neki čine, nego da ohrabrujemo i upozoravamo jedni druge, posebice sada kad vidite da se približava dan njegova dolaska.

26Ako, naime, svojevoljno griješimo pošto smo spoznali istinu, ne postoji druga žrtva koja bi odnijela te grijehe, 27već samo strašno iščekivanje Božjega suda i silnoga ognja koji će proždrijeti njegove protivnike. 28Kad je tko prekršio Mojsijev zakon, na temelju iskaza dvojice ili trojice svjedoka bez samilosti su ga pogubili. 29Pomislite samo koliko će strašniju kaznu zavrijediti oni koji su pogazili Božjega Sina i koji se prema njegovoj krvi Saveza odnose kao da je nečista. Takvi su ljudi uvrijedili Svetoga Duha koji donosi Božju milost njegovu narodu!

30Jer poznajemo onoga koji je rekao:

“Osveta je moja; ja ću vratiti onima koji to zaslužuju.”10:30 Ponovljeni zakon 32:35-36.

Rekao je još:

“Bog će suditi svojemu narodu.”

31Strašno je upasti u ruke živoga Boga!

32Ne zaboravite one prve dane kad ste tek bili prosvijetljeni—kad ste tek čuli za Krista. Sjetite se kako ste ostali vjernima unatoč velikoj borbi i patnji. 33Pokatkad su vas javno izvrgavali ruglu i tukli vas, a pokatkad ste pomagali drugima koji su to isto trpjeli. 34Suosjećali ste s onima koje su zatvarali. Kad su vam oteli sve što ste imali, radosno ste to prihvatili znajući da vas u vječnosti čeka bolje i trajno.

35Ne gubite dakle čvrsto pouzdanje u Gospodina. Zbog njega ćete dobiti veliku nagradu. 36Trebate biti ustrajni u vršenju Božje volje. Tako ćete primiti sve što vam je Bog obećao.

37Kao što piše u Svetome pismu,

“Još malo, samo malo,

i doći će onaj koji ima doći; neće zakasniti!

38Moj će pravednik živjeti po vjeri,

a u onima koji otpadnu duša mi se neće radovati.”10:37-38 Habakuk 2:3-4.

39No mi nismo od onih koji se odmeću od Boga i odlaze u propast. Mi vjerujemo i naše su duše spašene.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Hebrifo 10:1-39

Nsonoe A Ɛda Foforo Ne Dedaw No Ntam

1Mmara no yɛ nneɛma pa nsusuwso a ɛreba, na mmom ɛnyɛ nneɛma pa no ankasa nen. Wɔbɔ afɔre koro no ara afe biara, efisɛ saa afɔre koro a wɔbɔ no afe afe no rentumi mma nnipa a wɔsom no nyɛ pɛ da. 2Sɛ nnipa a wɔresom Onyankopɔn no tumi fi wɔn bɔne mu yɛ pɛ a, ɛno de anka wɔrenni bɔne ho fɔ bio, na ne saa nti afɔrebɔ nyinaa to betwa. 3Nea saa afɔrebɔ yi yɛ ne sɛ, ɛkae wɔn wɔn bɔne afe biara. 4Anantwi ne mmirekyi mogya rentumi mpepa bɔne.

5Esiane saa nti, bere a Kristo rebɛba wiase no, ɔka kyerɛɛ Onyankopɔn se:

“Wompɛ afɔrebɔ ne ayɛyɛde

nanso woasiesie ɔhonam ama me.

6Wʼani nnnye

ɔhyew ne bɔne afɔre anaa afɔre a wɔbɔ de pepa bɔne ho.

7Afei mekae se, ‘Mewɔ ha rebɛyɛ nea wopɛ sɛ meyɛ

sɛnea wɔakyerɛw afa me ho wɔ Mmara nhoma no mu no.’ ”

8Kan no ɔkae se, “Wompɛ, na wʼani nso nnnye afɔrebɔ ne ayɛyɛde a wɔde pepa bɔne ho.” Ɛwɔ mu, na Mmara no kyerɛ sɛ wɔnyɛ saa. 9Na ɔkae se, “Mewɔ ha rebɛyɛ nea wopɛ sɛ meyɛ.” Ɛno nti, Onyankopɔn agu tete afɔrebɔ no nyinaa na ɔde Kristo afɔrebɔ no asi anan mu. 10Esiane sɛ Yesu Kristo yɛɛ sɛnea Onyankopɔn hwehwɛ sɛ ɔnyɛ no nti, ɔnam ne honam a ɔde bɔɔ afɔre prɛko maa yɛn no so ama yɛn ho atew afi bɔne ho.

11Da biara Yudani sɔfo sɔre yɛ nʼasɔfodwuma na wabɔ afɔre mpɛn pii. Nanso saa afɔre yi rentumi mpepa bɔne. 12Kristo de, ɔbɔɔ bɔne ho afɔre. Afɔre a ɛtena hɔ daa nyinaa. Na ɛno akyi, ɔtenaa Onyankopɔn nifa so. 13Ɛhɔ na ɔretwɛn mprempren kosi sɛ Onyankopɔn bɛma nʼatamfo ayɛ nʼanan ase ntiaso. 14Ɔnam afɔrebɔ baako so ama nnebɔneyɛfo ho atew daa nyinaa.

15Na Honhom Kronkron no nso di adanse. Nea edi kan no, ɔka se,

16“Eyi ne apam a me ne wɔn bɛpam

wɔ bere a ɛreba no mu. Awurade na ose:

Mede me mmara bɛhyɛ wɔn koma mu

na makyerɛw agu wɔn adwene mu.”

17Na afei waka se,

“Merenkae wɔn bɔne

ne wɔn amumɔyɛ bio.”

18Sɛ wɔde eyinom nyinaa kyɛ a, na afɔre a wɔbɔ de pepa bɔne no ho nhia bio.

Momma Yɛmmɛn Onyankopɔn

19Anuanom, esiane Yesu wu no nti, yɛade yɛn ho koraa sɛ yɛbɛkɔ Kronkronbea hɔ. 20Ɔnam ɔno ara ne honam so abue ɔkwan foforo a nkwa wɔ mu ama yɛn. 21Yɛwɔ ɔsɔfo kɛse bi a ɔhwɛ Onyankopɔn fi so. 22Momma yɛmfa koma pa ne gyidi a mu yɛ den ntwiw mmɛn Onyankopɔn. Efisɛ wɔde Yesu mogya atew yɛn tiboa afɔbu ho, na wɔde nsu a ɛyɛ kronkron aguare yɛn nipadua. 23Momma yennyina gyidi a yɛaso mu no mu dennen, efisɛ nea ɔhyɛɛ yɛn bɔ no yɛ ɔnokwafo. 24Momma yɛn ho yɛn ho asɛm nhia yɛn na yɛnnodɔ yɛn ho yɛn ho na yɛnyɛ papa. 25Mommma yennnyae yɛn ho yɛn ho nhyiamu da sɛnea afoforo bi yɛ no. Mmom, momma yɛnhyɛ yɛn ho yɛn ho nkuran denneennen, efisɛ mo ara muhu sɛ ɛrenkyɛ na da no aba.

26Sɛ mohyɛ da kɔ so yɛ bɔne a, afɔrebɔ biara nni hɔ a ɛbɛpepa mo bɔne, efisɛ wɔada nokware no adi akyerɛ yɛn. 27Nea ɛwɔ hɔ ma wɔn a wotia Onyankopɔn ara ne atemmu ne ogya a ɛbɛba abɛhyew wɔn no. 28Obiara a obu Mose Mmara no so no, sɛ nnansefo baanu anaa baasa adansedi nti, wobu atɛn tia no a, wobekum no a wɔrenhu no mmɔbɔ. 29Na obi a watiatia Onyankopɔn Ba no so, na ɔmmfa Onyankopɔn mogya apam no a egyee no fii bɔne mu no nyɛ hwee anaa nea otiatia Honhom a ɔma adom no anim no, dɛn na ɛbɛto no? Asotwe a onii no benya no nyɛ adewa. 30Yenim sɛ Onyankopɔn kae se, “Me na aweretɔ wɔ me, na me na mitua ka,” na ɔno ara na ɔsan kae se, “Awurade bebu ne nkurɔfo atɛn.” 31Onyankopɔn a ɔte ase no nsam amanenya yɛ hu.

32Monkae ahohia a mokɔɔ mu bere a muhuu hann no, mumiaa mo ani huu ɔko bebree mu amane. 33Ebi ne sɛ, wɔyeyaw mo mpɛn pii, guu mo anim ase wɔ bagua mu; na ɛtɔ da bi mpo a, na moasiesie mo ho sɛ mobɛka wɔn a wɔrehu amane no ho. 34Mo ne nneduafo daa afiase na wɔfaa mo ahode nyinaa no mpo, munyaa ho boasetɔ, efisɛ munim sɛ ɛyɛ dɛn ara a mowɔ ade pa bi a ɛbɛtena hɔ daa. 35Mommma mo koma ntutu na moanhwere mo akatua.

36Ɛsɛ sɛ motɔ mo bo ase na moatumi ayɛ Onyankopɔn apɛde ama mo nsa aka nea wɔahyɛ mo ho bɔ no. 37Efisɛ

Kyerɛwsɛm no ka se, “Ɛrenkyɛ koraa

na nea ɛsɛ sɛ ɔba no aba;

ɔrentwentwɛn.

38Na,

“Nea ɔteɛ no fi gyidi mu benya nkwa,

na sɛ ɔtwe ne ho a,

me kra ani rensɔ no.”

39Yɛnyɛ nnipa a yɛsan yɛn akyi na yɛyera. Mmom yɛwɔ gyidi na wɔagye yɛn nkwa.