Knijga O Kristu

Galaćanima 6:1-18

Što sijemo, to ćemo i žeti

1Braćo draga, zapadne li tko u kakav grijeh, ispravljajte ga u duhu blagosti pazeći da i sami ne podlegnete napasti! 2Pomažite jedni drugima u teškoćama i nevoljama pa ćete tako ispuniti Kristov zakon. 3Misli li tko da je jako važan, sam sebe zavarava jer to nije.

4Neka svatko preispituje svoje postupke pa će razloga za zadovoljstvo naći u sebi, a ne uspoređujući se s drugima. 5Jer svatko će nositi vlastito breme.

6Koji primaju pouku Božje riječi, trebali bi sva dobra dijeliti sa svojim učiteljem.

7Ne obmanjujte se—Bogu se ne možete izrugivati i olako proći. Što posijete, to ćete i žeti! 8Koji žive udovoljavajući svojim grešnim željama, požet će propast i smrt. Ali koji žive da ugode Duhu, požet će u njemu vječni život. 9Nemojte da vam dojadi činiti dobro jer ćemo, ne posustanemo li, požeti blagoslov kad za to dođe vrijeme. 10Zato bismo, kad god nam se pokaže prilika, trebali činiti dobro svima, posebice svojoj braći i sestrama u Kristu.

Zaključak

11Pogledajte ova velika slova. To vam sada pišem vlastitom rukom. 12Ti koji vas pokušavaju primorati da se obrežete čine to samo zbog jednog razloga—ne žele da ih progone zbog učenja da ljude može spasiti samo Kristov križ. 13Čak i oni koji se zalažu za obrezanje zapravo ne izvršavaju cijeli Zakon. Žele samo da se vi obrežete kako bi se mogli hvaliti time što ste njihovi učenici.

14Što se mene tiče, Bože sačuvaj da bih se ponosio ičim osim križem našega Gospodina Isusa Krista. Na njemu je umrlo moje zanimanje za svijet i zanimanje svijeta za mene. 15Nije više važno jesmo li obrezani ili nismo. Važno je jesmo li zaista postali novima, drukčijim ljudima. 16Neka su Božje milosrđe i mir sa svima onima koji žive premao tome načelu. Oni su Božji Izrael.

17Neka mi odsad nitko više time ne dodijava jer na tijelu nosim ožiljke koji pokazuju da pripadam Isusu.

18Draga braćo, neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom! Amen.

Swedish Contemporary Bible

Galaterbrevet 6:1-18

Vad man sår, det får man skörda

1Syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse, så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, för då uppfyller ni Kristus lag.6:2 Jfr Joh 13:34-35. 3Den som inbillar sig att han är något, trots att han ingenting är, lurar bara sig själv. 4Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och så kan han vara stolt bara över sig själv och inte över andra. 5Var och en får nämligen bära sin egen börda6:5 Jfr Gal 6:2. Grekiskan använder två olika ord för börda, som på svenska har översatts med ett enda. I v. 2 avses en lott som är för tung att bära ensam (baros), medan börda i v. 5 avser något som en person kan klara av själv (fortion). 6Men den som blir undervisad om budskapet ska dela med sig av det goda tillsammans med den som undervisar.6:6 Tanken kan också vara att den som undervisas ska dela med sig av sitt goda till den som undervisar honom (t.ex. materiellt stöd). 7Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. 8Den som sår i den mänskliga naturen får skörda undergång därifrån. Men den som sår i Anden ska ur Anden få skörda evigt liv. 9Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för vi ska i sinom tid få skörda, bara vi inte ger upp. 10Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor, och särskilt mot dem som tror.

Avslutande förmaning

11Se, här skriver jag egenhändigt med stora bokstäver:

12De som på något yttre sätt vill skaffa sig själva anseende, försöker tvinga er till omskärelse bara för att slippa bli förföljda för Kristus kors. 13Men dessa som förespråkar omskärelsen lyder inte själva lagen. De vill bara att ni ska låta omskära er, för att de ska kunna skryta över er i fysiskt avseende.

14Men det enda jag vill skryta över är vår Herre Jesus Kristus kors. Genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen. 15Om man är omskuren eller ej spelar alltså ingen roll. Det som betyder något är en ny skapelse.

Slutönskan

16Frid och barmhärtighet över dem som vill leva efter denna princip, och över Guds Israel. 17Låt nu ingen i fortsättningen ge mig mer bekymmer, för jag bär Jesus märken på min kropp.

18Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, syskon. Amen.