Knijga O Kristu

Galaćanima 5:1-26

Sloboda u Kristu

1Za tu nas je slobodu Krist oslobodio. Ustrajte u njoj i ne dopustite da vas opet upregnu u jaram ropstva.

2Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist. 3Ponovit ću: pokušavate li steći Božju naklonost obrezanjem, morate se držati svih odredbi Zakona. 4Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti. 5Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista. 6Jer kad smo u Kristu Isusu, nije nimalo važno jesmo li obrezani ili nismo. Važna je vjera koja se očituje djelima u ljubavi.

7Dobro ste započeli trku. Tko vas je omeo i spriječio da i dalje slijedite istinu? 8Bog sigurno nije jer vas je upravo on i pozvao na slobodu. 9Dovoljno je malo zla da sve pokvari, kao što malo kvasca ukvasi sve tijesto. 10Pouzdajem se u Gospodina da ćete opet misliti kao i ja. A tko vas zbunjuje, ma tko to bio, bit će za to kažnjen.

11Neki govore da čak i ja propovijedam kako su obrezanje i Zakon nužni za spasenje. Da to doista propovijedam, Židovi me više ne bi progonili jer ih takva poruka, koja nije o križu, ne bi sablažnjavala. 12Da barem ti učitelji koji vas uznemiruju zahtjevom da se obrežete sami sebe uškope!

13Jer vi ste, draga braćo, pozvani živjeti u slobodi—ali ne da bi vam ona služila kao izlika za zadovoljavanje vlastite grešne naravi, već u slobodi da jedni drugima u ljubavi služite. 14Jer sav se Zakon može sažeti u jednu jedinu zapovijed: “Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!”5:14 Levitski zakonik 19:18. 15Ali ako se međusobno grizete i izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite!

Život u sili svetoga Duha

16Želim, naime, reći: živite novim životom u Svetome Duhu pa nećete ugađati požudama stare, grešne naravi! 17Stara, grešna narav želi činiti zlo, što se protivi Svetome Duhu. A želje Svetoga Duha protive se našoj grešnoj naravi. To je dvoje neprestano u sukobu pa ne možete neometano činiti što biste htjeli. 18Ali, ako vas vodi Sveti Duh, niste više podložni Zakonu.

19Očito je kakvim djelima vodi stara, grešna narav tijela: bludnosti, nečistoći, razvratu, 20idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima i strančarenju, 21zavisti, pijankama, razuzdanim zabavama i sličnima. Još jednom ću vam ponoviti: koji tako čine, neće baštiniti Božjega kraljevstva.

22Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, 23krotkost i uzdržljivost. To se ne protivi Zakonu.

24Tko pripada Kristu, raspeo je strasti i požude svoje grešne, tjelesne naravi. 25Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo! 26Ne budimo umišljeni, ne izazivajmo jedni druge i ne budimo zavidni!

New International Reader's Version

Galatians 5:1-26

Christ Sets Us Free

1Christ has set us free to enjoy our freedom. So remain strong in the faith. Don’t let the chains of slavery hold you again.

2Here is what I, Paul, say to you. Don’t let yourselves be circumcised. If you do, Christ won’t be of any value to you. 3I say it again. Every man who lets himself be circumcised must obey the whole law. 4Some of you are trying to be made right with God by obeying the law. You have been separated from Christ. You have fallen away from God’s grace. 5But we long to be made completely holy because of our faith in Christ. Through the Holy Spirit we wait for this in hope. 6Circumcision and uncircumcision aren’t worth anything to those who believe in Christ Jesus. The only thing that really counts is faith that shows itself through love.

7You were running a good race. Who has kept you from obeying the truth? 8The God who chooses you does not keep you from obeying the truth. 9You should know that “just a little yeast works its way through the whole batch of dough.” 10The Lord makes me certain that you will see the truth of this. The one who has gotten you all mixed up will have to pay the price. This will happen no matter who has done it. 11Brothers and sisters, I no longer preach that people must be circumcised. If I did, why am I still being opposed? If I preached that, then the cross wouldn’t upset anyone. 12So then, what about troublemakers who try to get others to be circumcised? I wish they would go the whole way! I wish they would cut off everything that marks them as men!

Living by the Holy Spirit’s Power

13My brothers and sisters, you were chosen to be free. But don’t use your freedom as an excuse to live under the power of sin. Instead, serve one another in love. 14The whole law is fulfilled by obeying this one command. “Love your neighbor as you love yourself.” (Leviticus 19:18) 15If you say or do things that harm one another, watch out! You could end up destroying one another.

16So I say, live by the Holy Spirit’s power. Then you will not do what your desires controlled by sin want you to do. 17The desires controlled by sin do not want what the Spirit delights in. And the Spirit does not want what the desires controlled by sin delight in. The two are at war with each other. That’s why you are not supposed to do whatever you want. 18But if you are led by the Spirit, you are not under the authority of the law.

19The result of sin’s control in our lives is clear. It includes sexual sins, impure acts and wild living. 20It includes worshiping statues of gods and worshiping evil powers. It also includes hatred and fighting, jealousy and fits of anger. Sinful desire is interested only in getting ahead. It stirs up trouble. It separates people into their own little groups. 21It wants what others have. It gets drunk and takes part in wild parties. It does many things of that kind. I warn you now as I did before. People who live like this will not receive God’s kingdom.

22But the fruit the Holy Spirit produces is love, joy and peace. It is being patient, kind and good. It is being faithful 23and gentle and having control of oneself. There is no law against things of that kind. 24Those who belong to Christ Jesus have nailed their sinful desires to his cross. They don’t want these things anymore. 25Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. 26Let us not become proud. Let us not make each other angry. Let us not want what belongs to others.