Knijga O Kristu

Filipljanima 3:1-21

Dragocjena spoznaja Krista

1I na koncu, draga braćo, radujte se u Gospodinu. Meni ne dodija pisati vam stalno isto, a za vas je sigurnije.

2Čuvajte se pasa—zlih ljudi koji kažu da se morate osakatiti radi spasenja, i njihovih zlih djela. 3Jer mi koji se Bogu klanjamo u Duhu jedini smo zaista obrezani. Mi se ne pouzdajemo u ljudske napore. Umjesto toga, hvalimo se onime što je za nas učinio Isus Krist.

4A ako bi se itko mogao pouzdati u vlastito tijelo, mogao bih ja. Imaju li drugi razloga da se pouzdaju u vlastite napore, ja ih imam još više! 5Obrezan sam kao dijete od osam dana, rođen u židovskoj obitelji čiste krvi iz Benjaminova plemena. Pravi pravcati Židov. Pripadnik farizeja. 6Glede revnosti: progonio sam Crkvu. Glede pravednosti u ispunjavanju Zakona: bio sam besprijekoran.

7Sve što sam nekoć smatrao vrijednim, sada smatram bezvrijednim zaradi Krista. 8Štoviše, sve je bezvrijedno u usporedbi s onim najdragocjenijim: spoznajom Isusa Krista, mojega Gospodina. Sve sam drugo odbacio i sve smatram smećem da bih zadobio Krista 9i postao jedno s njime. Ne pouzdajem se više u vlastitu pravednost ni u ispunjavanje Zakona, već se pouzdajem u Krista da me spasi. Jer Bog nas pred sobom opravdava našom vjerom u Krista. 10Svega sam se odrekao—da zaista mogu spoznati Krista i iskusiti moćnu silu koja ga je uskrsnula, naučiti što znači trpjeti s njim i dijeliti njegovu smrt 11ne bih li doživio uskrsnuće od mrtvih!

Prezati za ciljem

12Ne kažem da sam već sve to postignuo ili da sam već postao savršenim, nego prežem da to dosegnem jer je Krist dosegnuo mene. 13Ne smatram, braćo, da sam već postao kakvim trebam biti, nego da sam se sav dao na to da zaboravim ono što je iza mene i da hitim prema onomu što me čeka. 14Trudim se istrčati utrku do cilja i primiti nagradu kojoj nas je Bog, kroz Krista Isusa, pozvao u nebo.

15Tako mislimo svi koji smo zreli u vjeri. Ako vi drukčije mislite, Bog će to i vama objaviti. 16Ali moramo biti poslušni istini koju smo spoznali.

17Draga braćo, živite poput mene i učite od onih koji slijede moj uzor. 18Jer sam vam prije o tomu često govorio, a i sada velim sa suzama u očima: mnogi svojim životom pokazuju da su zapravo neprijatelji Kristova križa. 19Njih čeka vječna propast. Njihov je bog njihov trbuh. Ponose se sramotnim stvarima. Misle samo na ovaj zemaljski život. 20Ali naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo da će nam doći Spasitelj, naš Gospodin Isus Krist. 21On će ova naša smrtna tijela preobraziti i suobličiti ih svojemu slavnome tijelu moćnom silom kojom će sve podložiti sebi.

Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 3:1-21

Falsa dreptate și adevărata dreptate

1În cele din urmă, frații mei, bucurați‑vă în Domnul! Mie nu‑mi este greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă dă siguranță.

2Feriți‑vă de câinii aceia! Feriți‑vă de lucrătorii aceia răi, feriți‑vă de mutilatorii aceia! 3Căci noi suntem circumcizia: cei care slujim prin Duhul lui Dumnezeu3 Unele mss conțin: care‑I slujim lui Dumnezeu prin Duhul., ne lăudăm în Cristos Isus și nu ne încredem în cele trupești, 4cu toate că eu aș avea motiv de încredere chiar și în cele trupești. Dacă oricine altcineva gândește că se poate încrede în cele trupești, eu și mai mult: 5circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește Legea – fariseu5 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera Legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a Legii scrise: legea orală)., 6în ce privește zelul – persecutor al Bisericii, în ce privește dreptatea care este în Lege – fără vină.

7Însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri le‑am considerat o pierdere, de dragul lui Cristos. 8Ba mai mult, le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie, ca să‑L câștig pe Cristos 9și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credința în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. 10Doresc să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui, 11pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea dintre cei morți.

Urmărind premiul

12Nu că deja am și primit aceasta sau că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Cristos Isus. 13Fraților, eu însumi nu consider că l‑am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă și aruncându‑mă după cele ce sunt înainte, 14urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus.

15Așadar, toți cei ce suntem maturi15 Sau: desăvârșiți; compleți., să gândim astfel! Iar dacă gândiți diferit în vreo privință, Dumnezeu vă va descoperi și acest lucru. 16Însă, în ceea ce am ajuns la aceeași părere, să umblăm la fel!

17Urmați exemplul meu,17 Lit.: Fiți imitatorii mei, fraților, și uitați‑vă cu atenție la cei care umblă astfel, după exemplul pe care îl aveți de la noi. 18Căci sunt mulți, despre care v‑am spus adesea și vă spun și acum, plângând, care umblă ca dușmani ai crucii lui Cristos. 19Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecul, iar slava lor stă în rușinea lor. Ei se gândesc la cele pământești. 20Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. 21El va transforma trupul stării noastre smerite și‑l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii Sale de a‑Și supune toate lucrurile.