Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 28

Isusovo uskrsnuće

1U nedjelju rano ujutro[a] Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob.

Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega.

Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega.

Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

Tada anđeo reče ženama: 'Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa.

Ali on nije ovdje! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao

pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.'

Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima.

Odjednom im u susret dođe Isus! 'Zdravo!' reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10 'Ne bojte se

Izjava stražara

11 Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.

12 Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima.

13 'Recite: "Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.'

14 Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.'

15 Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

16 Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus.

17 Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18 Isus im priđe i reče im: 'Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

20 Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna.

New Living Translation

Matthew 28

The Resurrection

1Early on Sunday morning,[a] as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb.

Suddenly there was a great earthquake! For an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint.

Then the angel spoke to the women. “Don’t be afraid!” he said. “I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn’t here! He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. And now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you.”

The women ran quickly from the tomb. They were very frightened but also filled with great joy, and they rushed to give the disciples the angel’s message. And as they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. 10 Then Jesus said to them, “Don’t be afraid! Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there.”

The Report of the Guard

11 As the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened. 12 A meeting with the elders was called, and they decided to give the soldiers a large bribe. 13 They told the soldiers, “You must say, ‘Jesus’ disciples came during the night while we were sleeping, and they stole his body.’ 14 If the governor hears about it, we’ll stand up for you so you won’t get in trouble.” 15 So the guards accepted the bribe and said what they were told to say. Their story spread widely among the Jews, and they still tell it today.

The Great Commission

16 Then the eleven disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. 17 When they saw him, they worshiped him—but some of them doubted!

18 Jesus came and told his disciples, “I have been given all authority in heaven and on earth. 19 Therefore, go and make disciples of all the nations,[b] baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the end of the age.”

Notas al pie

  1. 28:1 Greek After the Sabbath, on the first day of the week.
  2. 28:19 Or all peoples.