Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 26

Zavjera protiv Isusa

1Kad je Isus sve to ispripovjedio, reče učenicima:

'Znate da je za dva dana Pasha i da će mene, Sina Čovječjega, izdati da me raspnu.'

Tada se svećenički poglavari i narodne starješine okupe u dvoru velikog svećenika imenom Kajfa

te se dogovore da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

'Nećemo na blagdansku svetkovinu

Pomazanje u Betaniji

Dok je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimuna gubavca,

dođe k njemu neka žena s alabasternom posudom skupocjene pomasti i izlije mu je na glavu.

Videći to, učenici počnu negodovati: 'Čemu takva rastrošnost!

Mogla se ta pomast skupo prodati, a novac dati siromasima.'

10 Isus to opazi pa im reče: 'Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo!

11 Uvijek će biti siromaha da im pomažete, a ja neću uvijek biti s vama.

12 Izlila je tu pomast na mene da pripravi moje tijelo za ukop.

13 Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

14 Tada Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice apostola, ode svećeničkim poglavarima

15 te ih upita: 'Koliko ćete mi platiti da vam izdam Isusa?' Oni mu obećaju trideset srebrnjaka.

16 Od tada Juda počne tražiti prigodu da ga izda.

Posljednja večera

17 Prvoga dana Blagdana beskvasnog kruha učenici upitaju Isusa: 'Gdje hoćeš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

18 'Idite u grad tom i tom čovjeku

19 Učenici učine kako ih je Isus uputio te ondje priprave večeru.

20 Uvečer je Isus bio za stolom s Dvanaestoricom.

21 Dok su blagovali, on reče: 'Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati.'

22 Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj, Gospodine?'

23 On odgovori: 'Izdat će me onaj koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

24 Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji izda Sina Čovječjega! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

25 I izdajnik Juda ga upita: 'Učitelju, da nisam ja taj?'A Isus mu reče: 'Sam si kazao.'

26 Dok su blagovali, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te podijeli učenicima, pa reče: 'Uzmite i jedite! To je moje tijelo.'

27 Uzme zatim čašu, zahvali za nju i dade ju njima govoreći: 'Svi pijte iz nje!

28 To je moja krv, krv kojom se sklapa Savez između Boga i Božjega naroda.[a] Ona se prolijeva za oproštenje grijeha mnogih ljudi.

29 I kažem vam: neću više piti vina[b] do onoga dana kada ću piti s vama novo vino u kraljevstvu svojega Oca.'

30 Otpjevaju zatim psalme i zapute se prema Maslinskoj gori.

Isusovo proroštvo o Petru

31 Tada im Isus reče: 'Noćas ćete me svi napustiti. Jer u Svetome pismu piše:
    'Udarit ću pastira
    i ovce će se razbježati.'[c]

32 Ali kada uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'
33     'Napuste li te svi ostali, ja te neću napustiti!' nato će Petar.
34     'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'još ove noći, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.'
35     'Neću!' odvrati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

36 Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: 'Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!'

37 Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Obuzmu ga tjeskoba i žalost.

38 Tada im reče: 'Duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.'

39 Ode malo dalje i padne ničice moleći se: 'Oče moj! Ako je moguće, poštedi me ove čaše! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

40 Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati te reče Petru: 'Niste li mogli ni ure probdjeti sa mnom!

41 Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

42 Ode još jedanput i pomoli se: 'Oče moj! Ako nije moguće da me poštediš te čaše, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

43 I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale.

44 Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.

45 Zatim se vrati k učenicima i reče im: 'Još spavate i odmarate se? Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječji, predan sam grešnicima u ruke.

46 Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

47 Dok je još govorio, stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.

48 Izdajica im je dao znak: 'To je onaj kojega poljubim.'

49 On odmah priđe Isusu i reče: 'Zdravo, Učitelju!' i poljubi ga.

50 'Zašto si došao ovamo, prijatelju?' ukori ga Isus.

51 Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. A jedan od onih koji su bili s Isusom maši se rukom te izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

52 'Vrati mač u korice

53 Zar ne shvaćaš da mogu tražiti od Oca više od dvanaest legija anđela da nas zaštite i on bi ih odmah poslao?

54 Ali da to učinim, kako bi se ispunilo Sveto pismo?

55 Zatim reče svjetini: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika! A svaki dan sam sjedio u Hramu i poučavao, pa me ipak niste uhvatili.

56 Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što su o meni u Pismu napisali proroci.' Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

Isus pred Velikim vijećem

57 Isusa uhvate i odvedu ga velikomu svećeniku Kajfi kod kojega su se okupili pismoznanci i starješine.

58 Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta palače velikog svećenika. On uđe u dvorište te sjedne sa stražarima da vidi kako će sve to završiti.

59 A svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su protiv Isusa kakvo lažno svjedočanstvo na temelju kojega bi ga mogli smaknuti.

60 Ali nisu ga mogli pronaći iako su se javili mnogi lažni svjedoci. Napokon dođu dvojica

61 i izjave: 'Ovaj je rekao: "Mogu razvaliti Božji hram i za tri dana ga opet izgraditi.''

62 Veliki svećenik nato ustane i reče Isusu: 'Zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe?'

63 Isus je šutio. 'Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin

64 'Sam si rekao

65 Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: 'Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci?

66 Što kažete?' A oni odgovore: 'Zaslužio je smrt!'

67 Zatim su Isusu pljuvali u lice i tukli ga. Neki su ga pljuskali

68 govoreći: 'Proreci nam tko te je udario, Kriste!'

Petar se odriče Isusa

69 Dok je Petar sjedio vani u dvorištu, priđe mu neka sluškinja i reče: 'I ti si bio s Isusom Galilejcem.'
70     Petar to pred svima zaniječe: 'Ne znam o čemu govoriš.'
71     Kad je izišao u predvorje, spazi ga druga sluškinja i reče nazočnima: 'Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.'
72     On opet zaniječe i još se zakune: 'Ne poznajem tog čovjeka.'
73     Ali ubrzo mu priđu ljudi koji su bili ondje. 'Pa ti si doista jedan od njih! Odaje te galilejski naglasak.'
74     Petar se stane kleti i zaklinjati: 'Ja ne poznajem tog čovjeka!' I pijetao odmah zakukuriče.

75 On se tada sjeti što mu je Isus rekao: 'Prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.' Iziđe i gorko zaplače.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 26:28 U grčkome: krv Saveza; u nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  2. Evanđelje po Mateju 26:29 U grčkome: neću piti od trsova roda.
  3. Evanđelje po Mateju 26:31 Zaharija 13:7.

Japanese Living Bible

マタイの福音書 26

ユダの裏切り

1イエスはこれらのことを話し終えると、弟子たちに言われました。

「あなたがたも知っているように、あと二日で過越の祭りが始まります。いよいよ、わたしが裏切られ、十字架につけられる時が近づいたのです。」

ちょうどそのころ、大祭司カヤパの家では、祭司長やユダヤ人の指導者たちが集まり、 イエスをひそかに捕らえて殺そうという相談のまっ最中でした。 しかし、「祭りの間は見合わせたほうがよいだろう。群衆の暴動でも起こると大変だから」というのが、彼らの一致した意見でした。

さて、イエスはベタニヤへ行き、ツァラアトの人シモンの家にお入りになりました。 そこで食事をしておられると、非常に高価な香油のつぼを持った女が入って来て、その香油をイエスの頭に注ぎかけました。

それを見た弟子たちは、腹を立てました。「なんてもったいないことを!  売ればひと財産にもなって、貧しい人たちに恵むこともできたのに。」

10 イエスはこれを聞いて言われました。「なぜ、そうとやかく言うのですか。この女はわたしのために、とてもよいことをしてくれたのです。 11 いいですか。貧しい人たちならいつも回りにいますが、わたしはそうではありません。 12 今、この女が香油を注いでくれたのは、わたしの葬りの準備なのです。 13 ですから、この女のことは、いつまでも忘れられないでしょう。そして御国のすばらしい知らせが伝えられる所ならどこででも、この女のしたことも語り継がれるでしょう。」

14-15 このことがあってから、十二弟子の一人、イスカリオテのユダが祭司長たちのところへ来て、「あのイエスをあなたがたに売り渡したら、いったい、いくらいただけますか」と聞きました。こうして、とうとう彼らから銀貨三十枚を受け取ったのです。 16 この時から、ユダはイエスを売り渡そうと機会をねらい始めました。

17 過越の祭りの日、すなわち種なしパン(イースト菌を入れないで焼くパン)の祭りの最初の日に、弟子たちが来て、イエスに尋ねました。「先生。過越の食事は、どこですればよろしいでしょうか。」

18 「町に入って行くと、これこれの人に会います。その人に言いなさい。『私どもの先生が、「わたしの時が近づいた。お宅で弟子たちといっしょに過越の食事をしたい」と言っております。』」 19 弟子たちはイエスの言われたとおりにして、夕食の用意をしました。

20 その夕方、十二弟子といっしょに食事をしている時、 21 イエスは、「あなたがたのうちの一人が、わたしを裏切ろうとしています」と言われました。

22 これを聞いた弟子たちはひどく悲しみ、口々に、「まさか私のことではないでしょうね」と尋ねました。

23 「わたしといっしょに鉢に手を浸している者が裏切るのです。 24 わたしは預言のとおりに死ななければなりません。だが、わたしを裏切るような者はのろわれます。その人は、むしろ生まれなかったほうがよかったのです。」 25 ユダも、何げないふりをして尋ねました。「先生。まさか私ではないでしょう。」「いや、あなたです。」イエスはお答えになりました。

26 食事の最中に、イエスは一かたまりのパンを取り、祝福してから、それをちぎって弟子たちに分け与えました。「これを取って食べなさい。わたしの体です。」

27 またぶどう酒の杯を取り、感謝の祈りをささげてから、弟子たちに与えて言われました。「みな、この杯から飲みなさい。 28 これは新しい契約を保証するわたしの血、多くの人の罪を赦すために流される血です。 29 よく言っておきますが、やがて父の御国で、あなたがたといっしょに新しく飲む日まで、わたしは二度とぶどう酒を飲みません。」

30 このあと、一同は賛美歌を歌うと、そこを出て、オリーブ山に向かいました。

31 その時、イエスは弟子たちに言われました。「今夜あなたがたはみな、わたしを見捨てて逃げるでしょう。聖書に、『わたしが羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになる』ゼカリヤ13・7と書いてあるからです。 32 しかし、わたしは復活して、もう一度ガリラヤに行きます。そこであなたがたに会います。」

33 「たとえ、みんながあなたを見捨てようと、この私だけは絶対に見捨てたりしません」と訴えるペテロに、 34 イエスは言われました。「はっきり言いましょう。あなたは今夜鶏が鳴く前に、三度、わたしを知らないと言います。」

35 しかしペテロは、「死んでも、あなたを知らないなどとは申しません」と言い、ほかの弟子たちも、口々に同じことを言いました。

苦しみ祈るイエス

36 それからイエスは、弟子たちを連れて、木の茂ったゲツセマネの園に行かれました。そして弟子たちに、「わたしが向こうで祈っている間、ここに座って待っていなさい」と言い残し、 37 ペテロと、ゼベダイの子ヤコブとヨハネだけを連れて、さらに奥のほうへ行かれました。その時です。激しい苦悩と絶望がイエスを襲い、苦しみもだえ始められました。

38 「ああ、恐れと悲しみのあまり、今にも死にそうです。ここを離れずに、わたしといっしょに目を覚ましていなさい。」

39 三人にこう頼むと、イエスは少し離れた所に行き、地面にひれ伏して必死に祈られました。「父よ。もしできることなら、この杯を取り除いてください。しかし、わたしの思いどおりにではなく、あなたのお心のままになさってください!」

40 それから、弟子たちのところへ戻って来られると、なんと、三人ともぐっすり眠り込んでいるではありませんか。そこで、ペテロを呼び起こされました。「起きなさい、ペテロ。たったの一時間も、わたしといっしょに目を覚ましていられなかったのですか。 41 油断しないで、いつも祈っていなさい。さもないと誘惑に負けてしまいます。あなたがたの心は燃えていても、肉体はとても弱いのですから。」

42 こうしてまたイエスは、彼らから離れて、祈られました。「父よ。もし、この杯を飲みほさなければならないのでしたら、どうぞ、あなたのお心のままになさってください。」

43 イエスがもう一度戻って来られると、三人はまたもや眠り込んでいました。まぶたが重くなって、どうしても起きていられなかったのです。 44 イエスは、三度目の祈りをするために戻り、前と同じ祈りをなさいました。

45 それからまた、弟子たちのところに来て、「まだ眠っているのですか。目を覚ましなさい。時が来ました。いよいよ、わたしは悪い者どもに売り渡されるのです。 46 立ちなさい。さあ、行くのです。ごらんなさい、裏切り者が近づいて来ます」と言われました。

47 イエスがまだ言い終わらないうちに、十二弟子の一人ユダがやって来ました。彼といっしょに、ユダヤ人の指導者たちが差し向けた大ぜいの群衆も、手に手に剣やこん棒を持っていました。 48 彼らの間では、ユダがあいさつする相手こそイエスだから、その人物を捕まえるように、前もって打ち合わせがしてありました。 49 それで、ユダはまっすぐイエスのほうへ歩み寄り、「先生。こんばんは」と声をかけ、さも親しげにイエスを抱きしめました。

50 イエスが、「ユダよ。さあ、おまえのしようとしていることをしなさい」と言われた瞬間、人々は飛びかかり、イエスを捕らえました。

51 その時、イエスといっしょにいた一人が、さっと剣を抜き放つと、大祭司の部下の耳を切り落としました。

52 ところが、イエスは彼を制して言われました。「剣をさやに納めなさい。剣を使う者は、自分もまた剣で殺されるのです。 53 わからないのですか。わたしが願いさえすれば、父が何万という天使を送って、わたしを守ってくださるのです。 54 しかし、もし今そんなことをしたら、こうなると書いてある聖書のことばが実現しないではありませんか。」

55 そして今度は、群衆に向かって言われました。「剣やこん棒で、これほどものものしく武装しなければならないほど、わたしは凶悪犯なのでしょうか。わたしが毎日神殿で教えていた時には、何の手出しもしなかったではありませんか。 56 いいですか、こうなったのはすべて、預言者たちのことばが実現するためです。」

この時、弟子たちはみな、イエスを見捨てて逃げ去りました。

57 暴徒たちは、イエスを大祭司カヤパの家に引っ立てました。ちょうど、ユダヤ人の指導者たちが一堂に集まり、今や遅しと待ちかまえているところでした。 58 一方、ペテロは遠くからあとをつけて行き、大祭司の家の中庭にもぐり込みました。そして兵士たちにまじって、イエスがどんなことになるのか見届けようとしました。

59 そこには、祭司長たちやユダヤの最高議会の全議員が集まり、なんとかイエスを死刑にしようと、偽証する者を捜していました。

60 ところが、偽証する者は多かったのですが、その証言がみな食い違っているのです。そうこうするうちに、ようやく、格好の証人が現れました。二人の男が進み出て、 61 「この男は、『神殿を打ちこわして、三日の間に建て直すことができる』と言っていました」と証言したのです。

62 大祭司はここぞとばかりに立ち上がり、イエスに問いただしました。「さあ、黙っていないで答えたらどうだ。ほんとうにそんなことを言ったのか。それとも言わなかったのか。」 63 それでもなお、イエスは黙っていました。大祭司は続けました。「生ける神の御名によって命じる。あなたは神の子キリストなのかどうか。さあ、はっきり答えてみなさい。」

64 イエスはお答えになりました。「あなたの言ったとおりです。あなたがたは、やがてメシヤ(救い主)のわたしが、神の右の座につき、雲に乗って来るのを見るでしょう。」

65 これを聞いた大祭司は、即座に着物を引き裂き、大声で叫びました。「冒瀆だ! 神を汚すことばだ! これだけ聞けば十分だ。さあ、みんなも聞いたとおりだ。 66 この男をどうしよう。」

一同はいっせいに叫びました。「死刑だ、死刑にしろ!」

67 そうして、イエスの顔につばをかけたり、なぐったりしました。またある者は、イエスを平手で打ち、 68 「おい、キリストなんだろ。当ててみろ。今おまえを打ったのはだれだ」とからかいました。

ペテロ、イエスを否認する

69 一方、ペテロは中庭に座っていましたが、一人の女中がやって来て、「あら、あなたイエスといっしょにいた人じゃないの。二人ともガリラヤの人でしょう」と話しかけました。

70 ところがペテロは、「人違いだ。変な言いがかりはよしてくれ」と大声で否定しました。

71 まずいことになったと、ペテロが急いで出口のほうへ行きかけると、また別の女中に見つかりました。女中は回りの人たちに、「この人もナザレから来たイエスという人といっしょだったわ」と言いました。

72 ペテロはあわててそれを打ち消し、その上、「断じて、そんな男は知らない」と誓いました。

73 ところが、しばらくすると、近くにいた人たちが彼のところへ来て、口々に言い始めました。「いや、おまえは確かにあの男の弟子の一人だ。隠してもむだだ。そのガリラヤなまりが何よりの証拠だ。」

74 たじたじとなったペテロは、「そんな男のことなど、絶対に知らない。これがうそなら、どんな罰が下ってもかまわない」と言いだしました。するとすぐに、鶏の鳴く声が聞こえました。 75 その瞬間、ペテロは、はっとわれに返りました。「鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないと言うでしょう」と言われたイエスのことばを思い出したからです。ペテロは外へ駆け出して行くと、胸も張り裂けんばかりに激しく泣きました。