Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 24

Isus pretkazuje buduće događaje

1Kad je Isus izišao ih Hrama i pošao dalje, priđu mu učenici da mu pokažu hramsko zdanje.

A on im reče: 'Vidite li sve to? Zaista vam kažem, neće od ovoga ostati ni kamen na kamenu. Svaki će biti razvaljen.'

Kad je poslije sjedio na Maslinskoj gori, učenici mu priđu i nasamo kažu: 'Reci nam kada će se to dogoditi. Koji će znak najaviti tvoj dolazak i svršetak svijeta?'

'Pazite da vas tko ne zavede!' odgovori im Isus.

'Mnogi će doći pod mojim imenom, proglašujući se Mesijom,[a] i mnoge će zavesti.

Kad čujete da blizu vas izbijaju ratovi i vijesti o dalekim ratovima, ne uznemirujte se. Sve se to mora dogoditi, ali svršetak još neće doći.

Zaratit će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa u mnogim dijelovima svijeta i zavladat će glad.

Sve je to samo početak strašnih muka.

Tada će vas mučiti i ubijati. Svi će vas narodi zamrziti zato što ste moji.[b]

10 Mnogi će tada posrnuti u vjeri, izdavat će jedan drugoga i mrziti se.

11 Pojavit će se brojni lažni proroci i mnoge će zavesti.

12 Bezakonje će uzeti velikog maha, a ljubav mnogih će ohladnjeti.

13 Ali tko ustraje do kraja, bit će spašen.

14 Radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po cijelome svijetu da čuju svi narodi, a onda će konačno doći svršetak.

15 Tako kada vidite svetogrđe o kojemu je pisao prorok Daniel gdje stoji na svetomu mjestu (čitatelju, shvati o čemu je riječ!),

16 neka oni koji se zateknu u Judeji bježe u goru.

17 Tko se zatekne na krovu,[c] neka ne silazi u kuću što uzeti!

18 Tko se zatekne u polju, neka se ne vraća po ogrtač!

19 Teško trudnicama i dojiljama!

20 Molite se da ne morate bježati zimi ili u subotu

21 jer će to biti dani tako strašnih nevolja kakvih nije bilo od postanka svijeta niti će biti ikad poslije.

22 I da Gospodin ne skrati to vrijeme nevolja, nitko se ne bi spasio. Ali on je skratio te dane zaradi svojih izabranika.

23 Kaže li vam tada tko: 'Evo Mesije!' ili 'Eno ga ondje!' ne vjerujte

24 jer će ustati brojni lažni mesije i lažni proroci te činiti znamenja i velika čudesa ne bi li, bude li moguće, zaveli i Božje izabranike.

25 Eto, unaprijed sam vas upozorio.

26 Kaže li vam dakle tko: "Eno ga, u pustinji je

27 Jer dolazak Sina Čovječjega bit će poput munje koja sijevne na istoku i rasvijetli cijelo nebo, sve do zapada.

28 Kao što se po okupljanju strvinara može znati da je u blizini strvina, tako ćete po tim znacima znati da je konac blizu.[d]
29     U vrijeme kad prođu sve te strahote
    Sunce će potamnjeti i Mjesec neće sjati,
    zvijezde će s neba padati
    i nebeske će se sile potresti.[e]

30 Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovječjega.[f] Proplakat će tada svi narodi na zemlji i ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.

31 On će poslati anđele da saberu njegove izabranike sa svih strana, od svih četiriju vjetrova, od kraja zemlje do kraja neba.

32 Učite iz prispodobe o smokvi. Kad joj na granama izbiju nježni pupovi i kad potjera lišće, znate da je ljeto blizu.

33 Također, kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je Gospodinov povratak blizu, na samim vratima.

34 Kažem vam da ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.

35 Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!

36 Nitko, međutim, ne zna dana ni ure kada će se to dogoditi. Ne znaju ni anđeli na nebu, pa čak ni Sin. Zna samo Otac.

37 Za dolaska Sina Čovječjega bit će kao i u Noino doba.

38 Kao što su u to vrijeme prije potopa ljudi jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kada je Noa ušao u lađu

39 i ništa nisu slutili dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega.

40 Od dvojice koji tada budu skupa radili u polju jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.

41 Od dviju žena koje budu skupa mljele u mlinu jedna će se uzeti, a druga ostaviti.

42 Bdijte, dakle, jer ne znate kada će vaš Gospodin doći!

43 Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, bdio bi i ne bi mu dopustio da provali u kuću.

44 Budite zato pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se i ne nadate.

45 Tko je dakle onaj vjerni i razumni sluga kojega je gospodar postavio da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme?

46 Blago onome kojega gospodar, kada dođe, nađe da tako radi!

47 Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem.

48 Ali ako zli sluga pomisli: "Gospodar se još neće vratiti'

49 pa počne tući svoje sudrugove te jesti i piti s pijancima,

50 gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti.

51 Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 24:5 U grčkome: ...pod mojim imenom i reći "Ja sam'...
  2. Evanđelje po Mateju 24:9 U grčkome: zbog mojega imena.
  3. Evanđelje po Mateju 24:17 Ljudi su se ondje u to vrijeme često odmarali i družili na ravnim krovovima kuća, posebice uvečer kad je bilo svježije.
  4. Evanđelje po Mateju 24:28 U grčkome: Gdje bude strvine, skupljat će se orlovi.
  5. Evanđelje po Mateju 24:29 Vidjeti: Izaija 13:10; 34:4 i Joel 2:10.
  6. Evanđelje po Mateju 24:30 Vidjeti: Daniel 7:13.

Japanese Living Bible

マタイの福音書 24

世の終わり

1イエスが神殿の庭から出ようとしておられると、弟子たちが近寄って来て、「この神殿は、たいそうりっぱですね」と言いました。 ところが、イエスは言われました。「今、あなたがたが目を見張っているこれらの建物は、一つの石もほかの石の上に残らないほど、あとかたもなく壊されてしまいます。」

そのあと、イエスがオリーブ山の中腹に座っておられると、弟子たちが来てこっそり尋ねました。「そんな恐ろしいことがいつ起こるのですか。あなたがもう一度おいでになる時や、この世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。」

そこでイエスは、彼らに説明されました。「だれにもだまされないようにしなさい。 そのうち、自分こそキリストだと名乗る者が大ぜい現れて、多くの人を惑わすでしょう。 また、あちらこちらで戦争が始まったといううわさが流れるでしょう。だがそれは、わたしがもう一度来る時の前兆ではありません。こういう現象は必ず起こりますが、それでもまだ、終わりが来たのではありません。 民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、至る所でききんと地震が起こります。 しかし、これらはみな、やがて起こる恐ろしい出来事のほんの始まりにすぎないのです。

その時、あなたがたは苦しめられ、殺されることもあるでしょう。また、わたしの弟子だというだけで、世界中の人から憎まれるでしょう。 10 ですから、その時には多くの者が罪の生活に逆戻りし、互いに裏切り、憎み合います。 11 また多くの偽預言者が現れ、大ぜいの人を惑わします。 12 罪があらゆる所にはびこり、人々の愛は冷えきってしまいます。 13 けれども、最後まで耐え忍ぶ者は救われるのです。

14 そして、御国についてのすばらしい知らせが全世界に宣べ伝えられ、すべての国民がそれを耳にします。それから、ほんとうの終わりが来るのです。

15 ですから、預言者ダニエルが語った、あの恐るべきものダニエル9・2711・31が聖所に立つのを見たなら〔読者よ、この意味をよく考えなさい〕、 16 その時は、ユダヤにいる人たちは山に逃げなさい。 17 屋上にいる人たちは、家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。 18 畑で仕事をしている人たちは、着物を取りに戻ってはいけません。

19 このような日には、妊娠している女と乳飲み子をかかえている母親はたいへん不幸です。 20 あなたがたの逃げる日が、冬や安息日にならないように祈りなさい。 21 その時には、歴史上、類を見ないような大迫害が起こるからです。

22 もし、このような迫害の期間が短くされないなら、一人として救われないでしょう。だが、神に選ばれた人たちのために、この期間は短くされるのです。

23 その時、『キリストがここにおられるぞ』とか、『あそこだ』『いや、ここだ』などとうわさが乱れ飛んでも、そんなデマを信じてはいけません。 24 それは、偽キリストや偽預言者たちです。彼らは不思議な奇跡を行って、できることなら、神に選ばれた者たちさえ惑わそうとするのです。 25 いいですね。よく警告しておきます。

26 ですから、だれかが、『メシヤがまたおいでになった。荒野におられる』と知らせても、わざわざ見に出かけることはありません。また、『メシヤはこれこれの所に隠れておられる』と言っても、信じてはいけません。 27 なぜなら、メシヤのわたしは、いなずまが東から西へひらめき渡るように戻って来るからです。 28 死体がある所には、はげたかが集まるものです。 29 これらの迫害が続いたすぐあとで、太陽は暗くなり、月は光を失い、星は天から落ち、天体に異変が起こります。

30 その時、わたしが来るという前兆が天に現れるのです。地上のあらゆる国の人々は深い悲しみに包まれ、わたしが力と輝く栄光を帯びて、雲に乗って来るのを見ます。 31 ラッパが高らかに鳴り響く中で、わたしは天使たちを遣わします。天使たちは、天と地の果てから果てまで行き巡り、選ばれた者たちを集めるのです。

32 さあ、いちじくの木から教訓を学びなさい。いちじくの葉が出てくれば、夏は間近です。 33 同じように、このようなことが起こり始めたら、わたしはもう戸口まで来ているのです。 34 それらのことが全部起こってから、この時代は終わりになるのです。

35 天地は消え去りますが、わたしのことばは永遠に残ります。 36 しかし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天使ばかりか、神の子さえも知らないのです。ただ父だけがご存じです。

37-38 ちょうど、ノアの時代のように。当時の人々は洪水が襲う直前まで、宴会だ、結婚式だと陽気に楽しんでいました。 39 何もかも押し流されてしまうまで、洪水のことなど信じようとしなかったのです。わたしが来る時も、それと同じです。

40 その時、二人の人が畑で仕事をしていると、一人は天に上げられ、一人はあとに残されます。 41 家事をしている二人の女のうち、一人は天に上げられ、一人はその場に残されます。

42 主はいつ来られるかわからないのだから、いつ来られてもいいように準備をしていなさい。

43 寝ずの番をしていれば、どろぼうに入られることもありません。 44 同じように、日ごろの備えが万全であれば、わたしが何の前ぶれもなくやって来ても、少しも困ることはないはずです。

45-46 主人の賢い忠実な管理人とはだれでしょう。召使たちの食事の世話をし、家の中を管理する仕事をする人です。主人が帰って来た時、その仕事を忠実にやっているところを見られる人は幸いです。 47 主人はそのような忠実な人たちに、全財産を管理させます。

48 しかしもし、あなたがたが悪い召使で、『主人はまだ当分、帰って来ないだろう』と高をくくり、 49 仲間をいじめたり、宴会を開いて酒を飲んだりし始めたらどうでしょう。 50 主は何の前ぶれもなく、思いがけない時に帰って来て、この有様を見、 51 あなたがたを激しくむち打ち、偽善者たちと同じ目に会わせるでしょう。あなたがたは泣いて歯ぎしりするのです。