Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 23

Isus opominje vjerske poglavare

1Tada Isus reče mnoštvu i svojim učenicima:

'Pismoznanci i farizeji službeni su tumači Svetoga pisma.

Zato činite i slušajte sve što vam kažu, ali nemojte slijediti njihov primjer jer oni sami ne čine ono što druge poučavaju.

Tlače vas teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prstom ne žele maknuti da vam taj teret pomognu nositi.

Sve što čine, čine zato da ih ljudi vide. Trude se da ono što na sebi nose u znak pobožnosti - kutijice sa stihovima iz Svetoga pisma na čelu ili oko ruke te rese na odjeći - bude što veće i što duže.

Na gozbama vole sjediti na pročelju stola, a u sinagogama na počasnome mjestu.

Godi im kad ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima i kad ih zovu "Rabbi'.[a]

Vi nikome nemojte dopustiti da vas zove učiteljem jer imate samo jednoga učitelja, a svi ste vi ravnopravna braća i sestre.[b]

I ne zovite nikoga ovdje na zemlji Ocem jer imate samo jednoga Oca - onoga na nebesima.

10 I ne dajte da vas tko naziva vođom jer imate samo jednoga vođu: Krista.

11 Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga!

12 Tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.

13 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zatvarate pred ljudima vrata u nebesko kraljevstvo. Sami ne ulazite u njega, a ne dopuštate da uđu ni oni koji bi htjeli.[c]

15 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da biste pridobili jednog sljedbenika, a kad vam postane sljedbenikom, učinite od njega sina paklenoga dvostruko gorega nego što ste i sami!

16 Teško vama! Slijepi vođe! Tvrdite: "Zakune li se tko Hramom, to ne vrijedi. Ali zakune li se hramskim zlatom, onda ga zakletva obvezuje.'

17 Slijepe budale! Pa što je veće - zlato ili Hram koji posvećuje zlato?

18 I još kažete: "Zakune li se tko žrtvenikom, to ne vrijedi. Ali zakune li se darom koji je na njemu, zakletva ga obvezuje.'

19 Slijepci! Što je veće? žrtveni dar ili žrtvenik koji ga posvećuje?

20 Tko se zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.

21 A tko se zakune Hramom, kune se njime i Onime koji u njemu prebiva.

22 Tko se zakune nebom, kune se Božjim prijestoljem i Bogom koji na njemu sjedi.

23 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, i kopra, i kima, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.[d]

24 Slijepi vođe! Procjeđujete vodu da ne biste s njom popili i komarca, a kadri ste, ne opazivši, progutati i cijelu devu!

25 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pohlepom.

26 Slijepi farizeju! Očisti najprije ono što je u čaši, pa će i izvana biti čista.

27 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Vi ste poput obijeljenih grobova. Izvana izgledaju lijepo, a iznutra su prepuni mrtvačkih kostiju i svakojake prljavštine!

28 Tako i vi ljudima izvana izgledate pravednima, a iznutra ste prepuni licemjerja i bezakonja.

29 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Vi prorocima gradite grobnice i pravednicima kitite spomenike

30 pa kažete: "Da smo živjeli u doba svojih otaca, ne bismo sudjelovali u prolijevanju proročke krvi.'

31 Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke.

32 Dovršite, dakle, to što su oni započeli![e]

33 Zmije! Leglo zmijsko! Kako ćete izbjeći osudi pakla?

34 Šaljem vam, evo, proroke, mudrace i pismoznance. Neke ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po sinagogama i progoniti od grada do grada

35 tako da na vas padne sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela pa do Zaharije, sina Barahijina, kojega ste ubili između Hrama i žrtvenika.

36 Zaista vam kažem, sva će ta krv pasti na ovaj naraštaj!'

Isus tuži nad Jeruzalemom

37 'Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ Božje poslanike! Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali niste htjeli!

38 A sada će ti, eto, kuća biti napuštena.

39 I kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne uzviknete: "Dobro nam došao onaj koji dolazi u ime Gospodnje!''

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 23:7 'Učitelju!'
  2. Evanđelje po Mateju 23:8 U grčkome: svi ste vi braća.
  3. Evanđelje po Mateju 23:13 U nekim je rukopisima dodan i 14. stih: Teško vama, pismoznanci i farizeji! Bestidno lišavate udovice njihovih dobara, a prikrivate se dugim molitvama u javnosti. Zato ćete vam kazna biti veća.
  4. Evanđelje po Mateju 23:23 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.
  5. Evanđelje po Mateju 23:32 U grčkome: Dopunite mjeru svojih otaca!

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 23

1ישוע פנה אל הקהל ואל תלמידיו ואמר: "הסופרים והפרושים יושבים על כסא משה. לכן טוב שתשמעו בקולם ותעשו את מה שהם אומרים, אבל בשום אופן אל תעשו מה שהם עושים! כי הם עצמם אינם עושים את מה שהם דורשים מכם לעשות. הם מכבידים עליכם בדרישות שונות, בעוד שבעצמם לא מוכנים להרים אצבע.

הם עושים את כל מעשיהם בשביל שיראו אותם. הם מעמידים פני צדיקים, מניחים תפילין בציבור ומאריכים את הציציות שלהם. במסיבות הם אוהבים לשבת בראש השולחן, ובבית הכנסת – במקומות השמורים. הם אוהבים שנותנים להם כבוד ברחובות ושקוראים להם 'רבי'. אל תרשו לאיש לקרוא לכם כך, כי ה' לבדו הוא רבכם, וכולכם שווים כאחים. כמו כן אל תפנו לאיש בתואר 'אבי', כי רק לאלוהים שבשמים עליכם לקרוא 'אבי'. 10 אל תרשו שיקראו לכם 'מורי ורבי', כי יש לכם מורה ורב אחד בלבד, והוא המשיח.

11 ככל שתרבו לשרת את הזולת בענווה, כך תגדלו בעצמכם. כדי להיות גדולים ביותר – היו עבדים! 12 מי שחושב את עצמו לגדול עלול להתאכזב מאוד כשיושפל, ומי שמשפיל את עצמו יהיה גדול באמת.

אוי לכם, הפרושים והסופרים, צבועים אתם! לא די שאינכם נכנסים בעצמכם למלכות השמים, אתם גם מונעים מאחרים להיכנס! אתם מעמידים פני צדיקים ומתפללים באריכות באמצע הרחוב, וכל זאת בזמן שאתם מגרשים אלמנות מבתיהן. צבועים שכמוכם! 15 כן, אוי לכם, צבועים! אתם נוסעים למרחקים כדי לגייר אדם אחד, ולאחר שהתגייר אתם הופכים אותו לבן-גיהינום עוד יותר מכם!

16 אוי לכם, מנהיגים עיוורים! הכלל שלכם הוא: 'אם נשבעת במקדש ה' מותר לך להפר את שבועתך, אולם אם נשבעת בזהב של בית-המקדש אסור לך להפר את שבועתך.' 17 עיוורים טיפשים! מה חשוב יותר, הזהב או המקדש שמקדש את הזהב?

18 כמו כן אתם אומרים: 'שבועה במזבח אינה מחייבת ומותר להפר אותה, אך שבועה בקורבן שעל המזבח – מחייבת.' 19 עיוורים! מה גדול וחשוב יותר, הקורבן שעל המזבח או המזבח עצמו המקדש את הקורבן? 20 הרי אם אתם נשבעים 'במזבח', אתם נשבעים למעשה בו ובכל אשר עליו. 21 כאשר אתם נשבעים 'במקדש', אתם נשבעים למעשה בו ובאלוהים השוכן בו. 22 ואם אתם נשבעים 'בשמים', אתם נשבעים בכסא אלוהים ובאלוהים עצמו.

23 כן, אוי לכם פרושים וסופרים צבועים! אתם מקפידים על הלכות דקדקניות כמו לתת מעשר על עלי נענע בגינה, אולם אתם מתעלמים מהדברים החשובים באמת כמו צדק, רחמים ואמונה! אתם אמנם חייבים לתת מעשר, אולם אסור לכם להזניח את הדברים החשובים יותר. 24 מנהיגים עיוורים! אתם מסננים את היתוש ובולעים את הגמל!

25 אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים שכמוכם! אתם מקפידים כל-כך על צחצוח הכוס מבחוץ, אולם תוכו מצחין מריקבון! 26 פרושים עיוורים, טהרו תחילה את פנים הכלי ואז כולו יהיה נקי!

27 אוי לכם, סופרים ופרושים! אתם דומים לקברים הנראים יפים ומפוארים מבחוץ, אך בתוכם הם מלאים עצמות מתים, ריקבון וטומאה. 28 אתם משתדלים להיראות קדושים, אולם בפנים לבכם מלא צביעות וטומאה.

כן, אוי לכם פרושים, ואוי לכם סופרים – צבועים שכמוכם! אתם בונים מצבות לנביאים שאבותיכם הרגו, ומניחים פרחים על קברי אנשי-האלוהים שאבותיכם רצחו, ואתם אומרים: 'אנחנו, כמובן, לא היינו מעזים לנהוג כפי שנהגו אבותינו!'

31 בדבריכם אלה אתם מעידים על עצמכם שהנכם בני רשעים. 32 אתם הולכים בעקבות אבותיכם וממלאים את מכסת עוונותיהם. 33 נחשים בני נחשים! כיצד תימלטו מעונש הגיהינום?

34 אני שולח אליכם נביאים, חכמים וסופרים; אחדים מהם תהרגו בצליבה, ואחרים תלקו בשוטים בבתי הכנסת שלכם, ותרדפו אחריהם מעיר לעיר! 35 וכך תישאו באשמת הריגתם של כל אנשי האלוהים – החל בהבל הצדיק וכלה בזכריה בן-יהוידע, שאותו רצחתם בבית-המקדש בין ההיכל למזבח. 36 ובכן, כל זה יבוא על הדור הזה.

37 ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים ורוגמת באבנים את שליחי אלוהים! פעמים רבות חפצתי לאסוף את בנייך, כתרנגולת האוספת את אפרוחיה תחת כנפיה, אולם לא הרשיתם לי. 38 ועתה אלוהים נוטש את ביתכם, 39 ואני אומר לכם שמעתה ואילך לא תראו אותי יותר, עד אשר תאמרו: 'ברוך הבא בשם ה'!'"