Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 21

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.

'Idite u selo pred vama

Prigovori li vam tko zbog toga, recite: "Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti.'

To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
    'Recite izraelskomu narodu[a]:
    Evo, kralj ti se vraća,
    ponizan jaše na magarcu,
    na magaretu, mladomu magaričinu.'[b]

Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.

Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.

Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:
    'Slava[c] Sinu Davidovu!
    Blagoslovljen koji dolazi u
    ime Gospodnje!
    Slava Bogu na nebu!'[d]

10 Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. 'Tko je taj?' pitali su.

11 Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12 Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

13 'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

14 U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.

15 Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: 'Slava Sinu Davidovu!' razgnjeve se

16 i upitaju ga: 'Čuješ li ti što govore?''Čujem

17 Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18 Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.

19 Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: 'Ne bilo više nikada na tebi roda!' I smokva se smjesta osuši.

20 Učenici se zaprepaste. 'Kako se smokva tako brzo sasušila?' pitali su.

21 'Zaista vam kažem,' odgovori im Isus, 'budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: "Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.

22 Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.'

O Isusovoj vlasti

23 Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: 'Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?'

24 'Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:

25 Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?'Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: 'Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

26 A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.'

27 Zato Isusu odgovore: 'Ne znamo.'A Isus im reče: 'Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!'

Prispodoba o dvojici sinova

28 'Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: "Sine, idi danas raditi u vinogradu!'

29 "Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.

30 Otac i drugome sinu reče isto. 'Idem, oče!' odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.

31 Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?''Onaj prvi

32 Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.'

Prispodoba o zlim vinogradarima

33 'Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

34 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35 Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.

36 On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37 Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

39 Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

40 Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?

41 Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.'

42 Isus ih upita: 'Niste li nikada čitali u Svetom pismu:
    "Kamen koji su graditelji odbacili
    postane ugaonim kamenom.
    To je Gospodnje djelo,
    čudesno našim očima.'[e]

43 Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.

44 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.'[f]

45 Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,

46 htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.
  2. Evanđelje po Mateju 21:5 Zaharija 9:9.
  3. Evanđelje po Mateju 21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!')
  4. Evanđelje po Mateju 21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.
  5. Evanđelje po Mateju 21:42 Psalam 118: 22-23.
  6. Evanđelje po Mateju 21:44 Neki rani rukopisi ne sadrže ovaj stih.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 21

Ježišov vstup do Jeruzalema

1 Keď sa blížili k Jeruzalemu a došli k Betfage na Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov napred

a povedal im: Choďte do mestečka, ktoré je pred vami. Nájdete tam priviazanú oslicu aj s osliatkom. Odviažte ju a priveďte sem.

Keby sa vás niekto spýtal, čo to robíte, povedzte, že Pán ju potrebuje, a nebude vám brániť."

Tak sa začalo plniť to, čo predpovedal prorok:

Povedzte Jeruzalemu: Tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý a sediaci na osliatku!"

Učeníci šli a vykonali všetko podľa Ježišovho príkazu.

Priviedli oslicu aj osliatko, namiesto sedla položili svoje plášte a vysadili na ne Ježiša.

Mnohí z davu prestierali na cestu svoje plášte, iní stínali konáre zo stromov a zdobili nimi cestu.

Sprievod ľudí, ktorý ho obklopoval spredu aj zozadu, volal: Nech Boh žehná syna kráľa Dávida! Sláva mu, Boh ho poslal! Nebo, jasaj!"

10 Keď vošiel do Jeruzalema, celé mesto zachvátilo vzrušenie a ľudia sa spytovali: Kto je to?"

11 A zo zástupu sa ozývalo: To je Ježiš, prorok z galilejského Nazareta!"

12 Potom Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, ktorí tu predávali a kupovali, poprevracal stoly zmenárnikom, stánky predavačom holubov

13 a povedal im: Je napísané, že môj dom je domom modlitby, ale vy ste z neho urobili pelech zlodejov!"

14 Na chrámovom nádvorí sa okolo neho zhŕkli slepí a chromí a on ich uzdravoval.

15 Ale keď veľkňazi a učitelia Zákona videli tie zázraky a počuli, že aj deti volajú v chráme: Sláva Dávidovmu synovi!" veľmi ich to pobúrilo.

16 Vyčítali mu: Nepočuješ, čo volajú?"

Odpovedal im: Pravdaže. Azda ste nečítali, že aj dojčatá a malé deti ho budú chváliť svojím krikom?"

17 Nato ich nechal a odišiel do Betánie, kde prenocoval.

Uschnutý figovník

18 Keď sa ráno vracal do Jeruzalema, pocítil hlad.

19 Pri ceste si všimol figovník, ale keď prišiel k nemu, nenašiel na ňom nijaké plody, iba lístie. Povedal: Už nikdy sa na tebe neurodí ovocie!" A figovník v tej chvíli uschol.

20 Keď to učeníci videli, prekvapene zvolali: Ako rýchlo ten figovník vyschol!"

21 Ježiš im odpovedal: Hovorím vám, ak budete veriť bez pochybovania, môžete robiť aj väčšie veci, ako ste teraz videli. Ak rozkážete tomuto vrchu, posuň sa a zrúť do mora, stane sa.

22 A dosiahnete všetko, za čo sa s vierou budete modliť."

Spor o Ježišovu právomoc

23 Keď potom zasa učil v chráme, prišli k nemu veľkňazi a poprední židovskí vodcovia a spýtali sa ho, akým právom to všetko robí: Kto ti dal na to moc?"

24 Poviem vám to," odpovedal Ježiš, ale najprv odpovedzte vy na moju otázku:

25 Krstil Ján Krstiteľ z poverenia Boha alebo ľudí?"

Začali sa radiť: Ak povieme, že ho poveril Boh, namietne, prečo sme mu teda neuverili.

26 No ak odpovieme záporne, budeme sa musieť báť ľudu, lebo všetci pokladajú Jána za proroka."

27 A tak mu napokon odpovedali. Nevieme."

Povedal im: Ani ja vám nepoviem, akým právom tie veci konám."

Podobenstvo o dvoch synoch

28 No ako by ste rozsúdili tento prípad: Istý muž mal dvoch synov a jednému z nich povedal: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu!

29 Syn však odpovedal: Nechce sa mi. Ale potom si to rozmyslel a šiel.

30 O to isté požiadal druhého syna. Ten odpovedal: Áno, pôjdem! Ale nešiel.

31 Ktorý z dvoch synov poslúchol svojho otca?"

Odpovedali: Ten prvý."

Práve tak aj vás," odpovedal Ježiš, podvodníci a prostitútky predbiehajú do Božieho kráľovstva.

32 Ján Krstiteľ vám ukázal správnu cestu pokánia, a vy ste mu neuverili, ale títo áno. No ani potom ste nerobili pokánie a neuverili ste mu."

O zlých vinohradníkoch. Vzbura proti Bohu

33 Teraz si vypočujte iný príbeh: Istý gazda vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a vystaval strážnu vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a vydal sa na cesty.

34 V čase oberačky poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

35 Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zmlátili, druhého zabili a tretieho ukameňovali.

36 Gazda potom poslal ďalších sluhov; bolo ich ešte viac ako predtým, ale aj s tými naložili rovnako.

37 Napokon poslal k nim vlastného syna. Myslel si, že aspoň pred ním sa zahanbia.

38 Ale keď ho vinohradníci videli prichádzať, povedali si: To je dedič! Zabime ho a vinica bude naša!

39 Zmocnili sa ho, vyvliekli ho z vinice a zabili.

40 Čo myslíte, že urobí majiteľ s tými vinohradníkmi, keď sa vráti?"

41 Odpovedali mu: Dá tých zlosynov bez milosti popraviť a vinicu prenajme ľuďom, ktorí mu budú svedomito odvádzať úrodu."

42 Potom im povedal: Či poznáte slová Písma: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Pán to urobil a my sa tomu čudujeme?

43 Chcem tým povedať, že Boh vám svoje kráľovstvo odníme a zverí ho ľuďom, ktorí budú prinášať jeho ovocie.

44 Kto ten kameň nedá na pravé miesto, potkne sa oň, alebo ho kameň rozdrví."

45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto podobenstvá, pochopili, že hovorí o nich.

46 Chceli ho chytiť, ale báli sa davu, lebo všetci pokladali Ježiša za proroka.