Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 21

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.

'Idite u selo pred vama

Prigovori li vam tko zbog toga, recite: "Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti.'

To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
    'Recite izraelskomu narodu[a]:
    Evo, kralj ti se vraća,
    ponizan jaše na magarcu,
    na magaretu, mladomu magaričinu.'[b]

Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.

Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.

Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:
    'Slava[c] Sinu Davidovu!
    Blagoslovljen koji dolazi u
    ime Gospodnje!
    Slava Bogu na nebu!'[d]

10 Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. 'Tko je taj?' pitali su.

11 Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12 Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

13 'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

14 U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.

15 Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: 'Slava Sinu Davidovu!' razgnjeve se

16 i upitaju ga: 'Čuješ li ti što govore?''Čujem

17 Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18 Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.

19 Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: 'Ne bilo više nikada na tebi roda!' I smokva se smjesta osuši.

20 Učenici se zaprepaste. 'Kako se smokva tako brzo sasušila?' pitali su.

21 'Zaista vam kažem,' odgovori im Isus, 'budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: "Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.

22 Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.'

O Isusovoj vlasti

23 Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: 'Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?'

24 'Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:

25 Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?'Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: 'Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

26 A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.'

27 Zato Isusu odgovore: 'Ne znamo.'A Isus im reče: 'Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!'

Prispodoba o dvojici sinova

28 'Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: "Sine, idi danas raditi u vinogradu!'

29 "Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.

30 Otac i drugome sinu reče isto. 'Idem, oče!' odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.

31 Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?''Onaj prvi

32 Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.'

Prispodoba o zlim vinogradarima

33 'Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

34 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35 Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.

36 On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37 Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

39 Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

40 Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?

41 Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.'

42 Isus ih upita: 'Niste li nikada čitali u Svetom pismu:
    "Kamen koji su graditelji odbacili
    postane ugaonim kamenom.
    To je Gospodnje djelo,
    čudesno našim očima.'[e]

43 Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.

44 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.'[f]

45 Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,

46 htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.
 2. Evanđelje po Mateju 21:5 Zaharija 9:9.
 3. Evanđelje po Mateju 21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!')
 4. Evanđelje po Mateju 21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.
 5. Evanđelje po Mateju 21:42 Psalam 118: 22-23.
 6. Evanđelje po Mateju 21:44 Neki rani rukopisi ne sadrže ovaj stih.

New Living Translation

Matthew 21

Jesus’ Triumphant Entry

1As Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent two of them on ahead. “Go into the village over there,” he said. “As soon as you enter it, you will see a donkey tied there, with its colt beside it. Untie them and bring them to me. If anyone asks what you are doing, just say, ‘The Lord needs them,’ and he will immediately let you take them.”

This took place to fulfill the prophecy that said,

“Tell the people of Jerusalem,[a]
    ‘Look, your King is coming to you.
He is humble, riding on a donkey—
    riding on a donkey’s colt.’”[b]

The two disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt, and he sat on it.[c]

Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting,

“Praise God[d] for the Son of David!
    Blessings on the one who comes in the name of the Lord!
    Praise God in highest heaven!”[e]

10 The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. “Who is this?” they asked.

11 And the crowds replied, “It’s Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.”

Jesus Clears the Temple

12 Jesus entered the Temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice. He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. 13 He said to them, “The Scriptures declare, ‘My Temple will be called a house of prayer,’ but you have turned it into a den of thieves!”[f]

14 The blind and the lame came to him in the Temple, and he healed them. 15 The leading priests and the teachers of religious law saw these wonderful miracles and heard even the children in the Temple shouting, “Praise God for the Son of David.”

But the leaders were indignant. 16 They asked Jesus, “Do you hear what these children are saying?”

“Yes,” Jesus replied. “Haven’t you ever read the Scriptures? For they say, ‘You have taught children and infants to give you praise.’[g] 17 Then he returned to Bethany, where he stayed overnight.

Jesus Curses the Fig Tree

18 In the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, he was hungry, 19 and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, but there were only leaves. Then he said to it, “May you never bear fruit again!” And immediately the fig tree withered up.

20 The disciples were amazed when they saw this and asked, “How did the fig tree wither so quickly?”

21 Then Jesus told them, “I tell you the truth, if you have faith and don’t doubt, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, ‘May you be lifted up and thrown into the sea,’ and it will happen. 22 You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it.”

The Authority of Jesus Challenged

23 When Jesus returned to the Temple and began teaching, the leading priests and elders came up to him. They demanded, “By what authority are you doing all these things? Who gave you the right?”

24 “I’ll tell you by what authority I do these things if you answer one question,” Jesus replied. 25 “Did John’s authority to baptize come from heaven, or was it merely human?”

They talked it over among themselves. “If we say it was from heaven, he will ask us why we didn’t believe John. 26 But if we say it was merely human, we’ll be mobbed because the people believe John was a prophet.” 27 So they finally replied, “We don’t know.”

And Jesus responded, “Then I won’t tell you by what authority I do these things.

Parable of the Two Sons

28 “But what do you think about this? A man with two sons told the older boy, ‘Son, go out and work in the vineyard today.’ 29 The son answered, ‘No, I won’t go,’ but later he changed his mind and went anyway. 30 Then the father told the other son, ‘You go,’ and he said, ‘Yes, sir, I will.’ But he didn’t go.

31 “Which of the two obeyed his father?”

They replied, “The first.”[h]

Then Jesus explained his meaning: “I tell you the truth, corrupt tax collectors and prostitutes will get into the Kingdom of God before you do. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live, but you didn’t believe him, while tax collectors and prostitutes did. And even when you saw this happening, you refused to believe him and repent of your sins.

Parable of the Evil Farmers

33 “Now listen to another story. A certain landowner planted a vineyard, built a wall around it, dug a pit for pressing out the grape juice, and built a lookout tower. Then he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country. 34 At the time of the grape harvest, he sent his servants to collect his share of the crop. 35 But the farmers grabbed his servants, beat one, killed one, and stoned another. 36 So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him, but the results were the same.

37 “Finally, the owner sent his son, thinking, ‘Surely they will respect my son.’

38 “But when the tenant farmers saw his son coming, they said to one another, ‘Here comes the heir to this estate. Come on, let’s kill him and get the estate for ourselves!’ 39 So they grabbed him, dragged him out of the vineyard, and murdered him.

40 “When the owner of the vineyard returns,” Jesus asked, “what do you think he will do to those farmers?”

41 The religious leaders replied, “He will put the wicked men to a horrible death and lease the vineyard to others who will give him his share of the crop after each harvest.”

42 Then Jesus asked them, “Didn’t you ever read this in the Scriptures?

‘The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.
This is the Lord’s doing,
    and it is wonderful to see.’[i]

43 I tell you, the Kingdom of God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit. 44 Anyone who stumbles over that stone will be broken to pieces, and it will crush anyone it falls on.[j]

45 When the leading priests and Pharisees heard this parable, they realized he was telling the story against them—they were the wicked farmers. 46 They wanted to arrest him, but they were afraid of the crowds, who considered Jesus to be a prophet.

Notas al pie

 1. 21:5a Greek Tell the daughter of Zion. Isa 62:11.
 2. 21:5b Zech 9:9.
 3. 21:7 Greek over them, and he sat on them.
 4. 21:9a Greek Hosanna, an exclamation of praise that literally means “save now”; also in 21:9b, 15.
 5. 21:9b Pss 118:25-26; 148:1.
 6. 21:13 Isa 56:7; Jer 7:11.
 7. 21:16 Ps 8:2 (Greek version).
 8. 21:29-31 Other manuscripts read “The second.” In still other manuscripts the first son says “Yes” but does nothing, the second son says “No” but then repents and goes, and the answer to Jesus’ question is that the second son obeyed his father.
 9. 21:42 Ps 118:22-23.
 10. 21:44 This verse is not included in some early manuscripts. Compare Luke 20:18.