Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 21

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.

'Idite u selo pred vama

Prigovori li vam tko zbog toga, recite: "Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti.'

To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
    'Recite izraelskomu narodu[a]:
    Evo, kralj ti se vraća,
    ponizan jaše na magarcu,
    na magaretu, mladomu magaričinu.'[b]

Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.

Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.

Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:
    'Slava[c] Sinu Davidovu!
    Blagoslovljen koji dolazi u
    ime Gospodnje!
    Slava Bogu na nebu!'[d]

10 Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. 'Tko je taj?' pitali su.

11 Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12 Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

13 'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

14 U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.

15 Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: 'Slava Sinu Davidovu!' razgnjeve se

16 i upitaju ga: 'Čuješ li ti što govore?''Čujem

17 Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18 Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.

19 Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: 'Ne bilo više nikada na tebi roda!' I smokva se smjesta osuši.

20 Učenici se zaprepaste. 'Kako se smokva tako brzo sasušila?' pitali su.

21 'Zaista vam kažem,' odgovori im Isus, 'budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: "Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.

22 Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.'

O Isusovoj vlasti

23 Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: 'Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?'

24 'Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:

25 Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?'Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: 'Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

26 A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.'

27 Zato Isusu odgovore: 'Ne znamo.'A Isus im reče: 'Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!'

Prispodoba o dvojici sinova

28 'Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: "Sine, idi danas raditi u vinogradu!'

29 "Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.

30 Otac i drugome sinu reče isto. 'Idem, oče!' odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.

31 Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?''Onaj prvi

32 Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.'

Prispodoba o zlim vinogradarima

33 'Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

34 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35 Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.

36 On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37 Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

39 Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

40 Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?

41 Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.'

42 Isus ih upita: 'Niste li nikada čitali u Svetom pismu:
    "Kamen koji su graditelji odbacili
    postane ugaonim kamenom.
    To je Gospodnje djelo,
    čudesno našim očima.'[e]

43 Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.

44 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.'[f]

45 Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,

46 htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.
  2. Evanđelje po Mateju 21:5 Zaharija 9:9.
  3. Evanđelje po Mateju 21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!')
  4. Evanđelje po Mateju 21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.
  5. Evanđelje po Mateju 21:42 Psalam 118: 22-23.
  6. Evanđelje po Mateju 21:44 Neki rani rukopisi ne sadrže ovaj stih.

Het Boek

Mattheüs 21

Jezus komt in Jeruzalem aan en bezoekt de tempel

1Zij kwamen in de buurt van Bethfagé. Dat is een dorp op de helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei: ‘Als jullie het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng ze hier. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Here heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen.” ’ Dit klopt met wat de profeet Zacharia had gezegd: ‘Zeg tegen Jeruzalem: kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol en rijdt op een ezelsveulen.’ De twee leerlingen deden wat Jezus had gezegd en brachten de dieren bij Hem. Zij legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat Hij erop kon zitten. Van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor Hem uit op de weg. Anderen rukten takken van de bomen en legden die voor Hem neer. Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: ‘Hosanna! Eer voor de Zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here! Prijs Hem tot in de hoogste hemelen!’

10 Zo reed Hij Jeruzalem binnen. De hele stad was in rep en roer. ‘Wie is dit toch?’ werd er gevraagd. 11 De mensen die met Jezus waren meegekomen, antwoordden: ‘Dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’

12 Jezus ging naar de tempel en joeg de handelaars en hun klanten eruit. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide Hij omver. 13 ‘Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol!’ zei Hij.

14 Er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar Hem toe en Hij genas hen. 15 De leidende priesters en de bijbelgeleerden zagen deze geweldige wonderen en hoorden hoe zelfs kinderen in de tempel riepen: ‘God zegene de Zoon van David!’ Zij werden kwaad. 16 ‘Hoort U niet wat zij zeggen?’ vroegen zij aan Jezus. ‘Jawel,’ was zijn antwoord. ‘Maar hebt u nooit in de Psalmen gelezen: “Zelfs kinderen en babyʼs zullen Hem prijzen?” ’ 17 Hij liet hen staan en ging terug naar Bethanië, waar Hij de nacht doorbracht.

18 De volgende morgen ging Hij weer naar Jeruzalem. Onderweg kreeg Hij honger. 19 Hij zag een vijgeboom langs de weg staan en liep er heen. Maar er zaten geen vijgen aan. Alleen maar bladeren. ‘U zult nooit meer vruchten dragen!’ zei Hij tegen de boom. Meteen begon de vijgeboom te verdorren. 20 Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: ‘Hoe kan die vijgeboom zo vlug verdorren?’ 21 Jezus antwoordde: ‘Luister. Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee.” En hij zal het doen. 22 Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt.’

23 Toen Hij weer in de tempel was, vertelde Hij de mensen over God en zijn Koninkrijk. Terwijl Hij daarmee bezig was, kwamen enkele leidende priesters en Farizeeën naar Hem toe en vroegen: ‘Mag U dit alles wel doen? Wie heeft U daar de bevoegdheid voor gegeven?’ 24 ‘Dat zal Ik u vertellen,’ antwoordde Jezus, ‘als u Mij eerst antwoord geeft op deze vraag: 25 was Johannes de Doper door God gestuurd of niet?’ Ze begonnen met elkaar te overleggen: ‘Als we zeggen dat Johannes door God gestuurd was, zal Hij vragen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26 Maar als wij zeggen dat hij niet door God was gestuurd, krijgen wij het volk tegen ons. Al die mensen hier geloven dat Johannes een profeet was.’ 27 Ten slotte zeiden zij tegen Jezus dat ze het niet wisten. ‘Dan vertel Ik u ook niet wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen,’ zei Hij.

28 ‘Maar wat denkt u hiervan? Een man had twee zonen. Hij zei tegen de eerste: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.” 29 En de jongen antwoordde: “Nee, ik wil niet.” Maar later kreeg hij spijt en ging toch. 30 Daarna zei de vader tegen de tweede dat hij op het land moest gaan werken. En die zei: 31 “Ja, vader,” maar hij ging niet. Wie van de twee heeft gedaan wat zijn vader zei?’ ‘De eerste,’ antwoordden zij. Jezus legde hun uit wat Hij ermee wilde zeggen: ‘Tolontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het Koninkrijk van God komen dan u. 32 Want Johannes de Doper heeft verteld hoe u het met God in orde kunt maken. Maar u hebt hem niet geloofd. Het waren juist de tolontvangers en hoeren die hem wél geloofden! Hoewel u dat zag, hebt u niet gedaan wat Johannes zei. U wilde hem gewoon niet geloven.’

33 ‘Luister eens naar deze gelijkenis: een landeigenaar legde een wijngaard aan. Hij zette er een muur omheen, maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde een uitkijktoren. Daarna verhuurde hij de wijngaard aan enkele boeren en vertrok naar het buitenland. 34 In de oogsttijd stuurde hij enkele mannen naar de boeren toe om zijn deel van de oogst op te halen. 35 Maar de boeren begonnen met hen te vechten. De ene ranselden zij af. Een ander sloegen zij dood en weer een ander gooiden zij met stenen dood. 36 Daarna stuurde de eigenaar andere mannen. Nog meer dan de eerste keer. Maar hen verging het al niet veel beter. 37 Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon. Hij dacht dat zij hem wel zouden ontzien. 38 Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: “Daar is de erfgenaam! Laten wij hem doodslaan. Dan is de wijngaard van ons!” 39 Ze sleepten hem buiten de wijngaard en vermoordden hem. 40 Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen?’ 41 ‘Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven,’ antwoordden zij. ‘En de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren, die hem op tijd zullen betalen wat hem toekomt.’ 42 Jezus zei: ‘U hebt toch wel eens in de Psalmen gelezen: “De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Here heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder.” 43 Wat Ik wil zeggen, is dit: God zal zijn Koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat Hem geeft wat Hem toekomt. 44 Als u over deze steen valt, zult u te pletter slaan. En als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden.’ 45 De leidende priesters en Farizeeën begrepen nu wel dat deze voorbeelden op hen sloegen. 46 Daarom wilden zij Jezus gevangen laten nemen. Maar zij durfden niet, omdat ze bang waren voor de mensen, die in Hem een profeet zagen.