Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 2

Dar zvjezdoznanaca

1Isus se rodio u gradu Betlehemu u Judeji za vladavine kralja Heroda. U to vrijeme neki mudraci s Istoka stignu u Jeruzalem i stanu se raspitivati:

'Gdje je taj novorođeni kralj židova? Vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku pa smo mu se došli pokloniti.'

To veoma uznemiri kralja Heroda, a i sav Jeruzalem.

Kralj sazove svećeničke poglavare i pismoznance da se raspita gdje se Krist treba roditi.

'U Betlehemu u Judeji
    'Betleheme, ti nisi samo nevažno judejsko selo, jer će iz tebe poteći vladar koji će voditi moj narod, Izrael.''[a]

Tada Herod potajno pošalje po mudrace da od njih dozna vrijeme pojavka zvijezde.

Zatim ih pošalje u Betlehem: 'Pođite i pomnjivo se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete, vratite se i javite mi da mu se i ja pođem pokloniti.'

Poslušali su kralja i pošli. I gle! Zvijezda koju su vidjeli da izlazi išla je pred njima sve dok se nije zaustavila iznad mjesta gdje se nalazilo dijete.

10 Kad su ju ugledali, silno su se razveselili.

11 Uđu u kuću i ugledaju dijete s njegovom majkom Marijom te padnu ničice i poklone mu se. Zatim otvore škrinje s blagom i daruju mu zlato, tamjan i smirnu.

12 Poslije toga su u snu dobili upute da se ne vraćaju k Herodu, te su se u svoju zemlju vratili drugim putem.

Bijeg u Egipat

13 Kad su otišli, anđeo se Gospodnji ukaže u snu Josipu. 'Ustani i bježi u Egipat s djetetom i s njegovom majkom

14 Josip ustane i još se iste noći zaputi u Egipat s Marijom i djetetom.

15 Ostao je ondje sve do Herodove smrti. Time se ispunilo što je Gospodin rekao preko proroka: 'Pozvao sam svojega sina iz Egipta.'[b]

16 Kad uvidi da su ga mudraci izigrali, Herod se silno razgnjevi i pošalje vojnike da u Betlehemu i po svoj okolici pobiju sve dječake od dvije godine i mlađe, prema vremenu izlaska zvijezde za koje se raspitao u mudraca.

17 Tako se ispunilo proročanstvo proroka Jeremije:
18     'U Rami se čuje glas, zapomaganje i gorak plač; to Rahela oplakuje svoju djecu i ne dade se utješiti jer ih više nema.'

Povratak iz Egipta

19 Kad je Herod umro, u Egiptu se anđeo Gospodnji ukaže Josipu u snu i reče mu:

20 'Ustani i povedi dijete i njegovu majku natrag u izraelsku zemlju, jer su oni koji su ga pokušavali ubiti mrtvi.'

21 On ustane, uzme dijete i majku i vrati se u Izrael.

22 Putem dozna da je novim kraljem postao Arhelaj, Herodov sin, pa se prestraši. Tada i u snu dobije upozorenje da ne ide u Judeju, te umjesto toga ode u Galileju

23 i nastani se u Nazaretu. Time se ispunilo što su o Mesiji napisali proroci: 'Zvat će se Nazarećanin.'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 2:6 Mihej 5:2; 2 Samuel 5:2.
 2. Evanđelje po Mateju 2:15 Hošea 11:1.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 2

Vizita magilor

1După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod[a], iată că nişte magi din Răsărit[b] au venit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în Răsărit[c] şi am venit să ne închinăm Lui!“

Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru şi, împreună cu el, s-a tulburat tot Ierusalimul. El i-a adunat pe toţi preoţii conducători şi pe toţi cărturarii[d] poporului şi i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul. Ei i-au răspuns: „În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice:

«Dar tu, Betleeme, ţinut al lui Iuda,
    nu eşti nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda,
căci din tine va ieşi un Conducător
    Care va păstori poporul Meu, Israel!»“[e]

Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei vremea când apăruse steaua. Apoi i-a trimis la Betleem, spunându-le: „Duceţi-vă şi cercetaţi cu atenţie despre Copil, iar când Îl veţi găsi, anunţaţi-mă şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui!“

După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit[f] a mers înaintea lor până când a ajuns şi s-a oprit deasupra locului unde era Copilul. 10 Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei. 11 Când au intrat în casă şi L-au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama Lui, s-au prosternat închinându-se înaintea Lui, şi-au deschis cuferele cu comori şi I-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 Apoi, fiind înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre ţara lor, pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13 După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!“

14 Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a plecat în timpul nopţii în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“[g].

16 Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înşelat de magi şi a trimis să fie ucişi toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. 17 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18 „Un ţipăt a fost auzit în Rama,
    plânset şi bocet mult:
Rahela îşi plânge copiii
    şi nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“[h].

Întoarcerea în Nazaret

19 După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20 şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viaţa Copilului au murit!” 21 Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a venit în Israel. 22 Dar când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau[i] în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în ţinuturile Galileii. 23 S-a dus acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeţi, şi anume că El va fi numit nazarinean[j].

Notas al pie

 1. Matei 2:1 Irod cel Mare (37-4 î.Cr.)
 2. Matei 2:1 Probabil astrologi, originari fie din Persia, fie din Arabia, ambele la răsărit de Canaan
 3. Matei 2:2 Sau: steaua răsărind
 4. Matei 2:4 Lit.: scribi, în sensul de erudiţi, experţi în Lege; cei care studiau, interpretau şi învăţau legea scrisă şi orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte
 5. Matei 2:6 Vezi Mica 5:2
 6. Matei 2:9 Sau: o văzuseră răsărind
 7. Matei 2:15 Vezi Osea 11:1; textul din Osea face referire la exodul lui Israel din Egipt, însă Matei vede istoria lui Israel recapitulată în viaţa lui Isus
 8. Matei 2:18 Vezi Ier. 31:15
 9. Matei 2:22 Fiul lui Irod cel Mare; a domnit peste Iudeea şi Samaria (4 î.Cr-6 d.Cr.). A fost un despot deosebit de crud, fiind detronat
 10. Matei 2:23 Probabil Matei face referire la mai multe texte profetice, care spun că Mesia va fi dispreţuit, Nazaretul fiind un oraş obscur, ai cărui locuitori erau dispreţuiţi (vezi In. 1:45-46); poate fi, în acelaşi timp, şi o aluzie la termenul ebraic nezer/neţer (vlăstar) din Is. 11:1