Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 5

Isus iscjeljuje bogalja

1Nakon toga Isus se vrati u Jeruzalem na židovski vjerski blagdan.

U gradu se, blizu Ovčjih vrata, nalazio ribnjak s pet natkrivenih trijemova, koji se na hebrejskome zove Bethesda.

Pod trijemovima je ležalo mnoštvo bolesnika - sakatih, slijepih i uzetih - čekajući da se uzbiba voda jer je

anđeo Gospodnji silazio s vremena na vrijeme i gibao vodu, a onaj tko bi nakon toga prvi ušao u vodu ozdravio bi ma od čega bolovao.

Tu je ležao neki bogalj, bolestan već trideset osam godina.

Kad ga Isus spazi i dozna kako dugo boluje, upita ga: 'želiš li ozdraviti?'

'Ne mogu ozdraviti, Gospodine,' reče čovjek, 'jer nemam nikoga da mi pomogne ući u ribnjak kad se voda uzburka. Dok ja pokušavam sići do nje, uvijek me netko pretekne.'

Isus mu reče: 'Ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!'

Čovjek tog trenutka ozdravi. Uzme svoj ležaj i počne hodati uokolo. Toga je dana, međutim, bila subota.

10 židovski vođe stoga prigovoriše iscijeljenom čovjeku: 'Ne smiješ raditi u subotu! Noseći taj ležaj, kršiš zakon!'

11 'Onaj koji me ozdravio reče mi: "Uzmi svoj ležaj i idi!'' odgovori čovjek.

12 'Tko je taj koji ti je takvo što rekao?' pitali su.

13 Iscijeljeni čovjek to nije znao. Isus je nestao u mnoštvu jer je ondje bilo mnogo svijeta.

14 Poslije ga Isus pronađe u Hramu i reče mu: 'Ozdravio si; ne griješi više da te ne bi i što gore snašlo!'

15 Čovjek tada ode i reče židovskim vođama da je Isus taj koji ga je iscijelio.

Isus tvrdi da je Božji Sin

16 Zbog toga židovi počeše optuživati Isusa da krši zakon o suboti.

17 Isus im odgovori: 'Moj Otac neprestano radi, a ja slijedim njegov primjer.'

18 Od tada su ga židovski vođe još revnije nastojali smaknuti jer ne samo da je kršio njihov zakon o suboti nego je i o Bogu govorio kao o svojem Ocu izjednačujući se tako s njime.

19 Isus im reče: 'Zaista vam kažem: Sin sam od sebe ne može učiniti ništa. Radi samo ono što vidi da radi i Otac, i to na jednak način.

20 Jer Otac voli Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Sin će učiniti još mnogo veća čuda nego što je ozdravljenje ovoga čovjeka; čudom ćete se čuditi.

21 Od mrtvih će podignuti one koje zaželi, upravo kao što i Otac uskrisuje mrtve i oživljuje ih.

22 A Otac prepušta Sinu svaku osudu grijeha.

23 Tako će svi slaviti Sina, baš kao što slave i Oca. Tko ne iskazuje čast Božjemu Sinu, kojega je on poslao, sigurno ne proslavlja ni Oca.

24 Zaista vam kažem, svatko tko sluša moju poruku i tko vjeruje onome koji me poslao ima vječni život i nikada neće biti osuđen za svoje grijehe jer je već prešao iz smrti u život.

25 I zaista vam kažem da dolazi vrijeme, zapravo je već došlo, kad će mrtvi čuti glas Božjega Sina i oni koji ga poslušaju, živjet će.

26 Otac ima život u sebi i svojem je Sinu dao da ima život u sebi.

27 Dao mu je i vlast da sudi jer je on Sin Čovječji.

28 Ne čudite se tomu! Uistinu dolazi vrijeme kad će svi mrtvi u grobovima čuti glas Božjega Sina i

29 ponovno će ustati - oni koji su činili dobro, na uskrsnuće u život, a koji su činili zlo, na uskrsnuće u propast.

30 Ali ja ne činim ništa a da ne upitam Oca. Sudim kako mi je rečeno i moj je sud savršeno pravedan jer ne tražim vlastitu volju, nego sudim prema volji onoga koji me je poslao.'

Svjedočanstva o Isusu

31 'Kad bih ja sam za sebe svjedočio, moje svjedočanstvo ne bi bilo vjerodostojno,

32 ali i Otac svjedoči za mene i uvjeravam vas da je to što on o meni kaže istinito.

33 Poslali ste izaslanike da slušaju propovijedi Ivana Krstitelja; sve što je kazao o meni istina je.

34 Ali najtočnije svjedočanstvo o meni ne dolazi od čovjeka, iako sam vas podsjetio na Ivanovo svjedočanstvo kako biste povjerovali u mene i spasili se.

35 Ivan je bio svjetiljka koja je gorjela i svijetlila, a vi ste htjeli neko vrijeme uživati u njegovoj svjetlosti.

36 Ja, međutim, imam veće svjedočanstvo od Ivanova: djela koja činim. Otac mi je dao da ih činim i ona svjedoče o tomu da me je Otac poslao.

37 I sam je Otac svjedočio za mene. Vi niste nikada čuli njegov glas ni vidjeli njegovo lice.

38 Njegova riječ ne prebiva u vama jer ne vjerujete meni, koga vam je poslao.

39 Vi proučavate Sveto pismo jer mislite da će vam ono dati vječni život. Ono upućuje na mene.

40 A vi ipak nećete doći k meni da biste primili vječni život.

41 Ne primam slave od ljudi

42 jer znam da u sebi nemate Božje ljubavi.

43 Znam to jer sam vam došao u Očevo ime, a vi me odbijate primiti iako vrlo spremno prihvaćate one koji dolaze samo u vlastito ime.

44 Kako biste i mogli vjerovati kad rado primate časti jedni od drugih, a ne marite za to da steknete čast od jedinoga Boga?

45 Neću, međutim, ja biti taj koji će vas zbog toga optužiti pred Ocem. Optužit će vas Mojsije. Da, Mojsije u koga se uzdate.

46 Jer kad biste vjerovali Mojsiju, koji je pisao o meni, vjerovali biste i meni.

47 A kako ne vjerujete onomu što je on napisao, nije čudno da ne vjerujete ni mojim riječima.'

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 5

Исцеление больного у пруда

1Немного позже Иса пошёл на иудейский праздник в Иерусалим. В Иерусалиме, недалеко от Овечьих ворот, есть пруд, называемый на арамейском языке Вифезда, окружённый пятью крытыми колоннадами. 3-4 Там лежало много инвалидов: слепых, хромых и парализованных.[a] Среди них был человек, больной уже тридцать восемь лет. Когда Иса увидел его лежащим там и узнал, что тот уже давно в таком состоянии, Он спросил его:

– Ты хочешь выздороветь?

Больной ответил:

– Господин, да ведь нет никого, кто бы помог мне войти в воду, когда вода бурлит. А когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь меня уже опережает.

Тогда Иса сказал ему:

– Встань! Возьми свою постель и иди.

И этот человек в тот же миг стал здоров. Он взял свою постель и пошёл.

Это произошло в субботу[b]. 10 Предводители иудеев поэтому сказали исцелённому:

– Сегодня суббота, и тебе нельзя нести постель.

11 Но он ответил:

– Тот, Кто исцелил меня, Тот и сказал мне: «Возьми свою постель и иди».

12 Они спросили:

– Кто Он такой, Тот, Кто сказал тебе взять постель и идти?

13 Исцелённый и сам не знал, кто Это был, потому что Иса скрылся в толпе, которая была там. 14 Позже Иса нашёл его в храме и сказал:

– Ну вот ты и здоров. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой ещё худшего.

15 Человек этот тогда пошёл и сказал предводителям иудеев, что его исцелил Иса.

Вечная жизнь через Сына

16 Предводители иудеев стали преследовать Ису, потому что Он сделал это в субботу. 17 Иса же сказал им:

– Мой Отец совершает работу всегда, и Я тоже это делаю.

18 Тогда предводители иудеев ещё более усердно стали искать возможности убить Ису, ведь Он не только нарушал закон о субботе, но к тому же называл Всевышнего Своим Отцом, приравнивая Себя к Всевышнему.

19 На это Иса ответил им так:

– Говорю вам истину: Сын ничего не может делать Сам от Себя, пока не увидит Отца делающим. То, что делает Отец, делает и Сын. 20 Ведь Отец любит Сына и показывает Ему всё, что делает Сам, и вы удивитесь, потому что Он покажет Ему более великие дела. 21 Точно так, как Отец воскрешает мёртвых и даёт им жизнь, так и Сын даёт жизнь тем, кому хочет. 22 Более того, Отец никого не судит, Он доверил весь суд Сыну, 23 чтобы все почитали Сына, как чтят Отца. Тот, кто не чтит Сына, не чтит и Отца, пославшего Сына.

24 Говорю вам истину: всякий, кто слышит Моё слово и верит Пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и ему не придётся приходить на Суд, он уже перешёл из смерти в жизнь. 25 Говорю вам истину, наступает время, и уже наступило, когда мёртвые услышат голос (вечного) Сына Всевышнего, и те, кто услышит, оживут. 26 Потому что, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так Он дал иметь жизнь в Самом Себе и Сыну. 27 Он дал Ему власть судить, потому что Он – Ниспосланный как Человек.

28 Не удивляйтесь этому, потому что настанет время, когда все, кто находится сейчас в могилах, услышат Его голос 29 и выйдут из могил. Те, кто делал добро, воскреснут, чтобы жить, и те, кто делал зло, поднимутся, чтобы получить осуждение. 30 Я не могу ничего делать Сам от Себя. Я сужу так, как Мне сказано, и Мой суд справедлив, потому что Я стремлюсь исполнить не Свою волю, а волю Пославшего Меня.

Иса Масих подтверждает истинность Своих слов

31 – Если бы Я свидетельствовал Сам о Себе, то свидетельство Моё было бы недействительно,[c] 32 но обо Мне свидетельствует ещё один свидетель, и Я знаю, что Его свидетельство обо Мне истинно. 33 Вы посылали к Яхии, и он свидетельствовал об истине. 34 Я не нуждаюсь в свидетельстве людей, но говорю об этом, чтобы вы были спасены. 35 Яхия был горящим и сияющим светильником, и вы хотели хоть некоторое время порадоваться при его свете.

36 Но у Меня есть свидетельство сильнее свидетельства Яхии. Дела, которые Отец поручил Мне совершить и которые Я совершаю, свидетельствуют о том, что Отец послал Меня. 37 Обо Мне свидетельствует и Сам Отец, пославший Меня. Вы никогда не слышали Его голоса и не видели Его облика. 38 Его слово не живёт в вас, потому что вы не верите Мне – Тому, Кого Он послал. 39 Вы старательно исследуете Писание, надеясь через него получить жизнь вечную. А ведь это Писание свидетельствует обо Мне! 40 Однако вы отказываетесь прийти ко Мне, чтобы получить жизнь.

41 Мне не нужна слава от людей, 42 но Я знаю вас: в ваших сердцах нет любви к Аллаху. 43 Я пришёл во имя Моего Отца, и вы Меня не принимаете, но когда кто-либо другой придёт во имя самого себя – его вы примете. 44 Как вы можете поверить, когда вы ищете похвалы друг от друга, но не прилагаете никаких усилий, чтобы получить похвалу от единого Бога? 45 Не думайте, однако, что Я буду обвинять вас перед Отцом. Ваш обвинитель – Муса, на которого вы возлагаете ваши надежды. 46 Если бы вы верили Мусе, то верили бы и Мне, потому что Муса писал обо Мне.[d] 47 Но если вы не верите тому, что он написал, то как вы можете поверить тому, что Я говорю?

Notas al pie

  1. 5:3-4 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Они ожидали движения воды. Иногда ангел от Вечного сходил и возмущал воду, и тогда первый, кто входил в пруд, исцелялся от любой болезни».
  2. 5:9 Суббота   – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь.
  3. 5:31 По законам Таурата требовалось свидетельство двух или трёх человек (см. Втор. 19:15). Здесь мы видим пять свидетельств об Исе: Яхия (ст. 33), дела Исы (ст. 36), Отец Небесный (ст. 37), Священное Писание (ст. 39) и пророк Муса (ст. 46).
  4. 5:46 Во всех частях Таурата Муса пророчески писал о Масихе. См., напр., Нач. 49:10; Исх. 12:21; Лев. 17:11; Чис. 24:17; Втор. 18:15.