Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 4

Isus i Samarijanka

1Kad je Gospodin saznao da su farizeji čuli kako on, Isus, krsti više učenika nego Ivan,

iako ih nije on osobno krstio, nego učenici,

ode iz Judeje i vrati se u pokrajinu Galileju.

Na putu je morao proći kroz Samariju.

Došao je do samarijskoga sela Sihara, blizu zemljišta koje je Jakov dao svojemu sinu Josipu.

Tu se nalazio Jakovljev zdenac. Umoran od dugotrajnog hodanja, Isus je tako sjedio pokraj zdenca. Bilo je to oko podneva.

Ubrzo zatim dođe po vodu neka Samarijanka i Isus ju zamoli: 'Daj mi da se napijem.'

Bio je sam jer su njegovi učenici otišli u grad kupiti hrane.

'Ti si židov, a ja Samarijanka. Kako to da od mene tražiš vode?' upita žena. židovi se, naime, nisu družili sa Samarijancima.

10 Isus odgovori: 'Kad bi ti samo znala kakav ti dar nudi Bog i tko sam ja koji te tražim piti, tražila bi od mene žive vode i ja bih ti je dao.'

11 'Gospodine, pa ti nemaš ni kabla ni užeta

12 Osim toga, zar si veći od našeg praoca Jakova, koji nam je dao ovaj zdenac? Kako možeš nuditi bolju vodu od ove koju su pili on i njegovi sinovi i kojom su napajali stoku?'

13 Isus odgovori: 'Tko god pije tu vodu, opet će ožednjeti.

14 A tko pije vodu koju ću mu ja dati, nikada više neće ožednjeti. Štoviše, ta će voda u njemu postati nepresušnim izvorom koji struji u vječni život.'

15 'Gospodine, molim te

16 'Idi i dovedi svojeg muža, pa se vrati ovamo!' reče joj Isus.

17 'Ali ja nemam muža

18 'Jer si imala pet muževa, a nisi vjenčana ni s ovim s kojim sada živiš. Istinu si rekla.'

19 'Gospodine,' reče žena, 'vidim da si prorok.

20 Zašto vi židovi tvrdite da se Bogu treba klanjati jedino u Jeruzalemu, kad su mu se naši preci klanjali na ovoj gori?'

21 Isus joj odgovori: 'Vjeruj mi, ženo, dolazi vrijeme kad više neće biti potrebno štovati Oca ni na ovoj planini ni u Jeruzalemu.

22 Vi Samarijanci ne znate onoga kojemu se klanjate, a mi židovi ga znamo jer spasenje dolazi od židova.

23 Ali dolazi vrijeme - već je stiglo - kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini. Bog želi takve klanjatelje.

24 Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.'

25 'Znam da će jednoga dana doći Mesija, zvani Krist - Pomazanik

26 Tada joj Isus reče: 'Ja sam Mesija.'[a]

27 Nato stignu njegovi učenici. Začude se što razgovara sa ženom, ali ga nitko ne upita zašto s njom razgovara i o čemu govore.

28 žena tada ostavi svoju posudu kraj zdenca pa ode u grad i svima reče:

29 'Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam dosad učinila. Da to nije Krist?'

30 I ljudi su dolazili iz grada da ga vide.

31 Učenici su ga nudili: 'Rabbi, jedi!'

32 'Neću,' odgovarao im je, 'ja imam hrane za koju vi i ne znate.'

33 'Zar mu je netko već donio jelo?' pitali su učenici jedan drugoga.

34 Isus im tada objasni: 'Moja je hrana činiti volju onoga koji me poslao i dovršiti njegovo djelo.

35 Vi kažete da rad na žetvi neće početi dok ne mine ljeto, a to je tek za četiri mjeseca. No pogledajte oko sebe! Prostrana polja bjelasaju se svuda i već su spremna za žetvu.

36 žeteoci će biti dobro plaćeni, a plod njihove žetve su ljudi koji su dobili vječni život. Kakve li radosti i za sijače i za žeteoce!

37 Istinita je izreka da jedan sije, a drugi žanje.

38 Ja sam vas poslao da žanjete ondje gdje se niste trudili - drugi su naporno radili, a vi ste dobili plod njihova truda.'

Obraćenje Samarijanaca

39 Mnogi Samarijanci iz toga grada povjerovali su u njega zbog ženina svjedočanstva: 'Rekao mi je sve što sam ikad činila!'

40 Kad su Samarijanci došli do zdenca vidjeti Isusa, zamolili su ga da ostane kod njih. I ostao je ondje dva dana.

41 Mnogi su povjerovali u njega kad su ga čuli govoriti.

42 A ženi su kazali: 'Sada vjerujemo jer smo ga i sami čuli, a ne zbog onoga što si nam ti ispričala. On je zaista Spasitelj svijeta!'

Isus iscjeljuje činovnikova sina

43 Dva dana nakon toga Isus ode odande u Galileju.

44 Sam Isus bijaše rekao da prorok nema časti u vlastitom zavičaju.

45 Ali Galilejci su ga lijepo primili jer su za svetkovanja Pashe bili u Jeruzalemu i vidjeli njegova čudesna djela.

46 Putujući Galilejom, stigao je u grad Kanu, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. U gradu Kafarnaumu bio je neki kraljevski činovnik čiji je sin bio vrlo bolestan.

47 Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje i da putuje kroz Galileju, ode u Kanu te zamoli Isusa da dođe u Kafarnaum i iscijeli mu sina na samrti.

48 Isus reče: 'Vi zaista nećete vjerovati ne vidite li znakove i čudesa.'

49 Kraljevski ga je činovnik preklinjao: 'Gospodine, molim te, dođi dok mi dijete nije umrlo!'

50 'Idi kući,' reče mu Isus, 'sin ti je živ.' Čovjek povjeruje Isusovim riječima i uputi se doma.

51 Dok je još bio na putu, susretne svoje sluge koji su nosili vijest da mu je dijete živo.

52 Upita ih kada se dječak počeo osjećati bolje, a oni mu rekoše: 'Jučer poslijepodne oko jedan sat groznica mu je naglo minula.'

53 Otac shvati da je to bilo upravo onda kad mu je Isus rekao: 'Sin ti je živ.' Činovnik i svi njegovi ukućani povjeruju u Isusa.

54 Bilo je to drugo čudo koje je Isus učinio u Galileji vraćajući se iz Judeje.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 4:26 U grčkome: Ja sam, koji govorim s tobom.

New Russian Translation

John 4

Иисус говорит с самарянкой у колодца

1Фарисеи услышали о том, что Иисус приобретал и крестил больше учеников, чем Иоанн, 2хотя на самом деле крестил не Иисус, а Его ученики. 3Когда Иисус узнал, что о Нем говорят, Он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. 4Путь Его лежал через Самарию, 5и Он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу[a]. 6Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа[b].

7К колодцу пришла за водой одна самарийская[c] женщина.

– Дай Мне, пожалуйста, напиться воды, – попросил ее Иисус.

8Ученики Его в это время пошли в город купить еды. 9Самарянка удивилась:

– Ты иудей, а я самарянка, как это Ты можешь просить у меня напиться?

(Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами[d].)

10Иисус ответил ей:

– Если бы ты знала о даре Божьем и о том, Кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды.

11Женщина сказала:

– Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у Тебя живая вода? 12Неужели Ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?

13Иисус ответил:

– Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. 14Тот же, кто пьет воду, которую Я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь.

15Женщина сказала Ему:

– Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой.

16Он сказал ей:

– Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда.

17– У меня нет мужа, – ответила женщина.

Иисус сказал ей:

– Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. 18Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе; это ты правду сказала.

19– Господин, – сказала женщина, – я вижу, что Ты пророк. 20Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе[e], а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме?

21Иисус ответил:

– Поверь Мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. 22Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь, мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение – от иудеев. 23Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе Отец. 24Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

25Женщина сказала:

– Я знаю, что должен прийти Мессия[f], Которого называют Христом; вот когда Он придет, Он нам все и объяснит.

26Иисус сказал ей:

– Это Я, Тот, Кто говорит с тобой.

Иисус говорит о духовной жатве

27В это время возвратились Его ученики и удивились, что Иисус разговаривает с женщиной. Но никто, однако, не спросил, что Он хотел и почему Он с ней говорил. 28Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям:

29– Идите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне все, что я сделала. Не Христос ли Он?

30Народ из города пошел к Иисусу. 31В это время Его ученики настаивали:

– Рабби, поешь что-нибудь.

32Но Он сказал им:

– У Меня есть пища, о которой вы не знаете.

33Тогда ученики стали переговариваться:

– Может, кто-то принес Ему поесть?

34– Пища Моя состоит в том, – сказал Иисус, – чтобы исполнить волю Пославшего Меня и совершить Его дело. 35Разве вы не говорите: «Еще четыре месяца, и будет жатва»? А Я говорю вам: поднимите глаза и посмотрите на поля, как они уже созрели для жатвы! 36Жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. 37В этом случае верно изречение: один сеет, а другой жнет. 38Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов.

Многие самаряне уверовали в Иисуса

39Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала:

– Он рассказал мне все, что я сделала.

40Самаряне пришли к Нему и стали упрашивать Его остаться с ними, и Иисус провел там два дня. 41И еще больше людей уверовали в Него из-за Его слов. 42Они говорили женщине:

– Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что Этот Человек действительно Спаситель мира.

Проповедь Иисуса в Галилее

43Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. 44Он и Сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. 45Однако когда Он пришел в Галилею, галилеяне Его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели все, что Иисус там совершил.

Иисус исцеляет сына придворного

46Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. 47Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к Нему и умолял Его исцелить сына, который был при смерти.

48Иисус сказал ему:

– Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите.

49Но придворный лишь ответил:

– Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер.

50Иисус ответил:

– Иди, твой сын будет жить.

Человек поверил слову Иисуса и пошел. 51Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. 52Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали:

– Вчера в седьмом часу[g] жар у него прошел.

53Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить».

Придворный и все его домашние поверили. 54Это было второе знамение, сотворенное Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею.

Notas al pie

  1. 4:5 См. Быт. 33:18-19; 48:21-22.
  2. 4:6 То есть около полудня.
  3. 4:7 Самаряне – этот народ имеет смешанное происхождение. Потомки десяти северных родов Израиля и переселенцев из других частей Ассирийской империи, они признают только Пятикнижие Моисея, но не другие книги Писания.
  4. 4:9 Между иудеями и самарянами существовала давняя вражда. Для иудея самаряне были ритуально нечистым народом, и поэтому пользование их посудой влекло за собой церемониальное осквернение.
  5. 4:20 На этой горе – самаряне поклонялись Богу на горе Геризим, которая находится на расстоянии более 40 километров севернее от Иерусалима.
  6. 4:25 Мессия – самаряне, также как и иудеи, ожидали Мессию. Но, признавая только Пятикнижие, они не могли считать его Царем из потомков Давида. По их понятиям Мессия, которого они называли Тахеб, должен был быть пророком, учителем и законодателем, подобным Моисею, который разрешит все их проблемы (см. Втор. 18:15-18).
  7. 4:52 То есть в час дня.