Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 4

Isus i Samarijanka

1Kad je Gospodin saznao da su farizeji čuli kako on, Isus, krsti više učenika nego Ivan,

iako ih nije on osobno krstio, nego učenici,

ode iz Judeje i vrati se u pokrajinu Galileju.

Na putu je morao proći kroz Samariju.

Došao je do samarijskoga sela Sihara, blizu zemljišta koje je Jakov dao svojemu sinu Josipu.

Tu se nalazio Jakovljev zdenac. Umoran od dugotrajnog hodanja, Isus je tako sjedio pokraj zdenca. Bilo je to oko podneva.

Ubrzo zatim dođe po vodu neka Samarijanka i Isus ju zamoli: 'Daj mi da se napijem.'

Bio je sam jer su njegovi učenici otišli u grad kupiti hrane.

'Ti si židov, a ja Samarijanka. Kako to da od mene tražiš vode?' upita žena. židovi se, naime, nisu družili sa Samarijancima.

10 Isus odgovori: 'Kad bi ti samo znala kakav ti dar nudi Bog i tko sam ja koji te tražim piti, tražila bi od mene žive vode i ja bih ti je dao.'

11 'Gospodine, pa ti nemaš ni kabla ni užeta

12 Osim toga, zar si veći od našeg praoca Jakova, koji nam je dao ovaj zdenac? Kako možeš nuditi bolju vodu od ove koju su pili on i njegovi sinovi i kojom su napajali stoku?'

13 Isus odgovori: 'Tko god pije tu vodu, opet će ožednjeti.

14 A tko pije vodu koju ću mu ja dati, nikada više neće ožednjeti. Štoviše, ta će voda u njemu postati nepresušnim izvorom koji struji u vječni život.'

15 'Gospodine, molim te

16 'Idi i dovedi svojeg muža, pa se vrati ovamo!' reče joj Isus.

17 'Ali ja nemam muža

18 'Jer si imala pet muževa, a nisi vjenčana ni s ovim s kojim sada živiš. Istinu si rekla.'

19 'Gospodine,' reče žena, 'vidim da si prorok.

20 Zašto vi židovi tvrdite da se Bogu treba klanjati jedino u Jeruzalemu, kad su mu se naši preci klanjali na ovoj gori?'

21 Isus joj odgovori: 'Vjeruj mi, ženo, dolazi vrijeme kad više neće biti potrebno štovati Oca ni na ovoj planini ni u Jeruzalemu.

22 Vi Samarijanci ne znate onoga kojemu se klanjate, a mi židovi ga znamo jer spasenje dolazi od židova.

23 Ali dolazi vrijeme - već je stiglo - kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini. Bog želi takve klanjatelje.

24 Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.'

25 'Znam da će jednoga dana doći Mesija, zvani Krist - Pomazanik

26 Tada joj Isus reče: 'Ja sam Mesija.'[a]

27 Nato stignu njegovi učenici. Začude se što razgovara sa ženom, ali ga nitko ne upita zašto s njom razgovara i o čemu govore.

28 žena tada ostavi svoju posudu kraj zdenca pa ode u grad i svima reče:

29 'Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam dosad učinila. Da to nije Krist?'

30 I ljudi su dolazili iz grada da ga vide.

31 Učenici su ga nudili: 'Rabbi, jedi!'

32 'Neću,' odgovarao im je, 'ja imam hrane za koju vi i ne znate.'

33 'Zar mu je netko već donio jelo?' pitali su učenici jedan drugoga.

34 Isus im tada objasni: 'Moja je hrana činiti volju onoga koji me poslao i dovršiti njegovo djelo.

35 Vi kažete da rad na žetvi neće početi dok ne mine ljeto, a to je tek za četiri mjeseca. No pogledajte oko sebe! Prostrana polja bjelasaju se svuda i već su spremna za žetvu.

36 žeteoci će biti dobro plaćeni, a plod njihove žetve su ljudi koji su dobili vječni život. Kakve li radosti i za sijače i za žeteoce!

37 Istinita je izreka da jedan sije, a drugi žanje.

38 Ja sam vas poslao da žanjete ondje gdje se niste trudili - drugi su naporno radili, a vi ste dobili plod njihova truda.'

Obraćenje Samarijanaca

39 Mnogi Samarijanci iz toga grada povjerovali su u njega zbog ženina svjedočanstva: 'Rekao mi je sve što sam ikad činila!'

40 Kad su Samarijanci došli do zdenca vidjeti Isusa, zamolili su ga da ostane kod njih. I ostao je ondje dva dana.

41 Mnogi su povjerovali u njega kad su ga čuli govoriti.

42 A ženi su kazali: 'Sada vjerujemo jer smo ga i sami čuli, a ne zbog onoga što si nam ti ispričala. On je zaista Spasitelj svijeta!'

Isus iscjeljuje činovnikova sina

43 Dva dana nakon toga Isus ode odande u Galileju.

44 Sam Isus bijaše rekao da prorok nema časti u vlastitom zavičaju.

45 Ali Galilejci su ga lijepo primili jer su za svetkovanja Pashe bili u Jeruzalemu i vidjeli njegova čudesna djela.

46 Putujući Galilejom, stigao je u grad Kanu, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. U gradu Kafarnaumu bio je neki kraljevski činovnik čiji je sin bio vrlo bolestan.

47 Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje i da putuje kroz Galileju, ode u Kanu te zamoli Isusa da dođe u Kafarnaum i iscijeli mu sina na samrti.

48 Isus reče: 'Vi zaista nećete vjerovati ne vidite li znakove i čudesa.'

49 Kraljevski ga je činovnik preklinjao: 'Gospodine, molim te, dođi dok mi dijete nije umrlo!'

50 'Idi kući,' reče mu Isus, 'sin ti je živ.' Čovjek povjeruje Isusovim riječima i uputi se doma.

51 Dok je još bio na putu, susretne svoje sluge koji su nosili vijest da mu je dijete živo.

52 Upita ih kada se dječak počeo osjećati bolje, a oni mu rekoše: 'Jučer poslijepodne oko jedan sat groznica mu je naglo minula.'

53 Otac shvati da je to bilo upravo onda kad mu je Isus rekao: 'Sin ti je živ.' Činovnik i svi njegovi ukućani povjeruju u Isusa.

54 Bilo je to drugo čudo koje je Isus učinio u Galileji vraćajući se iz Judeje.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 4:26 U grčkome: Ja sam, koji govorim s tobom.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ин 4

Сомарянка у колодца

1Блюстители Закона услышали о том, что Исо приобретал и погружал в воду[a] больше учеников, чем Яхьё, хотя на самом деле совершал обряд погружения в воду[b] не Исо, а Его ученики. Когда Исо узнал, что о Нём говорят, Он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь Его лежал через Сомарию, и Он пришёл в сомарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Якуб некогда дал своему сыну Юсуфу[c]. Там был колодец Якуба, и Исо, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около полудня.

К колодцу пришла за водой одна сомарийская[d] женщина.

– Дай Мне, пожалуйста, напиться воды, – попросил её Исо.

Ученики Его в это время пошли в город купить еды.

Сомарянка удивилась:

– Ты иудей, а я сомарянка, как это Ты можешь просить у меня напиться? (Дело в том, что иудеи не общаются с сомарянами.[e])

10 Исо ответил ей:

– Если бы ты знала о даре Всевышнего и о том, Кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды.

11 Женщина сказала:

– Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у Тебя живая вода? 12 Неужели Ты больше нашего предка Якуба, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?

13 Исо ответил:

– Кто пьёт эту воду, тот опять захочет пить. 14 Тот же, кто пьёт воду, которую Я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нём источником, текущим в вечную жизнь.

15 Женщина сказала Ему:

– Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить и мне не нужно было приходить сюда за водой.

16 Он сказал ей:

– Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда.

17 – У меня нет мужа, – ответила женщина.

Исо сказал ей:

– Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. 18 Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живёшь, не муж тебе; это ты правду сказала.

19 – Господин, – сказала женщина, – я вижу, что Ты пророк. 20 Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе[f], а вы, иудеи, говорите, что Всевышнему следует поклоняться в Иерусалиме?

21 Исо ответил:

– Поверь Мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. 22 Вы, сомаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь, мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение – от иудеев. 23 Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе Отец. 24 Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

25 Женщина сказала:

– Я знаю, что должен прийти Масех[g] (то есть «Помазанник»); вот когда Он придёт, Он нам всё и объяснит.

26 Исо сказал ей:

– Это Я, Тот, Кто говорит с тобой.

О духовной жатве

27 В это время возвратились Его ученики и удивились, что Исо разговаривает с женщиной. Но никто, однако, не спросил, что Он хотел и почему Он с ней говорил. 28 Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям:

29 – Идите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне всё, что я сделала. Не Масех ли Он?

30 Народ из города пошёл к Исо. 31 В это время Его ученики настаивали:

– Учитель, поешь что-нибудь.

32 Но Он сказал им:

– У Меня есть пища, о которой вы не знаете.

33 Тогда ученики стали переговариваться:

– Может, кто-то принёс Ему поесть?

34 – Пища Моя состоит в том, – сказал Исо, – чтобы исполнить волю Пославшего Меня и совершить Его дело.

35 – Разве вы не говорите: «Ещё четыре месяца, и будет жатва»? А Я говорю вам: поднимите глаза и посмотрите на поля, как они уже созрели для жатвы! 36 Жнец получает свою награду! Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. 37 В этом случае верно изречение: один сеет, а другой жнёт. 38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов.

Уверование сомарян

39 Многие сомаряне, жители этого города, уверовали в Исо, потому что женщина сказала:

– Он рассказал мне всё, что я сделала.

40 Сомаряне пришли к Нему и стали упрашивать Его остаться с ними, и Исо провёл там два дня. 41 И ещё больше людей уверовали в Него из-за Его слов. 42 Они говорили женщине:

– Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что Этот Человек действительно Спаситель мира.

Исцеление сына придворного

43 Через два дня Исо отправился оттуда в Галилею. 44 Он и Сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. 45 Однако когда Он пришёл в Галилею, галилеяне Его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Освобождения и видели все чудеса, которые Исо там совершил.

46 Исо ещё раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого болел сын. 47 Когда этот человек услышал о том, что Исо пришёл из Иудеи в Галилею, он пришёл к Нему и умолял Его исцелить сына, который был при смерти.

48 Исо сказал ему:

– Люди, почему вы не можете поверить, пока не увидите чудес и знамений?

49 Но придворный лишь умолял:

– Господин, пойдём, пока сын мой ещё не умер.

50 Исо ответил:

– Иди, твой сын будет жить.

Человек поверил слову Исо и пошёл. 51 Он был ещё в пути, когда рабы встретили его и сообщили, что мальчику полегчало. 52 Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали:

– Вчера в час дня жар у него прошёл.

53 Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Исо сказал ему: «Твой сын будет жить».

Придворный и все его домашние уверовали. 54 Это было второе знамение, сотворённое Исо в Галилее по приходе Его из Иудеи.

Notas al pie

  1. Ин 4:1 Или: «омывал».
  2. Ин 4:2 Или: «обряд омовения».
  3. Ин 4:5 См. Нач. 33:18-19; 48:21-22.
  4. Ин 4:7 Сомаряне – этот народ имеет смешанное происхождение. Потомки десяти северных родов Исроила и переселенцев из других частей Ассирийской империи, они признают только Таврот, но не другие книги Писания.
  5. Ин 4:9 Или: «иудеи не пользуются общей посудой с сомарянами». Для иудея сомаряне были ритуально нечистым народом, и поэтому пользование их посудой влекло за собой церемониальное осквернение.
  6. Ин 4:20 Сомаряне поклонялись Всевышнему на горе Геризим, которая находится на расстоянии более 40 км севернее от Иерусалима.
  7. Ин 4:25 Масех – сомаряне, также как и иудеи, ожидали Масеха. Но, признавая только Таврот, они не могли считать Его Царём из потомков Довуда. По их понятиям Масех, Которого они называли Тахеб, должен был быть пророком, учителем и законодателем, подобным Мусо, Который разрешит все их проблемы (см. Втор. 18:15-18).