Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 2

Svadba u Kani

1Dva dana poslije bila je svadba u Kani Galilejskoj, a ondje bijaše i Isusova majka.

Isus i njegovi učenici također su bili pozvani.

Za vrijeme slavlja potrošila se sva zaliha vina, pa majka reče Isusu: 'Nemaju vina.'

'A što bi ti od mene htjela?' odgovori joj Isus. 'Moje vrijeme još nije došlo.'

Njegova majka reče slugama: 'Učinite sve što vam kaže.'

Bilo je ondje šest kamenih posuda. Njih su židovi rabili za obredno pranje, a u svaku je stalo stotinjak litara.[a]

Isus reče slugama da posude do vrha napune vodom.

Kad su to učinili, reče im: 'Sada zahvatite i odnesite ravnatelju stola.' I oni odnesu vino.

Ravnatelj stola nije znao odakle je vino, ali sluge jesu. Ravnatelj okusi vodu pretvorenu u vino i pozove mladoženju.

10 'Vino je izvrsno

11 To čudo u Kani Galilejskoj bilo je prvo javno očitovanje Isusove slave i božanske sile. I njegovi učenici povjeruju da je on zaista Mesija.

12 Nakon svadbe Isus ode na nekoliko dana u Kafarnaum sa svojom majkom, braćom i učenicima.

Isus tjera trgovce iz Hrama

13 Približila se godišnja svetkovina, židovska Pasha, pa Isus ode u Jeruzalem.

14 U dvorištu Hrama zatekne trgovce kako prodaju žrtvene volove, ovce i golubove te mjenjače novca kako sjede za stolovima.

15 Isus zasuče uže u bič te ih sve istjera iz Hrama, istjera ovce i volove, mjenjačima prospe sav novac po podu, a stolove im prevrne.

16 Prodavačima golubova reče: 'Nosite to odavde! Ne pravite sajmište od kuće mojega Oca!'

17 Njegovi se učenici tada prisjete proročanstva iz Svetog pisma: 'Izjeda me revnost za tvoj dom.'

18 'Kojim ih pravom tjeraš van?' pitali su ga židovi. 'Ako imaš ovlast za to, pokaži nam neko čudo kao dokaz.'

19 Isus im odgovori: 'Srušite ovaj Hram, a ja ću ga za tri dana podignuti.'

20 'Što?!' poviču oni. 'Taj se Hram gradio četrdeset šest godina, a ti ćeš ga podignuti u tri dana?'

21 Ali Isus je govorio o hramu svojega tijela.

22 Kad je uskrsnuo, njegovi su se učenici sjetili da je to htio reći, pa su shvatili da se ono što je naveo iz Svetog pisma zaista odnosilo na njega i da se sve obistinilo.

23 Mnogi su povjerovali da je on zaista Mesija jer su vidjeli čuda koja je učinio u Jeruzalemu u vrijeme Pashe.

24 Ali Isus u njih nije imao povjerenja jer ih je dobro poznavao.

25 Nitko mu nije trebao govoriti kakav je čovjek jer je dobro poznavao ljudsku nutrinu.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 2:6 U grčkome: dvije do tri mjere (75 do 113 litara). Psalam 69:10.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 2

1כעבור יומיים נערכה חתונה בכפר-קנה שבגליל, ובין האורחים היו ישוע, אמו ותלמידיו. כשראתה אמו של ישוע כי אזל היין, פנתה אל בנה ואמרה: "אזל היין."

אולם ישוע השיב: "למה את אומרת לי את זה? עדיין לא הגיע זמני."

למרות תשובה זאת אמרה אמו של ישוע למשרתים: "עשו כל מה שיגיד לכם לעשות."

ששה כדים גדולים מאבן עמדו שם; בכל כד אפשר להכיל מאה עד מאה-חמישים ליטר (אלה היו סוג הכדים שהיהודים השתמשו בהם למנהג הטהרה).

"מלאו את הכדים במים," ביקש ישוע, והמשרתים מלאו את הכדים עד הסוף. "הגישו מן המשקה לראש המסיבה," המשיך ישוע, והם עשו כדבריו. ראש המסיבה לא ידע מאיפה היין, אבל המשרתים ידעו. כשטעם את המים שהפכו ליין, קרא לחתן ואמר: 10 "זהו יין משובח מאוד! בדרך-כלל מגיש המארח תחילה את היין המשובח, ולאחר ששתו כולם לרוויה וכבר לא מסוגלים להבחין כל כך בטעם, הוא מגיש את היין הזול. אבל אתה שמרת את היין המשובח לסוף!"

11 הנס הזה בכפר-קנה היה הראשון שישוע חולל. הוא הביא את תלמידיו לידי אמונה בו.

12 לאחר החתונה הלכו ישוע, אמו, אחיו ותלמידיו לכפר-נחום למספר ימים. 13 חג הפסח קרב ובא, וישוע עלה לירושלים. 14 הוא הלך לבית-המקדש ומצא שם סוחרי צאן, בקר ויונים (לצורך הקרבת הקרבנות) ומחליפי כספים. 15 הוא לקח מספר חבלים, שזר אותם לשוט עבה וגירש משם את כל האנשים ואת הצאן והבקר; הוא פיזר לכל עבר את מטבעותיהם של החלפנים, והפך את שולחנותיהם.

16 ישוע פנה אל סוחרי היונים וקרא: "הוציאו מכאן את כל היונים, ואל תהפכו את בית אבי לשוק!"

17 תלמידיו נזכרו בנבואה מתהלים[a]: "כי קנאת ביתך אכלתני." 18 "באיזו רשות אתה עושה את כל הדברים האלה? תן לנו אות או הוכחה כדי שנאמין לך."

19 "הרסו את המקדש הזה," ענה ישוע, "ואני אקים אותו מחדש תוך שלושה ימים!"

20 "מה?" קראו בתמיהה." המקדש הזה ניבנה במשך ארבעים-ושש שנים, ואתה טוען שתוכל להקימו מחדש תוך שלושה ימים?" 21 ואולם באומרו "מקדש" הוא התכוון לגופו. 22 לאחר שקם לתחייה נזכרו תלמידיו בדבריו והאמינו בכתוב ובדברי ישוע, כי ראו שהכול התקיים.

23 כאשר היה ישוע בירושלים בחג הפסח, אנשים רבים האמינו שהוא המשיח, כי הם ראו את הנסים והנפלאות שחולל. אך ישוע לא השתכנע שהם באמת מאמינים, משום שידע מה הפכפך אופיו של האדם.

Notas al pie

  1. הבשורה על-פי יוחנן 2:17 תהלים סט 10