Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 19

Isus osuđen na smrt

1Pilat tada dade Isusa izbičevati.

Vojnici spletu krunu od trnja, stave mu je na glavu i odjenu ga u grimizni plašt.

'živio kralj židova!' rugali su mu i udarali ga po licu.

Pilat ponovno iziđe i reče židovima: 'Evo, sad ću vam ga izvesti, ali znajte da ga ja ne smatram krivim.'

Isus iziđe noseći trnovu krunu i grimizni plašt, a Pilat reče narodu: 'Evo čovjeka!'

Kada su ga svećenički poglavari i židovski stražari ugledali, stanu vikati: 'Raspni ga! Raspni ga!''Raspnite ga sami!' reče im Pilat. 'Ja ne držim da je kriv.'

židovi odgovore: 'Prema našemu zakonu mora umrijeti jer se pravio Božjim Sinom.'

Kad je to čuo, Pilat se još više uplaši.

Povede Isusa natrag u palaču i upita ga: 'Odakle si?' Ali Isus mu na to ne odgovori.

10 'Nećeš mi odgovoriti?' upita Pilat. 'Ne shvaćaš li da imam vlast osloboditi te ili te raspeti?'

11 Isus mu reče: 'Ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije dana odozgor. Zato je još veći grijeh onih koji su me tebi predali.'

12 Pilat ga je tada nastojao osloboditi, ali su mu židovski vođe rekli: 'Oslobodiš li tog čovjeka, neprijatelj si caru! Tko se god izdaje za kralja, prevratnik je protiv cara.'

13 Na te im riječi Pilat opet izvede Isusa pa sjedne na sudačku stolicu na kamenom popločenu postolju.

14 Bilo je oko podneva, dan priprave za Pashu. Pilat reče židovima: 'Evo vašega kralja!'

15 'Smakni ga!' vikali su. 'Smakni ga! Raspni ga!''Što?! Da raspnem vašega kralja?' upita Pilat.'Mi nemamo kralja osim cara!' odvrate svećenički poglavari.

16 Tada im Pilat preda Isusa da se raspne.

Isusa raspinju na križ

17 Isusa odvedu. Noseći križ, otišao je do mjesta zvanoga Lubanja, ili hebrejski: Golgota.

18 Ondje ga raspnu s još dvojicom, svakim s jedne strane. Isus je bio u sredini.

19 Pilat iznad njega dade postaviti natpis: 'Isus Nazarećanin, kralj židova.'

20 Mnogi su židovi pročitali taj natpis jer se mjesto na kojemu je Isus raspet nalazilo blizu grada; natpis je bio na hebrejskomu, latinskomu i grčkomu.

21 Svećenički poglavari rekli su Pilatu: 'Neka umjesto "kralj židova' stoji: "Za sebe je tvrdio: "Ja sam kralj židova'.

22 'Neka ostane kako sam napisao!' odgovori im Pilat.

23 Pošto su vojnici raspeli Isusa, razdijele njegovu odjeću na četiri dijela, svakomu po jedan. Uzmu mu i košulju. Kako nije imala šava, već je bila otkana u jednome komadu,

24 kazaše: 'Nemojmo ju parati. Bacimo za nju kocku pa komu dopadne.' Time se ispunila riječ iz Svetoga pisma: 'Razdijeliše među sobom moju odjeću, a za haljinu baciše kocku.'[a] Tako su i učinili.

25 Nedaleko od križa stajale su Isusova majka Marija, njegova teta Marija Kleofina i Marija Magdalena.

26 Kad Isus opazi svoju majku gdje stoji pokraj učenika kojega je osobito volio, reče joj: 'ženo, evo ti sina!'

27 A učeniku reče: 'Evo ti majke.' I od toga časa uzme ju taj učenik u svoj dom.

Isusova smrt

28 Znajući da je sve svršeno, Isus reče: 'žedan sam'[b] da bi se ispunilo Sveto pismo.

29 Ondje je stajala posuda s octom pa u ocat namoče spužvu, stave ju na izopovu trsku i primaknu Isusovim ustima.

30 Kad Isus okusi ocat, reče: 'Svršeno je!' Glava mu klone i on preda svoj duh.

31 Kako je bilo vrijeme Priprave, židovski vođe nisu htjeli da tijela raspetih ostanu na križevima i tijekom subote koja je bila velik blagdan, Pasha. Stoga zamole Pilata da zapovjedi da se raspetima prebiju noge da brže umru kako bi ih mogli skinuti s križa.

32 Vojnici dođu i prebiju noge dvojici raspetih s Isusom.

33 Kad su došli do Isusa, vidjeli su da je već mrtav, pa mu nisu prebili noge,

34 nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok iz kojega odmah poteku krv i voda.

35 To je izvještaj očevica koji točno opisuje što je vidio da i vi možete vjerovati.

36 Sve se to dogodilo da bi se obistinile riječi Svetoga pisma: 'Nijedna mu se kost neće slomiti'[c]

37 i 'Gledat će onoga koga su proboli.'[d]

Isusov ukop

38 Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio zbog straha od židovskih vođa, zamoli Pilata da mu dopusti uzeti Isusovo tijelo. Pilat mu dopusti pa Josip dođe i skine Isusovo tijelo.

39 Došao je i Nikodem, koji je posjetio Isusa noću, i donio stotinjak litara ulja od smirne i aloje za pomazanje tijela.

40 Umotali su Isusovo tijelo u dugačko platno natopljeno mirisima, kako je već u židova bio običaj pri ukopu.

41 U blizini mjesta na kojemu je Isus bio raspet nalazio se vrt s posve novim grobom u kojega još nitko nije bio položen.

42 Kako je grob bio blizu, a valjalo je žuriti zbog Priprave, ondje polože Isusa.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 19:24 Psalam 22:19.
  2. Evanđelje po Ivanu 19:28 Vidjeti Psalam 22:16; 69:22.
  3. Evanđelje po Ivanu 19:36 Izlazak 12:46; Brojevi 9:12; Psalam 34:21
  4. Evanđelje po Ivanu 19:37 Zaharija 12:10.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.