Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 16

1To sam vam rekao da ne biste otpali od vjere.

Jer će vas izopćivati iz sinagoga i doći će vrijeme kad će svatko tko vas bude ubijao misliti da služi Bogu.

A to će činiti zato što nikada nisu upoznali ni Oca ni mene.

To vam govorim sada da biste se, kad se to dogodi, sjetili kako sam vas upozorio. Nisam vam govorio prije jer sam znao da ću biti s vama još neko vrijeme.'

Sveti Duh na djelu

'Ali sad odlazim onomu koji me je poslao, a nitko od vas nije me ni upitao kamo idem.

Umjesto toga se žalostite.

No za vas je uistinu bolje da ja odem jer ako ja ne odem, neće vam doći Utješitelj. Ako pak odem, doći će jer ću vam ga poslati.

Kad dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, pravednost i sud.

Ljudi svijeta su u grijehu jer ne vjeruju u mene.

10 Moju će pravednost potvrditi Otac tako što će me uzdignuti na mjesto slave, gdje me više nećete vidjeti;

11 sud dolazi zato što je knez ovoga svijeta već osuđen.

12 Toliko toga bih vam još imao reći, ali sada to ne biste mogli podnijeti.

13 Kad dođe Duh Istine, uputit će vas u cjelokupnu istinu. On neće iznositi vlastite misli, nego će vam prenijeti ono što je čuo. Objavit će vam i ono što će se dogoditi.

14 On će me proslaviti otkrivajući vam ono što primi od mene.

15 Sve što ima Otac, moje je. Zato kažem da će vam otkriti ono što primi od mene.'

Tuga će se pretvoriti u radost

16 'Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim ponovno ćete me vidjeti.'

17 Učenici su pitali jedni druge: 'Kako on to misli: "Nećete me vidjeti, a onda ćete me opet vidjeti'? I što želi reći kad kaže: "Odlazim Ocu'?

18 Što znači: "Još samo malo'? Ne razumijemo to.'

19 Isus je shvatio da ga žele to pitati, pa reče: 'Pitate se među sobom na što sam mislio kad sam rekao: "Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim vidjet ćete me ponovno.'

20 Zaista vam kažem, svijet će se veseliti zboga onoga što će mi se dogoditi, a vi ćete plakati i jadikovati. Ali vaša će se žalost preokrenuti u radost.

21 Bit će to kao i sa ženom u trudovima - žalosna je dok rađa, ali kad se dijete rodi, radosna je što je donijela novu osobu na svijet pa zaboravlja bolove koje je pretrpjela.

22 Tako je i s vama, sad se žalostite, ali ću vas opet vidjeti i razveselit ćete mi se; te vam radosti nitko neće moći uskratiti.

23 U taj dan ništa me nećete tražiti. Zaista vam kažem, zamolite li što Oca u moje ime, dat će vam.

24 Dosad niste ništa molili u moje ime. Molite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.

25 O tomu sam vrlo oprezno govorio, u prispodobama, ali će doći vrijeme kad to više neće biti potrebno i kada ću vam otvoreno govoriti o Ocu.

26 Tada ćete njemu iznijeti svoje molbe u moje ime. Ne kažem da ću ja moliti za vas

27 jer vas s

28 Da, izišao sam od Oca i došao na svijet, a otići ću s ovoga svijeta i vratiti se Ocu.'

29 'Sada otvoreno govoriš,' rekoše njegovi učenici, 'a ne u zagonetkama.

30 Sada shvaćamo da sve znaš i da ti nitko ne mora ništa reći.[a] Zato vjerujemo da si izišao od Boga.'

31 'Vjerujete li zaista?' odgovori im Isus.

32 'No dolazi vrijeme, i već je tu, kad ćete se razbježati svaki na svoju stranu, a mene ćete ostaviti samoga. Ipak neću biti sam jer Otac je sa mnom.

33 Sve sam vam to rekao da u meni imate mir. Ovdje na zemlji imat ćete nevolje, ali ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet!'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 16:30 Ili: da te nitko ne mora ništa pitati

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 16

1Я говорю вам всё это, чтобы вам не оказаться обманутыми. Вас отлучат от общества, и даже наступит такое время, когда убивающие вас будут думать, что они тем самым служат Аллаху. Они будут так поступать, потому что не знают ни Отца, ни Меня. Я вас предупреждаю заранее, чтобы, когда это время наступит, вы вспомнили Мои слова. Вначале Я не говорил вам этого, потому что Я Сам был с вами.

О Святом Духе

– Я возвращаюсь к Тому, Кто послал Меня, но никто из вас уже и не спрашивает: «Куда Ты идёшь?» Я вижу, что от Моих слов сердца ваши наполнились печалью. Но говорю вам истину, Я ухожу ради вашего же блага. Если Я не уйду, то Заступник[a] не придёт к вам, но если Я пойду, то пошлю Его к вам. Когда Он придёт, то укажет миру на то, что тот неверно думает о грехе, о праведности и о суде: о грехе, потому что они не верят в Меня; 10 о праведности, потому что Я возвращаюсь к Моему Отцу,[b] и вы Меня уже не увидите; 11 о суде, потому что Шайтан, князь этого греховного мира, осуждён[c].

12 Многое Мне ещё хотелось бы вам сказать, но сейчас вам не под силу это воспринять. 13 Вот когда Дух истины придёт, Он введёт вас во всю полноту истины. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит, и скажет вам, что должно произойти. 14 Он прославит Меня, потому что откроет вам то, что возьмёт от Меня. 15 Всё, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. Поэтому Я говорю, что Дух возвестит вам Моё.

16 Пройдёт немного времени, и вы Меня уже не увидите, но пройдёт ещё немного времени, и вы опять увидите Меня.

Скорбь обратится в радость

17 Некоторые из Его учеников стали говорить друг другу:

– Что это Он имеет в виду, когда говорит: «Пройдёт немного времени, и вы Меня уже не увидите, но пройдёт ещё немного времени, и вы опять увидите Меня» и «Я иду к Отцу»?

18 Они спрашивали:

– Что Он хочет сказать, говоря: «немного времени»? Мы не понимаем, о чём Он говорит.

19 Иса понял, что они хотели спросить Его об этом, и сказал:

– Вы спрашиваете друг друга, почему Я сказал: «Пройдёт немного времени, и вы Меня уже не увидите, но пройдёт ещё немного времени, и вы опять увидите Меня»? 20 Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. 21 Когда женщине подходит время родить, у неё начинаются боли, но как только ребёнок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек! 22 Так и с вами, сейчас у вас время скорби, но когда Я снова вас увижу и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. 23 Тогда вы не будете спрашивать Меня ни о чём. Говорю вам истину, Отец даст вам всё, что вы ни попросите у Него во имя Моё. 24 Пока вы во имя Моё не просили ничего. Просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной.

Победа над миром

25 – Я говорил вам притчами, но наступает время, когда Я не буду говорить притчами, а скажу вам прямо об Отце. 26 В тот день вы будете просить во имя Моё. Я не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, 27 потому что Отец Сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили Меня и поверили, что Я пришёл от Аллаха. 28 Я пришёл в мир от Отца, и сейчас Я покидаю этот мир и возвращаюсь к Отцу.

29 Тогда ученики Исы сказали:

– Сейчас Ты говоришь ясно, без притч. 30 Сейчас мы понимаем, что Ты знаешь всё, и у Тебя есть ответ, даже до того как Тебя спросят,[d] и поэтому мы верим, что Ты пришёл от Аллаха.

31 – Теперь вы верите? – сказал Иса. – 32 Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и оставите Меня одного. Но Я не один, потому что со Мной Отец. 33 Я сказал вам всё это, чтобы вы нашли во Мне мир. В греховном же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!

Notas al pie

  1. 16:7 См. сноску на 14:16.
  2. 16:10 Существует несколько толкований этой фразы: 1) Заступник укажет миру, что тот ошибался относительно праведности Исы, потому что Сам Аллах оправдает Его, воскресив из мёртвых и вознеся к Себе; 2) Заступник будет указывать миру, что тот имеет неправильное представление о праведности, потому что Самого Исы более не будет на этой земле, чтобы учить о ней; 3) Заступник укажет миру, что тот был не прав относительно своей собственной праведности, которая в глазах Аллаха подобна «запачканной одежде» (см. Ис. 64:6).
  3. 16:11 Существует несколько толкований этой фразы: 1) мир был не прав в своём осуждении Исы, которое проявится в том, что мир распнёт Его; но Аллах оправдает Ису, воскресив Его из мёртвых, и, тем самым, осудит Шайтана; 2) мир ошибался, веря, что не будет осуждён Аллахом; но Аллах осудит Шайтана, тем самым осудив и всех его последователей.
  4. 16:30 См., напр., 16:19.