Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 14

Isus, Put do Oca

1'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!

U kući mojega Oca mnogo je stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: "Idem vam pripraviti mjesto'?

Kad odem i pripremim vam mjesto, opet ću se vratiti da vas uzmem k sebi da biste bili sa mnom.

A vi već znate put onamo kamo idem.'

'Ne znamo, Gospodine, ni kamo ideš

Isus mu reče: 'Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

Kad biste mene poznavali, znali biste i tko mi je Otac.[a] Odsad ga poznajete i vidjeli ste ga.'

Filip mu reče: 'Gospodine, pokaži nam Oca i bit ćemo zadovoljni!'

Isus odgovori: 'Zar ti, Filipe, još ne znaš tko sam ja, čak ni pošto sam toliko vremena proveo s vama? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Zašto onda tražiš da ga vidiš?

10 Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje govorim nisu moje, nego Otac koji živi u meni čini svoja djela kroza me.

11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Vjerujte barem zbog samih djela koja ste vidjeli da činim.

12 Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, činit će djela kakva sam i ja činio, pa čak i veća, jer ja odlazim Ocu.

13 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti da bi se Otac proslavio u Sinu.

14 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.

Isus obećaje Svetog Duha

15 Ako me volite, slušajte moje zapovijedi,

16 a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja[b] koji vas nikad neće ostaviti:

17 Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama.

18 Neću vas ostaviti kao siročad. Opet ću vam doći.

19 Još samo malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me ponovno vidjeti jer ja živim i jer ćete i vi živjeti.

20 U taj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu, da ste vi u meni i ja u vama.

21 Tko sluša moje zapovijedi, taj me voli; i zato što me voli, moj će ga Otac voljeti, i ja ću ga voljeti i objaviti mu se.'

22 'Gospodine, zašto ćeš se objaviti samo nama, a ne i cijelom svijetu?' upita ga Juda (ne Iškariotski, već drugi učenik istog imena).

23 Isus mu odgovori: 'Oni koji me vole, činit će što im kažem. Moj će ih Otac zato voljeti pa ćemo doći i živjeti s njima.

24 A tko me ne voli, taj me i ne sluša. Riječi koje vam govorim nisu moje, nego od Oca koji me je poslao.

25 Govorio sam vam dok sam još bio s vama.

26 A kad Otac pošalje Utješitelja, Svetoga Duha, da me zastupa, on će vas mnogočemu naučiti i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.

27 Ostavljam vam mir - i to svoj mir - a mir koji vam ja dajem nije mir kakav daje svijet. Zato se ne uznemirujte i ne plašite.

28 Sjetite se što sam vam rekao: "Odlazim, ali ću vam opet doći.' Ako me zaista volite, bit ćete sretni što idem k Ocu jer je on veći od mene.

29 Rekao sam vam sve to prije nego što se dogodilo da vjerujete u mene kad se dogodi.

30 Nemam više mnogo vremena govoriti vam jer se približava zli knez ovoga svijeta. On nada mnom nema vlast,

31 ali ja ću dragovoljno učiniti ono što Otac od mene traži kako bi svijet spoznao da ja volim Oca. Ustanite! Hajdemo odavde!'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Ivanu 14:7 U nekim rukopisima: Ako me zaista poznajete, znat ćete tko je moj Otac
 2. Evanđelje po Ivanu 14:16 Ili: Pomagača, Hrabritelja, Zastupnika, Savjetnika.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 14

Isus, calea spre Tatăl

1Să nu vi se tulbure inima! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine![a] În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu[b] Mă duc să vă pregătesc un loc.[c] Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi calea spre locul unde Mă duc Eu.[d]

Toma I-a zis:

– Doamne, nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea?!

Isus i-a răspuns:

– Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.[e] Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi cunoscut pe Mine, Îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.[f] Şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut.

Filip I-a zis:

– Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns!

Isus i-a răspuns:

– De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!“?! 10 Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care locuieşte în Mine, Îşi face lucrările Lui. 11 Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine! Dacă nu, credeţi măcar datorită lucrărilor înseşi! 12 Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; 13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Promisiunea Duhului Sfânt

15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16 Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător[g], Care să fie cu voi în veac, şi anume 17 Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi[h] în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani; voi veni iarăşi la voi. 19 Încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea, însă voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. 20 În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, voi în Mine şi Eu în voi. 21 Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel ce Mă iubeşte. Şi cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.

22 Iuda, nu Iscarioteanul, L-a întrebat:

– Doamne, cum se face că urmează să Te arăţi nouă şi nu lumii?

23 Isus i-a răspuns:

– Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el[i]. 24 Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele; şi cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, Care M-a trimis.

25 V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi. 26 Dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe Care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus. 27 Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!

28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc şi voi veni iarăşi la voi.“ Dacă Mă iubeaţi, v-aţi fi bucurat că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 29 Şi v-am spus acum, înainte să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine domnitorul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31 dar trebuie ca lumea să cunoască că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl.

Ridicaţi-vă, să plecăm de aici!

Notas al pie

 1. Ioan 14:1 Sau: Voi credeţi în Dumnezeu; credeţi şi în Mine!
 2. Ioan 14:2 Mai multe mss timpurii şi importante conţin: spus, pentru că Eu
 3. Ioan 14:2 Sau: Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus oare că Mă duc să vă pregătesc un loc?
 4. Ioan 14:4 Cf. unora dintre cele mai timpurii şi mai importante mss; cele mai multe mss conţin: Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.
 5. Ioan 14:6 Sau: Eu sunt calea: Eu sunt adevărul şi viaţa, în ideea că Isus, prin faptul că este adevărul şi viaţa, este calea
 6. Ioan 14:7 Unele mss conţin: Dacă m-aţi cunoaşte pe Mine, L-aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.
 7. Ioan 14:16 Sau: Avocat; sau: Mijlocitor (vezi 1 In. 2:1, unde este folosit acelaşi termen grecesc, cu referire la Isus); sau: Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor. Aria semantică a termenului grecesc este foarte largă şi nici un termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi; şi în v. 26
 8. Ioan 14:17 Unele mss timpurii şi importante conţin: este
 9. Ioan 14:23 Lit.: Ne vom face lăcaş cu el