Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 14

Isus, Put do Oca

1'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!

U kući mojega Oca mnogo je stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: "Idem vam pripraviti mjesto'?

Kad odem i pripremim vam mjesto, opet ću se vratiti da vas uzmem k sebi da biste bili sa mnom.

A vi već znate put onamo kamo idem.'

'Ne znamo, Gospodine, ni kamo ideš

Isus mu reče: 'Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

Kad biste mene poznavali, znali biste i tko mi je Otac.[a] Odsad ga poznajete i vidjeli ste ga.'

Filip mu reče: 'Gospodine, pokaži nam Oca i bit ćemo zadovoljni!'

Isus odgovori: 'Zar ti, Filipe, još ne znaš tko sam ja, čak ni pošto sam toliko vremena proveo s vama? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Zašto onda tražiš da ga vidiš?

10 Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje govorim nisu moje, nego Otac koji živi u meni čini svoja djela kroza me.

11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Vjerujte barem zbog samih djela koja ste vidjeli da činim.

12 Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, činit će djela kakva sam i ja činio, pa čak i veća, jer ja odlazim Ocu.

13 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti da bi se Otac proslavio u Sinu.

14 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.

Isus obećaje Svetog Duha

15 Ako me volite, slušajte moje zapovijedi,

16 a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja[b] koji vas nikad neće ostaviti:

17 Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama.

18 Neću vas ostaviti kao siročad. Opet ću vam doći.

19 Još samo malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me ponovno vidjeti jer ja živim i jer ćete i vi živjeti.

20 U taj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu, da ste vi u meni i ja u vama.

21 Tko sluša moje zapovijedi, taj me voli; i zato što me voli, moj će ga Otac voljeti, i ja ću ga voljeti i objaviti mu se.'

22 'Gospodine, zašto ćeš se objaviti samo nama, a ne i cijelom svijetu?' upita ga Juda (ne Iškariotski, već drugi učenik istog imena).

23 Isus mu odgovori: 'Oni koji me vole, činit će što im kažem. Moj će ih Otac zato voljeti pa ćemo doći i živjeti s njima.

24 A tko me ne voli, taj me i ne sluša. Riječi koje vam govorim nisu moje, nego od Oca koji me je poslao.

25 Govorio sam vam dok sam još bio s vama.

26 A kad Otac pošalje Utješitelja, Svetoga Duha, da me zastupa, on će vas mnogočemu naučiti i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.

27 Ostavljam vam mir - i to svoj mir - a mir koji vam ja dajem nije mir kakav daje svijet. Zato se ne uznemirujte i ne plašite.

28 Sjetite se što sam vam rekao: "Odlazim, ali ću vam opet doći.' Ako me zaista volite, bit ćete sretni što idem k Ocu jer je on veći od mene.

29 Rekao sam vam sve to prije nego što se dogodilo da vjerujete u mene kad se dogodi.

30 Nemam više mnogo vremena govoriti vam jer se približava zli knez ovoga svijeta. On nada mnom nema vlast,

31 ali ja ću dragovoljno učiniti ono što Otac od mene traži kako bi svijet spoznao da ja volim Oca. Ustanite! Hajdemo odavde!'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 14:7 U nekim rukopisima: Ako me zaista poznajete, znat ćete tko je moj Otac
  2. Evanđelje po Ivanu 14:16 Ili: Pomagača, Hrabritelja, Zastupnika, Savjetnika.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 14

Diospi shunguta churaichij

1Ama musparicuichijchu. Diospi shunguta churaichij, Ñucapipish shunguta churaichij. Ñuca Yayapaj huasipica, causanaca achcami tiyan. Mana chashna cajpica, huillaimanmi carcani. Cunanca, cancuna causanata allichingapajmi ricuni. Ñuca rishpa cancuna causanata allichishpaca, cutin tigramushami. Ñuca causacunpi Ñucahuan causachun cancunata pushaj shamushami. Ñuca maiman ricujtaca yachanguichijmi, ñantapish rijsinguichijmi– nircami.

Jesusca Yayapajman pushaj Ñami

Chashna nijpi, Tomasca:

–Apunchij Jesús, Can maiman ricujtaca mana yachanchijchu. Ñantacarin, ¿ima shinataj rijsishunri?– nircami.

Shina nijpi Jesusca, cashnami nirca:

–Ñucamari Ñanpish, cashcatataj Huillajpish, causaita Cujpish cani. Yayapajmanca, pipish Ñucallamantami shamui tucun. Ñucata rijsishpaca, Ñuca Yayatapish rijsinguichijmanmi. Cunanmantaca, ña Paita rijsinguichijmi, ña ricushcanguichijmi– nircami.

Chashna nijpimi, Felipeca:

–Apunchij Jesús, Yayata ñucanchijman ricuchihuaiari. Chaihuanca alli cashunllamari– nirca.

Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Unaitamari cancunahuan carcani, Felipe. ¿Manarajchu Ñucataca rijsingui? Pipish Ñucata ricujca, Ñuca Yayataca ñami ricushca. ¿Ima nishpataj canca: “Yayata ñucanchijman ricuchi” ninguiari? 10 Yayaca Ñucahuan, Ñucaca Yayahuan shujlla cajtaca, ¿manachu cringui? Ñuca cancunaman imalla rimashcataca, mana Ñuca yuyaillamanta nicunichu. Ashtahuanpish Ñucapi caj Yayami chai tucuitaca rurachicun. 11 Yayapish Ñucahuan, Ñucapish Yayahuan shujlla cashcataca crichigari. Mana cashpaca Ñuca rurashcacunata ricushpallapish crichigari. 12 Pipish Ñucata crijca, Ñuca rurashca shinallatatajmi ruranga, yallitapishmi ruranga. Chashna rurachunmi Ñucaca Yayapajman ricuni. Chaica chashnatajmi. 13 Tucui imatapish Ñuca shutipi Yayata mañajpica, chaita rurashami. Yayaca Churimanta alli nishca cachunmi chashnaca rurasha. 14 Imatapish Ñuca shutipi mañajpica, chaita rurashatajmi.

Jesusca jucha illaj Espiritutami cachana tucushca

15 Ñucata c'uyashpatajca, Ñuca mandashcacunata huaquichichij. 16 Shujtaj Cushichijta cancunaman cuchun Ñuca Yayata mañashami. Chai Cushichijca huiñaita cancunahuanmi canga. 17 Paica, cashcatataj huillaj Espiritumi. Paitaca, cai pachapaj cajcunaca, mana ricunchu, mana rijsinchu. Chaimanta Paitaca mana chasqui tucunchu. Shina cajpipish Paica cancunahuan causacushcamanta, rijsinguichijmi. Ñallami Paica cancunapi causanga. 18 Manataj shitashcata saquishachu, cancunapajman tigramushami. 19 Cai pachapaj cajcunaca ashacamallami Ñucataca ricunga, ña mana ashtahuan ricungacunachu. Ashtahuanpish cancunaca Ñuca causarishcamanta, Ñucata ricunguichijmi. Cancunapish causanguichijmi. 20 Chai punllami Ñucataca, Ñuca Yayahuan shujlla cashcata, cancunapish Ñucahuan, Ñucapish cancunahuan shujlla cashcata yachanguichij. 21 Pipish Ñuca mandashcacunata chasquishpa, chaita caźujmi, Ñucata c'uyashcata ricuchinga. Ñucata c'uyajtaca, Ñuca Yayapish c'uyangami. Ñucapish c'uyashami, paiman ricurishami– nircami.

22 Chashna nijpi Judasca:

–Apunchij Jesús, ¿ima nishpataj ñucanchijllaman ricuchirishpa, Canca cai pachapaj cajcunamanca mana ricuchirisha ninguiari?– nishpa tapurca.

(Paica, mana Judas Iscariotechu carca).

23 Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

–Pipish Ñucata c'uyajca, Ñuca huillashcata caźungami. Ñuca Yayapish paitaca c'uyangami. Paihuan causangapaj paipajman shamushunmi. 24 Cancunaman Ñuca huillashca shimicunaca, mana Ñuca shimicunallachu, ñucata cachaj Yayataj cachashca shimicunami. Ñucata mana c'uyajca, chai shimicunatami mana caźun. 25 Cancunahuan cashparajmi, tucui caicunata huillacuni. 26 Ashtahuanpish Ñucapaj randi Ñuca Yaya cachashca Cushichij, jucha illaj Espíritu shamushpami cancunataca tucuita yachachinga. Paimi Ñuca imalla nishcatapish, tucuita yuyachinga. 27 Cancunataca sumaj causaipimi saquini, Ñuca charishca sumaj causaitami cuni. Mana cai pacha sumaj causaita shina causachun saquinichu. Shina cajpipish ama musparichij, ama manchaichijchu.

28 “Rigrinimi, cutin cancunapajman tigramushami” nijtaca, ña uyarcanguichijmi. Cancuna Ñucata c'uyashpatajca, ‘Ñuca Yayapajman rinimi’ nijpica, yallitajmi cushicunguichijman. Yayaca Ñucata yallimari. 29 Tucui caicuna tucujpi crichunmi, manaraj chashna tucujpi, cunanman huillacuni. 30 Cancunahuanca ña mana ashtahuan rimai tucugrinichu, cai pachata mandajca ñami shamucun. Shamushpapish, Ñucataca imata mana rurai tucunchu. 31 Shina cajpipish cai pachapi causajcunaman Ñuca Yayata c'uyashcata ricuchingapajmi, Ñuca Yaya mandashcata ruragrini. Jatarichij, caimanta jacuchij.