Knijga O Kristu

Efežanima 6:1-24

Djeca i roditelji

1Djeco, slušajte svoje roditelje jer ste Gospodinovi i jer je tako pravedno. 2“Poštuj oca i majku!” To je prva od Deset Božjih zapovijedi, popraćena obećanjem: 3“Da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji.”6:2-3 Izlazak 20:12.

4A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte Gospodnjom stegom i urazumljivanjem.

Robovi i gospodari

5Robovi, pokoravajte se svojim gospodarima sa strahopoštovanjem i služite im iskreno, kao Kristu. 6Nemojte raditi samo dok vas vide, samo da ugodite gospodaru, nego kao Kristovi robovi zdušno ispunjajte Božju volju. 7Služite dragovoljno kao da služite Gospodinu, a ne ljudima. 8Znajte da će Gospodin nagraditi svakoga tko čini dobro, bio on rob ili slobodan čovjek.

9I vi, gospodari, također tako postupajte prema robovima. Nemojte im prijetiti. Ne zaboravite da na nebesima imate istoga Gospodara i da on nije pristran.

Božja bojna oprema

10Budite ubuduće jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. 11Navucite svu Božju bojnu opremu da se možete suprotstaviti đavolskim lukavštinama. 12Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.

13Zato stavite na sebe svu Božju opremu da se u zlo vrijeme uspijete oduprijeti neprijatelju i održati se kad sve nadvladate. 14Stojte dakle čvrsto. Opašite svoje bokove istinom. Obucite oklop pravednosti. 15Noge obujte u spremnost za evanđelje, za mir. 16U svemu imajte uza se štit vjere da njime možete ugasiti vatrene strijele Zloga. 17Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Božju riječ. 18Uvijek i u svakoj prigodi molite se u Svetome Duhu. Budno i ustrajno se molite za sve svete.

19Molite se Bogu i za mene da mi dade prave riječi dok hrabro obznanjujem tajnu Radosne vijesti. 20Sada sam, zato što ju propovijedam kao Božji poslanik, u okovima. Molite se da i dalje o njoj govorim hrabro, kako valja.

Završni pozdravi

21Da biste znali što je sa mnom i kako mi je, sve će vam ispričati moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji. 22Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri.

23Draga braćo, neka vam Bog dade mir, ljubav i vjeru našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. 24Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.

New Russian Translation

Эфесянам 6:1-24

Взаимоотношения детей и родителей

1Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2«Почитай отца и мать» – это первое повеление с обещанием: 3«Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле»6:2-3 Исх. 20:12; Втор. 5:16..

4Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа.

Взаимоотношения рабов и их хозяев

5Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу. 6Делайте это не напоказ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа, от души исполняющие волю Бога. 7Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. 8Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный.

9И вы, хозяева, так же относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь – хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения.

Духовное оружие и доспехи Бога

10И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. 11Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. 12Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. 13Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление, и, все преодолев, выстоять. 14Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности6:14 См. Ис. 11:5; 59:17. 15и обув ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире6:15 См. Ис. 52:7.. 16А кроме всего возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола6:16 Букв.: «лукавого».. 17Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Божье6:17 См. Ис. 49:2; 59:17; Ос. 6:5.. 18Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых.

19Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну Радостной Вести, 20послом которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее, как и должно.

Заключительные приветствия

21А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. 22Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились.

23Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 24Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Господа Иисуса Христа.