Knijga O Kristu

Efežanima 6:1-24

Djeca i roditelji

1Djeco, slušajte svoje roditelje jer ste Gospodinovi i jer je tako pravedno. 2“Poštuj oca i majku!” To je prva od Deset Božjih zapovijedi, popraćena obećanjem: 3“Da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji.”6:2-3 Izlazak 20:12.

4A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte Gospodnjom stegom i urazumljivanjem.

Robovi i gospodari

5Robovi, pokoravajte se svojim gospodarima sa strahopoštovanjem i služite im iskreno, kao Kristu. 6Nemojte raditi samo dok vas vide, samo da ugodite gospodaru, nego kao Kristovi robovi zdušno ispunjajte Božju volju. 7Služite dragovoljno kao da služite Gospodinu, a ne ljudima. 8Znajte da će Gospodin nagraditi svakoga tko čini dobro, bio on rob ili slobodan čovjek.

9I vi, gospodari, također tako postupajte prema robovima. Nemojte im prijetiti. Ne zaboravite da na nebesima imate istoga Gospodara i da on nije pristran.

Božja bojna oprema

10Budite ubuduće jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. 11Navucite svu Božju bojnu opremu da se možete suprotstaviti đavolskim lukavštinama. 12Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.

13Zato stavite na sebe svu Božju opremu da se u zlo vrijeme uspijete oduprijeti neprijatelju i održati se kad sve nadvladate. 14Stojte dakle čvrsto. Opašite svoje bokove istinom. Obucite oklop pravednosti. 15Noge obujte u spremnost za evanđelje, za mir. 16U svemu imajte uza se štit vjere da njime možete ugasiti vatrene strijele Zloga. 17Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Božju riječ. 18Uvijek i u svakoj prigodi molite se u Svetome Duhu. Budno i ustrajno se molite za sve svete.

19Molite se Bogu i za mene da mi dade prave riječi dok hrabro obznanjujem tajnu Radosne vijesti. 20Sada sam, zato što ju propovijedam kao Božji poslanik, u okovima. Molite se da i dalje o njoj govorim hrabro, kako valja.

Završni pozdravi

21Da biste znali što je sa mnom i kako mi je, sve će vam ispričati moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji. 22Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri.

23Draga braćo, neka vam Bog dade mir, ljubav i vjeru našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. 24Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.

Luganda Contemporary Bible

Abaefeso 6:1-24

Abazadde n’abaana baabwe

16:1 Bak 3:20Abaana, muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga bwe mukola mutyo, mukola kituufu. 2“Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa,” eryo lye tteeka erisooka eririmu okusuubiza nti: 36:3 Kuv 20:12Bw’onoobanga obulungi, era n’owangaala ku nsi. 46:4 a Bak 3:21 b Lub 18:19; Ma 6:7Nammwe abazadde, temunyigirizanga baana bammwe, wabula mubakuze nga mubagunjula era nga mubayigiriza ebya Mukama waffe.

Abaddu ne bakama baabwe

56:5 a 1Ti 6:1 b Bak 3:22 c Bef 5:22Abaddu, muwulirenga bakama bammwe ab’omu mubiri nga mubatya era nga mubawa ekitiibwa ng’omutima gwammwe mumalirivu, nga bwe mwamalirira mu Kristo. 6Ekyo temukikola lwa kulabibwa, abantu balyoke babasiime, wabula mukolenga ng’abaddu ba Kristo nga mukola n’omutima gwammwe gwonna, nga Katonda bw’ayagala. 76:7 Bak 3:23Muweerezenga n’omutima omulungi ng’abakolera Mukama waffe so si ng’abakolera abantu, 86:8 Bak 3:24nga mumanyi ng’ekirungi kyonna omuntu ky’akola, oba muddu oba wa ddembe, Mukama alimusasula empeera ennungi. 96:9 Yob 31:13, 14Era nammwe bakama b’abaddu, muyisenga bulungi abaddu bammwe nga temubatiisatiisa, nga mumanyi nti Mukama waabwe, ye Mukama wammwe, ali mu ggulu era ye tasosola mu bantu.

Ebyokulwanyisa bya Katonda

106:10 a 1Ko 16:13 b Bef 1:19Eky’enkomerero, mubenga n’amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw’amaanyi ge. 116:11 Bar 13:12Mwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke musobole okwolekera enkwe za Setaani. 126:12 a Bef 1:21 b Bar 8:38 c Bef 1:3Kubanga tetumeggana na mubiri wadde musaayi, wabula tulwanyisa abafuzi, n’ab’obuyinza, n’amaanyi ag’ensi ag’ekizikiza, n’emyoyo emibi egy’omu bifo ebya waggulu. 13Noolwekyo mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke musobole okwaŋŋanga omulabe ku lunaku olw’akabi, era bwe mulimala okukola byonna, mulyoke musigale nga muli banywevu. 146:14 a Is 11:5 b Is 59:17Muyimirire nga muli banywevu, ng’amazima lwe lukoba lwammwe lwe mwesibye mu kiwato kyammwe, ate ng’obutuukirivu kye ky’omu kifuba, 156:15 Is 52:7nga mwambadde n’engatto mu bigere byammwe nga mugenda okubuulira Enjiri ey’emirembe. 166:16 1Yk 5:4Era ku ebyo byonna okukkiriza kwammwe kubeerenga engabo eneebasobozesanga okuzikiza obusaale bwonna obw’omuliro obulasibwa omubi. 176:17 a Is 59:17 b Beb 4:12Obulokozi bubafuukire enkuufiira gye mwambadde, n’ekigambo kya Katonda kibabeerere ekitala eky’Omwoyo, 186:18 a Luk 18:1 b Mat 26:41; Baf 1:4nga musabiririranga mu ssaala zonna nga mwegayiririranga mu mwoyo buli kiseera. Mwekuumenga nga mugumiikirizanga, era nga mwegayiririranga abatukuvu, be bantu bonna aba Katonda.

196:19 a 1Bs 5:25 b Bik 4:29; 2Ko 3:12Era nange munsabirenga bwe nnaabanga njogera mpeebwe eby’okwogera, era mbyogerenga n’obuvumu nga ntegeeza abantu ekyama ky’Enjiri. 20Ndi mubaka wa Njiri ali mu njegere. Munsabire ndyoke ngibuulire abantu n’obuvumu nga bwe kinsaanira.

216:21 Bik 20:4Tukiko, owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe, alibategeeza byonna mulyoke mutegeere ebinfaako ne bye nkola. 226:22 Bak 4:7-9Mmutumye gye muli, mulyoke mumanye nga bwe tuli era abagumye emitima gyammwe.

236:23 Bag 6:16; 1Pe 5:14Emirembe n’okwagala awamu n’okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, bibeerenga n’abooluganda.

24Ekisa kya Katonda kibeerenga n’abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo n’okwagala okutaggwaawo.