Knijga O Kristu

Efežanima 5:1-33

Život u svjetlu

1Slijedite Božji primjer u svemu što činite jer ste njegova ljubljena djeca. 2Živite u ljubavi, kao što je i Krist vas ljubio. Položio je svoj život kao žrtvu ugodnu Bogu5:2 U grčkome: Bogu na ugodan miris. da nas očisti od grijeha.

3O bludu, kojekakvim prljavštinama i pohlepi neka među vama ne bude ni govora. 4Klonite se prostota, bedastoća i prostačkih šala jer vam to ne dolikuje. Radije zahvaljujte Bogu! 5Budite sigurni u ovo: u Božje Kristovo kraljevstvo neće ući nijedan bludnik, ili nečist čovjek, ili pohlepnik. Jer takvi su ljudi idolopoklonici—klanjaju se stvarima ovoga svijeta. 6Nemojte da vas tko prevari ispraznim riječima jer će neposlušne ljude snaći Božji gnjev. 7S takvima se nemojte čak ni družiti! 8Jer iako su vam srca nekoć bila puna tame, sada ste ispunjeni Gospodnjim svjetlom pa zato tako trebate i živjeti. 9Plod te svjetlosti je svaka vrsta dobrote, pravednost i istina.

10Trudite se činiti što je Gospodinu ugodno. 11Ne sudjelujte u jalovim djelima tame, nego ih, naprotiv, razotkrivajte! 12Sramotno je i govoriti što bezbožnici potajno čine. 13Ali kad ih obasja svjetlost, jasno se vidi da su te stvari zle. 14Zato se kaže:

“Probudi se, ti koji spavaš,

i ustani od mrtvih,

i Krist će ti zasvijetliti!”

Život u sili Duha

15Pazite zato kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri. 16Koristite svaku prigodu da činite dobro jer su ova vremena zla. 17Ne budite nepromišljeni, nego se trudite razumjeti što je volja Gospodnja! 18Ne opijajte se vinom jer će vas to odvesti u propast, nego pustite da vas ispuni i nadzire Sveti Duh. 19Govorite jedni drugima psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme. Pjevajte i slavite Gospodina u srcu. 20Uvijek i za sve zahvaljujte Bogu Ocu u ime našega Gospodina Isusa Krista.

Bračni odnosi nadahnuti Svetim Duhom

21Pokoravajte se jedno drugomu iz poštovanja prema Kristu. 22Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodinu. 23Jer muž je glava ženi kao što je i Krist, Spasitelj, glava svojemu Tijelu, Crkvi. 24Kao što se Crkva pokorava Kristu, tako se i žena u svemu mora pokoravati svojemu mužu.

25Muževi, volite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu. Dao je za nju život 26da ju očisti i učini svetom perući ju vodom uz Riječ; 27da ju privede preda se kao slavnu Crkvu bez ijedne mrlje ili bore, svetu i neporočnu. 28Muž je dakle dužan voljeti svoju ženu kao vlastito tijelo. Tko voli svoju ženu, sebe voli. 29Nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Krist svoje Tijelo, Crkvu. 30A mi smo udovi njegova Tijela!

31U Svetome pismu piše: “Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo.”5:31 Postanak 2:24. 32Velika je to tajna i slikovit prikaz načina na koji su sjedinjeni Krist i Crkva. 33Ponovno vam napominjem, neka muž ljubi svoju ženu kao samoga sebe; a žena neka poštuje svojega muža.

En Levende Bok

Efeserne 5:1-33

Ett liv i kjærlighet

1Altså skal dere handle på samme måten som Gud og tilgi hverandre, etter som dere er hans elskede barn. 2Elsk hverandre og la Kristus være ideal for dere. Han elsket oss så høyt at han ga sitt eget liv for å sette oss fri fra synden. Denne gaven var et offer som gledet Gud.

3Blant dere må det aldri forekomme seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet. Tenk på at dere tilhører Gud! 4Pornografiske historier, dumt prat og ondskapsfull spøk passer ikke blant dere. Takk i stedet Gud når dere er sammen. 5En ting må dere ha klart for dere: Ingen som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet, får del i Kristus og plass blant Guds eget folk. Den slags er å tilbe avguder. 6La dere ikke bli lurt av de som sier at disse handlingene ikke er synd, for Gud kommer til å dømme alle som ikke lyder ham. 7Delta aldri i det som disse personene hengir seg til.

8Før levde dere i åndelig mørke, men nå lever dere i lyset, i fellesskap med Herren Jesus. La derfor livet deres vise at dere tilhører lyset. 9Dersom lyset får forvandle dere, da kommer dere til å gjøre det som er godt. Dere vil holde dere til sannheten i tråd med Guds vilje. 10Spør alltid om hva Gud vil at dere skal gjøre. 11De som lever i åndelig mørke, gjør det som er ondt. Ha derfor ikke noe med deres onde og meningsløse gjerninger å gjøre, men avslør heller ondskapen. 12Det som disse personene har for seg i det skjulte, er så skammelig at vi ikke en gang vil snakke høyt om det. 13Når lyset faller på synden, vil den bli avslørt. 14Lyset avdekker alt. Derfor bruker vi å appellere, og si:

”Våkn opp du som sover,

stå opp fra de døde,

så skal Kristus inspirere deg til å leve i lyset.”5:14 Sitatet er sannsynligvis tatt fra en sang.

15Vær nøye med hvordan dere lever. Lev ikke som dumme fjols, men som kloke og ansvarlige. 16Ta være på mulighetene dere får til å gjøre godt. Tiden vi lever i er ond. 17Gjør ikke noe tankeløst, men forsøk å forstå hva Herren Jesus vil. 18Drikk dere ikke fulle på alkohol, for det leder til et vilt og umoralsk liv. La dere i stedet bli fylt av Guds Ånd. 19Oppmuntre hverandre gjennom å synge lovsanger til Herren Jesus. Ja, syng både nye og gamle sanger til hans ære.5:19 I de første menighetene sang de både salmer av Salmenes bok og andre nyere komponerte sanger. Sitatet i v.14 er sannsynligvis fra en slik ny sang. Syng og spill av hele hjertet! 20Takk alltid Gud, vår Far, for alt som Herren Jesus Kristus har gjort for oss.

Råd til ektefolk

21Begge parter i et ekteskap må sette den andre over seg selv. På denne måten ærer dere Jesus Kristus. 22Dere kvinner som er gift, må sette mannen deres over dere selv på samme måten som dere setter Herren Jesus først i livet. 23Mannen skal være en leder for sin kone, på samme måten som Kristus er leder og hode for kroppen sin, som er menigheten. Husk på at Kristus ble leder gjennom det å frelse alle som tilhører hans kropp. 24På samme måten som menigheten setter Kristus først, må en gift kvinne sette mannen sin over seg selv.

25Dere menn som er gift, må på den andre siden vise kona like mye kjærlighet og omsorg som Kristus viste menigheten. Kristus ga til og med sitt liv for menigheten. 26Det gjorde han for at den ved budskapet om ham kunne bli vasket ren og tilhøre Gud. 27Han ville la menigheten stå fram for Gud full av herlighet, og uten den minste flekk eller rynke, helt uten synd og feil. 28På samme måten må en mann elske sin kone som om hun skulle være hans egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker med andre ord seg selv. 29-30Ingen hater sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den det den trenger. På samme måten tar Kristus hånd om kroppen sin, som er menigheten. På den kroppen er vi alle forskjellige lemmer.

31Det står i Skriften5:31 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Derfor skal en mann forlate foreldrene sine og holde seg til kona si, slik at de to blir ett.5:31 Se Første Mosebok 2:24. 32Det ligger en stor hemmelighet i dette sitatet fra Skriften. Helt i tråd med min mening er dette et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. 33Men det handler også om dere som er gift. Derfor skal mannen elske sin kone som seg selv, og kona skal vise respekt for mannen sin.