Knijga O Kristu

Efežanima 2:1-22

Oživljeni s Kristom

1I vi ste nekoć bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. 2Živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ. 3Svi smo mi tako živjeli, udovoljavajući požudama tijela i prohtjevima svoje zle naravi. Po svojoj smo naravi bili predodređeni za Božji gnjev2:3 U grčkome: Po svojoj smo naravi bili djeca gnjeva… kao i ostali.

4Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama, 5iako smo bili mrtvi zbog svojih prijestupa, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni! 6Podignuo nas je od mrtvih i posjeo nas s Kristom u nebu zato što smo njegovi, 7da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.

8Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga. 9Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti. 10Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.

Jedinstvo i mir u Kristu

11Ne zaboravite da ste vi pogani rođenjem bili izopćenici. Židovi, ponosni na svoje obrezanje—iako im je ono mijenjalo samo tijela, ali ne i srca—nazivali su vas “neobrezanima”. 12Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade. 13Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu—po Kristovoj krvi.

14Jer sam je Krist sklopio mir između Židova i pogana učinivši nas sve jednim narodom. Srušio je zid neprijateljstva koji nas je dijelio. 15Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od Židova i pogana jednoga, novog čovjeka. 16U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo. 17Došao je “navijestiti mir” vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama Židovima koji smo mu bili blizu. 18Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Gospodnji Hram

19Vi pogani sada više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani svetih i Božji ukućani. 20Božja ste građevina nazidana na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. 21U njemu je cijela građevina čvrsto povezana i raste u sveti Hram u Gospodinu. 22U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.

Słowo Życia

Efezjan 2:1-22

Ożywieni dzięki Chrystusowi

1Kiedyś byliście duchowo martwi, pogrążeni w grzechach i przestępstwach. 2Żyliście jak cały ten świat, posłuszny swojemu duchowemu władcy, panującemu nad siłami zła, który obecnie działa przez zbuntowanych ludzi. 3Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, byliśmy podporządkowani pragnieniom naszego ciała i zmysłowym przyjemnościom. Dlatego, podobnie jak wszystkich innych ludzi, czekał nas Boży sąd.

4Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał, 5że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób, dzięki swojej łasce, uratował także was. 6On wskrzesił nas i juz teraz umieścił w niebie—należymy bowiem do Chrystusa. 7Łaska, którą Bóg okazał nam dzięki Chrystusowi Jezusowi, będzie w nadchodzących wiekach dowodem Jego dobroci.

8Zbawienie nie jest waszą zasługą, ale darem od Boga, który przyjęliście wierząc w Jego łaskę. 9Bóg zbawił was przecież nie ze względu na wasze dobre uczynki, nie macie się więc czym szczycić! 10Wszystko to pochodzi bowiem od Niego! To On, dzięki Jezusowi Chrystusowi, sprawił, że staliśmy się innymi, nowymi ludźmi. On również chce, abyśmy czynili dobro i już od dawna to dla nas zaplanował.

Jedno w Chrystusie

11Nie zapominajcie więc, że kiedyś byliście poganami i że ci, którzy mają na ciele znak obrzezania, pogardliwie nazywali was nieobrzezanymi. 12Żyliście wtedy bez Chrystusa. Nie należeliście też do Izraela—narodu wybranego przez Boga. Dlatego obietnice, płynące z Bożego przymierza z Izraelem, nie dotyczyły was. Żyliście więc na tym świecie bez nadziei i bez Boga. 13Teraz jednak wy, niegdyś obcy Bogu, staliście się Mu bliscy dzięki przelanej krwi Chrystusa, do którego należycie. 14On bowiem dał nam pokój, ponieważ przez swoją śmierć zjednoczył Żydów i pogan. Zburzył dzielący ich mur wrogości 15i pozbawił mocy Prawo Mojżesza wraz z jego przykazaniami. Uczynił to, aby z Żydów i pogan stworzyć jeden nowy naród i zaprowadzić między nimi pokój. 16Przez swoją śmierć na krzyżu pojednał z Bogiem jednych i drugich, co więcej—umieścił ich w jednym ciele! Zlikwidował w ten sposób wzajemną wrogość. 17Chrystus przyniósł tę nowinę o pokoju zarówno wam, którzy byliście obcy Bogu, jak i bliskim Mu Żydom. 18To dzięki Niemu, przez jednego Ducha, wszyscy mamy dostęp do Boga Ojca.

19Nie jesteście już więc cudzoziemcami ani obcymi! Staliście się obywatelami nieba i należycie do Bożej rodziny. 20Jesteście jak dom, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. 21To On bowiem łączy ze sobą poszczególne elementy tej budowli i sprawia, że wznosi się ona jako święta świątynia dla Pana. 22Dzięki Niemu jesteście częścią budowli, w której mieszka Boży Duch!