Knijga O Kristu

Efežanima 2:1-22

Oživljeni s Kristom

1I vi ste nekoć bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. 2Živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ. 3Svi smo mi tako živjeli, udovoljavajući požudama tijela i prohtjevima svoje zle naravi. Po svojoj smo naravi bili predodređeni za Božji gnjev2:3 U grčkome: Po svojoj smo naravi bili djeca gnjeva… kao i ostali.

4Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama, 5iako smo bili mrtvi zbog svojih prijestupa, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni! 6Podignuo nas je od mrtvih i posjeo nas s Kristom u nebu zato što smo njegovi, 7da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.

8Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga. 9Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti. 10Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.

Jedinstvo i mir u Kristu

11Ne zaboravite da ste vi pogani rođenjem bili izopćenici. Židovi, ponosni na svoje obrezanje—iako im je ono mijenjalo samo tijela, ali ne i srca—nazivali su vas “neobrezanima”. 12Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade. 13Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu—po Kristovoj krvi.

14Jer sam je Krist sklopio mir između Židova i pogana učinivši nas sve jednim narodom. Srušio je zid neprijateljstva koji nas je dijelio. 15Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od Židova i pogana jednoga, novog čovjeka. 16U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo. 17Došao je “navijestiti mir” vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama Židovima koji smo mu bili blizu. 18Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Gospodnji Hram

19Vi pogani sada više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani svetih i Božji ukućani. 20Božja ste građevina nazidana na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. 21U njemu je cijela građevina čvrsto povezana i raste u sveti Hram u Gospodinu. 22U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.

Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 2:1-22

Nytt liv i gemenskapen med Kristus

1Ni var döda i era överträdelser och synder, 2då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike, den andemakt som nu verkar i olydnadens människor. 3På det sättet levde vi allihop förut. Vi följde våra mänskliga impulser och lät kroppens begär och våra egna tankar styra oss. Av naturen var vi vredens barn, precis som alla andra.

4Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket 5att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. 6Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus, 7för att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss i Kristus Jesus.

8Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud, 9inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta. 10Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra.

Alla är ett i gemenskapen med Kristus

11Kom därför ihåg att ni som var födda hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, utifrån den fysiska omskärelse som människor utför, 12kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud här i världen. 13Men nu har ni i Kristus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristus blod.

14Han är nämligen vår fred, han som gjorde de två till ett och rev ner fiendskapens skiljemur. 15Han har i sin kropp tillintetgjort lagen med dess bud och föreskrifter, för att i sig skapa en ny människa av de två, och därmed stifta fred. 16I denna enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, där han dödade fiendskapen. 17Han kom med evangeliet om fred för er som var långt borta, och fred för dem som var nära. 18Och nu kan vi båda genom honom komma inför Fadern, i en och samma Ande.

19Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk. 20Ni är byggda på apostlarnas och profeternas2:20 Detta syftar antagligen på de profeter som verkade i församlingarna. Se 3:5. grund, med Kristus Jesus själv som hörnsten. 21Det är i honom som hela huset fogas samman, så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. 22I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i Anden.