Knijga O Kristu

Druga poslanica Korinćanima 9

Prikupljanje milodara za jeruzalemske kršćane

1Nije, razumije se, ni potrebno da vam više pišem o tome milodaru za svete u Jeruzalemu.

Znam kako ste gorljivi u pomaganju i time sam vas hvalio pred Makedoncima, ističući da su u Ahaji bili pripravni davati još od lani. Svojom ste gorljivošću potaknuli i mnoge druge da počnu pomagati.

Šaljem vam ovu braću kako bih bio siguran da ste zaista spremni kao što sam se hvalio da ćete biti.

Bio bih posramljen, a i vi također, kad bi sa mnom došli neki Makedonci, a vi bili nepripremljeni.

Zato sam poslao braću da odu k vama prije nas i da se pobrinu da vaš već obećani dar bude spreman. Ali htio bih da on bude iskaz velikodušnosti, a ne škrtarenja.

Poslušajte me: tko škrto posije, škrto će i žeti; tko sije obilno, i žet će obilno.

Neka svatko odluči koliko će dati, ali od srca, a ne teška srca ili na silu, jer Bog voli darovatelje dragovoljna srca.

Bog po svojoj milosti može na vas izliti svakovrsno obilje tako da imate svega dovoljno i da vam još pretekne, da činite dobra djela.

U Svetome pismu piše:
    Pravedan čovjek 'daje siromahu obilno.
    Njegova dobra djela nikada neće biti zaboravljena.'[a]

10 Jer Bog koji daje sjeme za sjetvu, daje i kruh za jelo. On će jednako tako umnožiti vaše sjeme i dati da u vama uzrastu plodovi vaše pravednosti.

11 Bog će vam dati obilje da biste ga mogli darežljivo dijeliti s drugim ljudima, pa će oni za vaš dar zahvaljivati Bogu.

12 Tako ćete ispunjavanjem te svete zadaće ne samo namiriti potrebe svetih u Jeruzalemu koji su u oskudici već ćete i mnogima dati povoda da zahvaljuju Bogu.

13 Oni će zahvaljivati Bogu za vašu prokušanost u toj službi milosrđa i hvaliti ga zbog vašega pokoravanja Kristovoj Radosnoj vijesti, što ste pokazali dijeleći dobra s njima i s drugima.

14 S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.

15 Hvala Bogu za njegova Sina - za njegov neizrecivo dragocjeni dar!

Notas al pie

  1. Druga poslanica Korinćanima 9:9 Psalam 112:9

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 9

1 Myslím, že o tejto pomoci jeruzalemskému zboru som sa ani nemusel toľko rozpisovať.

Viem, že pre vás je to samozrejmé a v Macedónsku som hrdo vyhlasoval, že vy ste so zbierkou začali už vlani. Práve tá vaša horlivosť povzbudila mnohých z nich.

Teraz k vám posielam týchto bratov, aby som sa presvedčil, či som vás neprechválil.

Ako by sme potom vyzerali pred kresťanmi v Macedónsku, keby sa ukázalo, že som nemal pravdu? Musel by som sa prepadnúť od hanby -- a vy tiež!

Preto som pokladal za potrebné poprosiť týchto bratov, aby zhromaždili všetky vaše príspevky ešte pred mojím príchodom, aby to potom nevyzeralo, že som ich prišiel vymáhať.

Pamätajte však: skúpa sejba -- skromná žatva. Bohatú úrodu zožne ten, kto štedro seje.

Požehnanie štedrosti

Každý nech dáva podľa toho, ako sa vo svojom srdci vopred rozhodol. Nikoho nenúťte, aby dal viac, ako sám chce. Boh nestojí o vynútené dary, ale miluje ochotného darcu.

Boh má moc požehnať vás takou mierou, že vždy budete mať dosť nielen pre seba, ale ešte vám zvýši, aby ste mohli pomôcť tým, čo to potrebujú,

ako sa hovorí v žalme: On rozsýpa štedro, chudobným dáva a jeho spravodlivosť trvá naveky.

10 On, ktorý dáva roľníkovi chlieb i zrno, aby mohol zasiať, dá všetko potrebné na sejbu aj vám, aby ste zo žatvy mali čoraz viac pre seba i pre iných.

11 Vo všetkom budete obohacovaní, aby ste mohli byť veľkoryso štedrí.

12 A keď odovzdáme vaše dary tým, čo ich potrebujú, prebudíme v ich srdciach vďačnosť nielen voči vám, ale predovšetkým budú chváliť a velebiť Boha.

13 A to je veľmi dôležité. Budú ďakovať Bohu za to, že slovo milosti a záchrany našlo vo vás taký ohlas.

14 Budú sa za vás modliť a priľnú k vám vrelým bratským citom.

15 Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista -- ten vzácny dar nad všetky dary!