Knijga O Kristu

Druga poslanica Korinćanima 13

Pavlov posljednji savjet

1Ovo je treći put što vam dolazim. U Svetome pismu piše da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[a]

Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima - a to vam ponavljam i sada, iako odsutan - da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

Jer vi hoćete dokaz da iz mene govori Krist - a on prema vama nije slab, nego je snažna sila među vama.

Jer, iako je u slabosti raspet, ipak živi u moćnoj Božjoj sili. Tako smo i mi u njemu slabi, ali ipak ćemo po moćnoj Božjoj sili živjeti da vam služimo.

Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit.

Nadam se da shvaćate kako ja na tome ispitu nisam pao.

Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni.

Protiv istine ne možemo učiniti ništa - već samo za istinu.

Radujemo se kad god smo mi slabi, a vi jaki. Molimo se da bivate sve savršenijima.

10 Pišem vam ovo u odsutnosti, prije nego što dođem, da ne bih morao oštro s vama postupati kad budem nazočan. Jer vlast koju mi je Gospodin dao želim uporabiti za vašu izgradnju, a ne da vas srušim.

Pavlovi zaključni pozdravi

11 I na posljetku, braćo: radujte se, težite da budete savršeni, hrabrite jedni druge, živite u slozi i miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!

12 Pozdravite jedni druge svetim cjelovom u Gospodinu. Pozdravljaju vas svi sveti.

13 Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!

Notas al pie

  1. Druga poslanica Korinćanima 13:1 Ponovljeni zakon 19:15

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 13

1 Toto bude už moja tretia cesta k vám. A vy viete, že každá výpoveď musí byť potvrdená dvoma alebo tromi svedkami.

Ja som už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teraz ich varujem znova a súčasne aj všetkým ostatným pripomínam, čo som povedal pri svojej druhej návšteve: až prídem nabudúce, nikoho už neušetrím.

Potom dostanete dôkaz, že zo mňa hovorí Kristus, ktorý sa vám nepredstaví ako slaboch, ale ako vládca.

Zomrel na kríži ako bezmocný človek, ale teraz z moci Božej žije! Sme iba slabí ľudia, ale presvedčíte sa, že tá istá moc, ktorá vrátila život Kristovi, je aj v nás.

Posledné napomenutia

Skúmajte svoje vnútro, či ste naozaj kresťanmi. Skúška je jednoduchá: prejavuje sa vo vašom živote Kristus?

Dúfam, že na nás moc Kristovu poznáte.

Modlíme sa však, aby ste nevykonali nič zlé nie z ohľadu na nás, preto, aby sa ukázalo, že my máme pravdu. Ide nám o to, aby ste konali správne, aj keby sme my neobstáli.

Veď proti pravde nič nezmôžeme, ale iba v mene pravdy.

A tak sa radujeme, že kým sme my slabí, vy ste silní. A modlíme sa, aby ste všetko zasa dali u vás do poriadku.

10 Tento list píšem s jediným zámerom -- aby som nemusel, až k vám prídem, tvrdo použiť moc, ktorú mi dal Pán na to, aby som cirkev budoval, a nie boril.

11 Tak dovidenia, moji drahí! Buďte radostní, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa, žite v jednomyseľnosti a vo vzájomnom pokoji a Pán Boh, prameň lásky a pokoja, bude s vami.

12 Objímte sa vzájomne v kresťanskej láske. Celá tunajšia cirkev vás pozdravuje.

13 Nech vás sprevádza milosť nášho Pána Ježiša Krista.

Božia láska a jeho Svätý Duch nech vás napĺňajú.