Knijga O Kristu

Druga Petrova poslanica 2

Opasnost od lažnih učitelja

1U Izraelu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će kradomice unijeti među vas pogubna krivovjerja. Zanijekat će Gospodina koji ih je otkupio i tako na sebe navući brzu propast.

Mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se zlo govoriti o Kristu i o njegovu putu istine.

Zbog svoje lakomosti oni će vam prodavati izmišljotine. Ali Božja je osuda odavno pripravna za njih i njihova se propast približava.

Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili, nego ih je strmoglavio u pakao i do Sudnjega dana okovao u mračni bezdan.

Nije poštedio ni stari svijet - osim Noe i njegove sedmeročlane obitelji. Noa je bio Božji glasnik pravednosti: upozoravao je ljude na potop koji dolazi. A zatim je Bog potopom uništio cijeli bezbožni svijet.

Gradove Sodomu i Gomoru pretvorio je u pepeo osudivši ih za primjer budućim bezbožnicima.

Ali iz Sodome je Bog spasio Lota, pravednog čovjeka koji je teško patio zbog razvratnoga življenja razularenih ljudi.

Tomu se pravedniku, naime, svednevice duša razdirala dok je gledao i slušao grešna djela ljudi među kojima je živio.

Gospodin dakle može izbaviti pobožne ljude iz kušnji, a bezbožnicima namijeniti kaznu na Dan suda -

10 osobito onima koji idući za prljavim požudama ugađaju puti i preziru Božju vlast. Ti su ljudi oholi i umišljeni. Usuđuju se vrijeđati Slave[a]

11 protiv kojih ni anđeli, od njih mnogo jači i snažniji, nikada ne govore uvredljivo pred Gospodinom.

12 Ti su lažni učitelji poput nerazumnih životinja koje se povode za nagonom, koje se rađaju da ih love i ubijaju. Vrijeđaju strašne sile o kojima tako malo znaju te će biti uništeni jednako kao i one.

13 Zadesit će ih zlo, kao plaća za zla što ih čine. Usred bijela dana uživaju u razuzdanosti. Oni su vam na ljagu i na sramotu. Naslađuju se svojim prijevarama dok se s vama goste.

14 Gledaju žene preljubničkim očima. Nikad im nije dosta bludnosti. M

15 Zastranili su s pravoga puta te pošli putem Beorova sina Bileama kojemu je omiljelo primiti plaću za nepravednost.

16 Ali Bileamovo je bezumlje spriječila nijema životinja, magarica koja mu je progovorila ljudskim glasom.

17 Ti su ljudi jalovi poput usahnulih izvora i oblaka gonjenih vjetrom koji ne daju kišu - mnogo obećavaju, a ništa ne daju. Sudbina im je mrkla tmina.

18 Bahatim i praznim hvastanjem, putenim požudama i razvratnošću mame natrag u grijeh one što su se tek izbavili od takva života u zabludi.

19 Obećavaju slobodu, a i sami su robovi grijeha i pokvarenosti. Jer čovjek je rob svemu što njime vlada.

20 Onima koji su zaista upoznali Gospodina Isusa Krista i tako umaknuli pokvarenostima svijeta, a onda se opet zapleli u njih i dali se svladati, gore je nego što im je bilo prije.

21 Takvima bi zaista bilo bolje da nikada nisu ni upoznali put pravednosti nego što su ga upoznali, a zatim okrenuli leđa svetoj zapovijedi koju su dobili.

22 O njima govori istinita izreka: 'Pas se vraća na svoju bljuvotinu'[b] i 'Okupana se svinja vraća valjati u kaljuži.'

Notas al pie

  1. Druga Petrova poslanica 2:10 Vjerojatno zle anđele.
  2. Druga Petrova poslanica 2:22 Izreke 26:11.

Nkwa Asem

Petro II 2

Atoro adiyifo

1Atoro adiyifo kɔɔ tetefo no mu, na saa ara nso na atoro adiyifo bɛba mo mu ara ne no. Wɔbɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bɔne a nokware nni mu na wɔapa Owura a ogyee wɔn no, na ɛnam so ama ɔsɛe aba wɔn so prɛko pɛ. Nnipa bebree bɛfa akwammɔne so na esiane nea wɔyɛ no nti, nnipa bɛkasa atia nokware kwan no.

Saa atoro adiyifo yi nam wɔn sikanibere so bɛto anansesɛm akyerɛ mo de apɛ mo ho mfaso.Wɔn temmufo siesiee ne ho akyɛ na saa ara nso na wɔn sɛefo no nso asɔre agyina. Onyankopɔn amfa abɔfo a wɔyɛɛ bɔne no ho ankyɛ wɔn. Ɔtow wɔn guu asaman sum mu baabi guu wɔn nkɔnsɔnkɔsɔn, na ɛhɔ na wɔretwɛn Atemmu da no. Onyankopɔn amma tete wiase no amfa ne ho anni. Ɔmaa nsuyiri baa wɔn a wɔannye asɛm no anni no so. Wɔn a ogyee wɔn nkwa no ne Noa a ɔkaa trenee ho asɛm no ne nnipa baasɔn bi. Onyankopɔn buu Sodom ne Gomora fɔ de ogya sɛee wɔn, de bɔɔ wɔn a wonnye Onyankopɔn nni no kɔkɔ.

Ogyee Lot a ɔyɛ ɔtreneeni no fii nnipa nnebɔneyɛfo nsam. Na saa ɔtreneeni no te saa nnipa nnebɔneyɛfo no mu na afide a na saa nnipa no yɛ no adekyee ne adesae no haw no yiye. Eyi kyerɛ sɛ Onyankopɔn nim ɔkwan a ɔfa so gye n’akyidifo fi ɔhaw mu, ɛnna onim ɔkwan a ɔfa so kora nnipa nnebɔneyɛfo, twe wɔn aso de twɛn Atemmu da no 10 ne titiriw no, wɔn a wodi wɔn honam akɔnnɔ akyi na wɔpa Onyankopɔn tumi no. Saa atoro akyerɛkyerɛfo yi wɔ akokoduru na wommu anuonyamfo a wɔwɔ soro no, efisɛ, wɔtew wɔn atua. 11 Na abɔfo a wɔwɔ ahoɔden ne tumi sen saa atoro akyerɛkyerɛfo yi mpo nkasa wɔn kasa bɔne wɔ Awurade anim.

12 Nanso saa nnipa yi fi wɔn adwene a wonni mu te sɛ nkekaboa a wɔawo wɔn sɛ wɔnkyere wɔn nkum wɔn no gu nneɛma a wɔntee ase no ho fi. Wɔbɛsɛe wɔn sɛ nkekaboa.

13 Ɔhaw a wɔma ɛbae no, wobetua wɔn so ka. Nea wɔn ani gye ho ne sɛ wɔbɛyɛ biribiara awia ketee a ebeye ama wɔn honam akɔnnɔ. Sɛ wɔne mo to nsa didi a, egu wɔn anim ase. Efisɛ, saa bere no na wɔka nnaadaasɛm. 14 Wɔnhwehwɛ hwee sɛ mmea aguamanfo efisɛ, wɔpɛ sɛ daa wɔyɛ bɔne. Wɔdaadaa nnipa a wɔyɛ mmerɛw kɔ bɔne mu. Wɔayɛn wɔn koma ama anibere. Wɔwɔ Onyankopɔn nnome ase. 15 Wɔaman afi ɔkwan tee no so enti wɔayera. Wɔafa ɔkwan a Beor ba Bileam a ne sika a onya ɔde yɛ bɔne no kɔfaa so no so. 16 Eyi ma wɔkaa n’anim wɔ ne bɔne no ho. N’afurum de onipa nne kasae de siw odiyifo no abɔdamsɛm no ho kwan.

17 Saa nnipa yi te sɛ asuti a awew anaasɛ omununkum a mframa bɔ no. Onyankopɔn de wɔn asie esum kabii mu wɔ baabi. 18 Wɔka ahantansɛm ne nkwaseasɛm na wɔnam wɔn honam akɔnnɔsɛm so twetwe wɔn a wɔpɛ sɛ woguan fi wɔn a wɔte bɔne mu no ho no.

19 Wɔhyɛ wɔn ahofadi ho bɔ wɔ bere a wɔn ankasa wɔyɛ bɔne nkoa efisɛ, onipa yɛ akoa ma biribiara a edi ne so no. 20 Na sɛ onipa sua yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo ho nsɛm, na ɔnam so guan fi wiase yi mu akwammɔne so, na akyiri yi ɔkɔ bɔne mu bio ma ɔdan bɔne akoa a, ɛnne ɛyɛ hu sen ne kan no. 21 Sɛ wonnim Kristo koraa a, anka eye ma wɔn sen sɛ wobesua ne ho nsɛm na afei wɔbɛdan wɔn akyi akyerɛ mmara kronkron a wɔde maa wɔn no. 22 Nea ɛbaa wɔn so no kyerɛ sɛ, saa bɛ yi yɛ nokware. “Ɔkraman san kɔtaforo ne fe ɛnna ɔprako a wɔaguare no no nso kɔyantam wɔ atɛkyɛ mu.”