Knijga O Kristu

Druga Petrova poslanica 2

Opasnost od lažnih učitelja

1U Izraelu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će kradomice unijeti među vas pogubna krivovjerja. Zanijekat će Gospodina koji ih je otkupio i tako na sebe navući brzu propast.

Mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se zlo govoriti o Kristu i o njegovu putu istine.

Zbog svoje lakomosti oni će vam prodavati izmišljotine. Ali Božja je osuda odavno pripravna za njih i njihova se propast približava.

Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili, nego ih je strmoglavio u pakao i do Sudnjega dana okovao u mračni bezdan.

Nije poštedio ni stari svijet - osim Noe i njegove sedmeročlane obitelji. Noa je bio Božji glasnik pravednosti: upozoravao je ljude na potop koji dolazi. A zatim je Bog potopom uništio cijeli bezbožni svijet.

Gradove Sodomu i Gomoru pretvorio je u pepeo osudivši ih za primjer budućim bezbožnicima.

Ali iz Sodome je Bog spasio Lota, pravednog čovjeka koji je teško patio zbog razvratnoga življenja razularenih ljudi.

Tomu se pravedniku, naime, svednevice duša razdirala dok je gledao i slušao grešna djela ljudi među kojima je živio.

Gospodin dakle može izbaviti pobožne ljude iz kušnji, a bezbožnicima namijeniti kaznu na Dan suda -

10 osobito onima koji idući za prljavim požudama ugađaju puti i preziru Božju vlast. Ti su ljudi oholi i umišljeni. Usuđuju se vrijeđati Slave[a]

11 protiv kojih ni anđeli, od njih mnogo jači i snažniji, nikada ne govore uvredljivo pred Gospodinom.

12 Ti su lažni učitelji poput nerazumnih životinja koje se povode za nagonom, koje se rađaju da ih love i ubijaju. Vrijeđaju strašne sile o kojima tako malo znaju te će biti uništeni jednako kao i one.

13 Zadesit će ih zlo, kao plaća za zla što ih čine. Usred bijela dana uživaju u razuzdanosti. Oni su vam na ljagu i na sramotu. Naslađuju se svojim prijevarama dok se s vama goste.

14 Gledaju žene preljubničkim očima. Nikad im nije dosta bludnosti. M

15 Zastranili su s pravoga puta te pošli putem Beorova sina Bileama kojemu je omiljelo primiti plaću za nepravednost.

16 Ali Bileamovo je bezumlje spriječila nijema životinja, magarica koja mu je progovorila ljudskim glasom.

17 Ti su ljudi jalovi poput usahnulih izvora i oblaka gonjenih vjetrom koji ne daju kišu - mnogo obećavaju, a ništa ne daju. Sudbina im je mrkla tmina.

18 Bahatim i praznim hvastanjem, putenim požudama i razvratnošću mame natrag u grijeh one što su se tek izbavili od takva života u zabludi.

19 Obećavaju slobodu, a i sami su robovi grijeha i pokvarenosti. Jer čovjek je rob svemu što njime vlada.

20 Onima koji su zaista upoznali Gospodina Isusa Krista i tako umaknuli pokvarenostima svijeta, a onda se opet zapleli u njih i dali se svladati, gore je nego što im je bilo prije.

21 Takvima bi zaista bilo bolje da nikada nisu ni upoznali put pravednosti nego što su ga upoznali, a zatim okrenuli leđa svetoj zapovijedi koju su dobili.

22 O njima govori istinita izreka: 'Pas se vraća na svoju bljuvotinu'[b] i 'Okupana se svinja vraća valjati u kaljuži.'

Notas al pie

  1. Druga Petrova poslanica 2:10 Vjerojatno zle anđele.
  2. Druga Petrova poslanica 2:22 Izreke 26:11.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Pedro 2

Panda yachachijcunaca jatun llaquimanmi ringacuna

1Chashna cajpipish llulla huillajcuna israelcunapurapi tiyashca shinallatajmi, cancunapurapipish pandata yachachijcuna tiyanga. Paicunaca, pandachishpa chingachij yachanacunatami, pacalla yachachingacuna. Paicunata Quishpichij Apu Jesustapish ‘Mana rijsinichu’ ningacunami. Chashnami jatun llaqui ñapish japichun paicunallataj llaquita cayacun. Achcacunami, chai runacunapaj pinganayaj millai ruranacunata catingacuna. Paicunamantami, Diospaj Shimita catijcunata c'amingacuna. Chai panda yachachijcunaca, ashtahuan charisha nishpami, catinajlla shimicunahuan umashpa, cancunata quichushpa charijyangacuna. Ñaupamanta paicunapaj cachana tiyacushca jatun llaquicunaca, mana unaiyangachu. Paicuna chingarinaca, rijcharishca chaparacuj shinami shuyacun.

Juchata ruraj angelcunatapish, Taita Diosca mana perdonarcachu. Ashtahuanpish paicunataca, Dios llaquichina punllacamami, ucu pachaman shitashpa, amsapi huichcashpa churarca. Ñaupa punllacuna cai pachapi causajcunatapish, Diosca mana quishpichircachu. Paita mana manchaj, chai runacunataca yacuhuanmi chingachirca. Dios munashca shina causanata huillaj Noellatami, caishuj canchiscunandijta quishpichirca. Sodomatapish, Gomorratapish Diosca jatun llaquita cachashpami, tucui ushpa tucujta rupachishpa chingachirca. Q'uipa punllacunapi Diosta mana manchashpa causajcunaman ricuchingapajmi, chashna rurarca. Millanayaj mapacunata rurashpa causajcunata ricushpa, llaquilla causacuj, cashcata ruraj Lotllatami quishpichirca. Cashcata ruraj Lotca, paicunapurapi causacushpaca, millaita ruracujta ricushpa uyashpaca, punllantami paipaj almaca achcata llaquirirca. Chashnami Apunchij Jesusca, Paita yuyarishpa causajcunataca, millaipi urmanamanta quishpichin. Shinallataj millaita rurashpa causajcunataca, jatun llaquiman cachana punllacama huaquichishpami charicun.

10 Ashtahuancarin Dios ama mandachun p'iñashpa, quiquin millai munaillata rurashpa mapata causajcunatami, ashtahuan llaquichinga.

¡Chaicunaca mana caźujcuna, c'ariyajcunami! Jahua pacha mandajcunatapish mana manchashpa, millai shimicunata rimanllacunami. 11 Angelcunaca, paicunata yalli imatapish rurai tucujcunami. Chashna cashpapish, chai mandajcunataca, Mandaj Diospaj ñaupajpi ima millaita shimicunahuan mana rimancunachu. 12 Ashtahuanpish chai runacunaca, animalcuna shina ima yuyai illajllacuna cashpami, paicuna manapish yachashcacunata rimarinllacuna. Paicunaca japishpa, huañuchishpa chingachishca cangapajllami huacharishcacuna. Paicunaca, chingarina cashca shinallatajmi chingaringacuna. 13 Shujtajcunata llaquipi churashcamantaca, chasquina cashcallatatajmi chasquingacuna. Paicunaca, punllapacha pinganayajcunata rurashpa cushicuj, mapa runacunami. Cancunahuan tandanacushpa micucushpapish, paicunaca mana allita rurashcamantami, jatun tucushpa cushicuncuna. 14 Pi huarmita ricushpapish, huainayana yuyaillahuanmi ricuncuna. Juchata ruranataca, manataj shaicuncunachu. Manaraj alli yachajcunatapish, inquitashpami millaita ruranata yachachincuna. ¡Chingarina runacuna cashpami, paicunapaj shungupica, ima millaita ruranachishpapish, mana amishpa rurancuna! 15 Paicunaca, alli causacushcamanta anchurishpami, Beorpaj churi Balaampaj millai ñanta catircacuna. Chai Balaamca, cullquita japingaraicullami, millaita ruranaman rirca. 16 Pai chai mana allita ruranaman ricujpica, aparij upa burromi gente shina rimarca. Chai burro jarcajpimi, yuyai chingarishca shina mana allita ruranaman ricushcata jarcarirca.

17 Chai panda yachachijcunaca, chaquishca pugyucuna shinami. Jatun huaira apashca p'uyu shinallami. Chaicunapajca, tucuita yalli jatun amsami huiñaipaj huaquichishca tiyacun. 18 Paicunaca, yanga mapa shimicunahuan inquitashpami, millai aicha munashcata rurashpa, panda causacujcunapuramanta anchushcacunata pandachincuna. 19 ‘Ñucanchijmi cancunataca, huatashcamanta cacharichigrinchij’ nishpapish, paicunallatajmari millai ruranacunapi huatashca causancuna. Maijanta pi mishajpica, paita mishajpajtami huatashca shina servina tucun. 20 Ñucanchij Apu, Quishpichij Jesucristota rijsishpami, cai pacha mapa munaicunamantaca quishpichishca carcacuna. Chashna cashca jahua, tsagnarishpa, cutinllataj chai millaiman tigrashpaca, ñaupata yalli millaimi tucun. 21 Chaicunaca, Dios paicunata mandashca Shimicunamanta anchurinapaj randica, Dios munashca shina causanata mana yachashca cashpachari alli canman carca. 22 Paicuna chashna tucujpimi: «Allcuca, pai shungu tigrashcata cutin micunllami. Cunanlla armachishca cuchipish, cutinllataj guźupi singurinllami» nishcataj pajtan.