Knijga O Kristu

Djela apostolska 3

Petar iscjeljuje hromog čovjeka

1Dok su Petar i Ivan jednoga popodneva išli u Hram na molitveni sastanak koji se održavao u tri ure,[a]

naiđu neki ljudi noseći čovjeka hroma od rođenja, kojega su svaki dan donosili pred hramska vrata zvana Divna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u Hram.

Kad ugleda Petra i Ivana kako ulaze u Hram, zamoli ih za milostinju.

Petar i Ivan prodorno ga pogledaju. 'Pogledaj nas!' reče mu Petar.

Hromi ih je čovjek molećivo gledao očekujući milostinju.

Ali Petar mu reče: 'Nemam novca, ni srebrna ni zlatna. Ali dajem ti što imam: u ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani i hodaj!'

Uhvati čovjeka za desnu ruku i podigne ga. Čovjeku smjesta ojačaju noge i gležnjevi.

On skoči, uspravi se i počne hodati. Uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i slaveći Boga.

Svi su ga vidjeli kako hoda i slavi Boga.

10 Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.

11 On se pak držao Petra i Ivana koji su bili u Salomonovu trijemu. Zato svi nagrnu onamo.

Petar propovijeda u Hramu

12 Kad je to vidio Petar, reče ljudima: 'Što se čudite ovomu, Izraelci? I što gledate u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj čovjek prohoda!

13 Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega Slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.

14 Odrekli ste se Sveca i Pravednika, a namolili ste da vam oslobode ubojicu.

15 Ubili ste začetnika života, ali Bog ga je uskrisio od mrtvih. Mi smo tomu svjedoci.

16 Isusovo je ime iscijelilo ovoga čovjeka, a znate da je bio hrom. Vjera u Isusovo ime vratila mu je potpuno zdravlje naočigled svih vas.

17 Braćo, znam da ste s Isusom tako postupili zbog neznanja, kao i vaši poglavari.

18 Ali Bog je tako ispunio ono što su proroci prorekli o Mesiji: da će pretrpjeti sve to.

19 Pokajte se dakle za grijehe i obratite se Bogu pa će vam on izbrisati grijehe

20 i poslati vam vrijeme okrepe: unaprijed vam namijenjenoga Mesiju Isusa.

21 On mora ostati u nebu sve dok ne dođe vrijeme svekolike obnove koju je Bog odavno obećao kroz svete proroke.

22 Mojsije je rekao: "Gospodin vaš Bog podignut će vam proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda. Dobro slušajte sve što vam on kaže!

23 A tko god ne bude slušao tog proroka, neka se iskorijeni iz naroda!'

24 Još od Samuela, svi su proroci navijestili ovo što se sada događa.

25 Vi ste djeca tih proroka i Saveza koji je Bog sklopio s vašim precima. Bog je rekao Abrahamu: "Tvoje će potomstvo biti na blagoslov svim narodima na zemlji.'[b]

26 Bog je podignuo svojega Slugu i najprije ga je poslao da vas blagoslovi - da se svatko od vas obrati od svojih opačina.'

Notas al pie

  1. Djela apostolska 3:1 U grčkome: na molitvu u devetu uru..
  2. Djela apostolska 3:25 Postanak 22:18.

New International Reader's Version

Acts 3

Peter Heals a Beggar Who Can’t Walk

1One day Peter and John were going up to the temple. It was three o’clock in the afternoon. It was the time for prayer. A man unable to walk was being carried to the temple gate called Beautiful. He had been that way since he was born. Every day someone put him near the gate. There he would beg from people going into the temple courtyards. He saw that Peter and John were about to enter. So he asked them for money. Peter looked straight at him, and so did John. Then Peter said, “Look at us!” So the man watched them closely. He expected to get something from them.

Peter said, “I don’t have any silver or gold. But I’ll give you what I do have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk.” Then Peter took him by the right hand and helped him up. At once the man’s feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. He went with Peter and John into the temple courtyards. He walked and jumped and praised God. All the people saw him walking and praising God. 10 They recognized him as the same man who used to sit and beg at the temple gate called Beautiful. They were filled with wonder. They were amazed at what had happened to him.

Peter Speaks to the People at the Temple

11 The man was holding on to Peter and John. All the people were amazed. They came running to them at the place called Solomon’s Porch. 12 When Peter saw this, he said, “Fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us? It’s not as if we’ve made this man walk by our own power or godliness. 13 The God of our fathers, Abraham, Isaac and Jacob, has done this. God has brought glory to Jesus, who serves him. But you handed Jesus over to be killed. Pilate had decided to let him go. But you spoke against Jesus when he was in Pilate’s court. 14 You spoke against the Holy and Blameless One. You asked for a murderer to be set free instead. 15 You killed the one who gives life. But God raised him from the dead. We are witnesses of this. 16 This man whom you see and know was made strong because of faith in Jesus’ name. Faith in Jesus has healed him completely. You can see it with your own eyes.

17 “My fellow Israelites, I know you didn’t realize what you were doing. Neither did your leaders. 18 But God had given a promise through all the prophets. And this is how he has made his promise come true. He said that his Messiah would suffer. 19 So turn away from your sins. Turn to God. Then your sins will be wiped away. The time will come when the Lord will make everything new. 20 He will send the Messiah. Jesus has been appointed as the Messiah for you. 21 Heaven must receive him until the time when God makes everything new. He promised this long ago through his holy prophets. 22 Moses said, ‘The Lord your God will raise up for you a prophet like me. He will be one of your own people. You must listen to everything he tells you. 23 Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people.’ (Deuteronomy 18:15,18,19)

24 “Beginning with Samuel, all the prophets spoke about this. They said these days would come. 25 What the prophets said was meant for you. The covenant God made with your people long ago is yours also. He said to Abraham, ‘All nations on earth will be blessed through your children.’ (Genesis 22:18; 26:4) 26 God raised up Jesus, who serves him. God sent him first to you. He did it to bless you. He wanted to turn each of you from your evil ways.”