Knijga O Kristu

Djela apostolska 3

Petar iscjeljuje hromog čovjeka

1Dok su Petar i Ivan jednoga popodneva išli u Hram na molitveni sastanak koji se održavao u tri ure,[a]

naiđu neki ljudi noseći čovjeka hroma od rođenja, kojega su svaki dan donosili pred hramska vrata zvana Divna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u Hram.

Kad ugleda Petra i Ivana kako ulaze u Hram, zamoli ih za milostinju.

Petar i Ivan prodorno ga pogledaju. 'Pogledaj nas!' reče mu Petar.

Hromi ih je čovjek molećivo gledao očekujući milostinju.

Ali Petar mu reče: 'Nemam novca, ni srebrna ni zlatna. Ali dajem ti što imam: u ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani i hodaj!'

Uhvati čovjeka za desnu ruku i podigne ga. Čovjeku smjesta ojačaju noge i gležnjevi.

On skoči, uspravi se i počne hodati. Uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i slaveći Boga.

Svi su ga vidjeli kako hoda i slavi Boga.

10 Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.

11 On se pak držao Petra i Ivana koji su bili u Salomonovu trijemu. Zato svi nagrnu onamo.

Petar propovijeda u Hramu

12 Kad je to vidio Petar, reče ljudima: 'Što se čudite ovomu, Izraelci? I što gledate u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj čovjek prohoda!

13 Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega Slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.

14 Odrekli ste se Sveca i Pravednika, a namolili ste da vam oslobode ubojicu.

15 Ubili ste začetnika života, ali Bog ga je uskrisio od mrtvih. Mi smo tomu svjedoci.

16 Isusovo je ime iscijelilo ovoga čovjeka, a znate da je bio hrom. Vjera u Isusovo ime vratila mu je potpuno zdravlje naočigled svih vas.

17 Braćo, znam da ste s Isusom tako postupili zbog neznanja, kao i vaši poglavari.

18 Ali Bog je tako ispunio ono što su proroci prorekli o Mesiji: da će pretrpjeti sve to.

19 Pokajte se dakle za grijehe i obratite se Bogu pa će vam on izbrisati grijehe

20 i poslati vam vrijeme okrepe: unaprijed vam namijenjenoga Mesiju Isusa.

21 On mora ostati u nebu sve dok ne dođe vrijeme svekolike obnove koju je Bog odavno obećao kroz svete proroke.

22 Mojsije je rekao: "Gospodin vaš Bog podignut će vam proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda. Dobro slušajte sve što vam on kaže!

23 A tko god ne bude slušao tog proroka, neka se iskorijeni iz naroda!'

24 Još od Samuela, svi su proroci navijestili ovo što se sada događa.

25 Vi ste djeca tih proroka i Saveza koji je Bog sklopio s vašim precima. Bog je rekao Abrahamu: "Tvoje će potomstvo biti na blagoslov svim narodima na zemlji.'[b]

26 Bog je podignuo svojega Slugu i najprije ga je poslao da vas blagoslovi - da se svatko od vas obrati od svojih opačina.'

Notas al pie

  1. Djela apostolska 3:1 U grčkome: na molitvu u devetu uru..
  2. Djela apostolska 3:25 Postanak 22:18.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Деяния 3

Петир исцеляет нищего калеку

1Однажды в три часа дня, во время молитвы,[a] Петир и Иохан шли в храм. В это время туда принесли человека, хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались Прекрасными, и он просил милостыню у входящих в храм. Увидев Петира и Иохана, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петир и Иохан пристально посмотрели на него, и Петир сказал:

– Взгляни на нас!

Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петир сказал:

– Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Исы Масиха из Назарета – встань и ходи!

Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить! Он вошёл с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Всевышнего. И все люди видели его ходящим и восхваляющим Всевышнего. 10 Они узнавали в нём того человека, который сидел и просил милостыню у Прекрасных ворот храма, и изумлялись тому, что с ним произошло.

Речь Петира в колоннаде Сулеймана

11 Нищий держался за Петира и Иохана, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Сулеймана. 12 Увидев это, Петир обратился к народу:

– Исраильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? 13 Бог Ибрахима, Исхака и Якуба, Бог наших предков,[b] прославил Своего Раба Ису, Которого вы предали и от Которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить Его. 14 Но вы отреклись от Святого и Праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. 15 Вы убили Создателя жизни! Но Всевышний воскресил Его из мёртвых, и мы этому свидетели. 16 Имя Исы укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что он поверил в это имя, и вера, которая даётся через Ису, совершила исцеление на ваших глазах.

17 Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. 18 Но именно так Всевышний исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Его Помазаннику[c] предстоят страдания.

19 Итак, покайтесь и обратитесь к Всевышнему, чтобы ваши грехи были стёрты, 20 чтобы от Вечного пришли времена духовного обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Масиха – Ису.

21 Но Иса должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Всевышний восстановит всё, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. 22 Ведь Муса сказал: «Из вашего народа Вечный, ваш Бог, поставит вам Пророка, подобного мне. Вы должны слушать Его во всём, что бы Он ни сказал вам. 23 И всякий, кто не послушает Того Пророка, будет искоренён из народа»[d]. 24 Да и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Шемуила, также предсказывали эти дни. 25 Вы же – наследники пророков и священного соглашения, которое Всевышний заключил с вашими отцами. Он сказал Ибрахиму: «Через твоё потомство получат благословение все народы на земле»[e].

26 Когда Всевышний воскресил Своего Раба, Он прежде всего послал Его к вам, чтобы благословить вас, призвав каждого из вас отвратиться от его злых дел.

Notas al pie

  1. 3:1 То есть во время иудейской молитвы «минха», подобной арабской послеполуденной молитве «салату-ль-акр». В те времена иудеи трижды молились в определённое время в течение дня: в 9 утра (шахарит), в 3 часа пополудни (минха) и на закате солнца (ма’арив).
  2. 3:13 См. Исх. 3:6, 15.
  3. 3:18 Помазанник   («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков.
  4. 3:22-23 Втор. 18:15, 18, 19.
  5. 3:25 Нач. 22:18.